<< לכל הקורסים
אשכול גנים – מיטל יונג'ק
היברידי Hybrid (פא"פ, סינכרוני, א-סינכרוני) ראשון, שלישי מיטל יונג'ק 10 מפגשים | 30 שעות 04/09/2022 קורסי אשכול-גן מטלה + 80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה הוסף לסל
מפגש 1 | 04/09/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 04/09/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: היערכות לשנה"ל תשפ"ג
מפגש 2 | 09/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 09/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיטל יונג'ק נושאים במפגש: דגשים לשנה"ל תשפ"ג
מפגש 3 | 29/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 29/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: התמודדות עם הילד המאתגר
מפגש 4 | 13/12/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 13/12/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיטל יונג'ק נושאים במפגש: מיפוי ילדים והערכות לוועדות רב מקצועיות
מפגש 5 | 04/01/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 04/01/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיטל יונג'ק נושאים במפגש: למידה במרחבי חיים
מפגש 6 | 01/03/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: כנס מחוזי הגן העתידי
מפגש 7 | 14/03/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 14/03/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: למידה במרחבי חיים
מפגש 8 | 03/05/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 03/05/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיטל יונג'ק נושאים במפגש: ביקור בגן מדגים
מפגש 9 | 17/05/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 17/05/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיטל יונג'ק נושאים במפגש: פרזנטציה - הצגת העשייה בגן בנושא הנלמד
מפגש 10 | 07/06/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 07/06/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש פיקוח - סיכום
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח