הוראת הספרות בבית הספר היסודי

הרישום נסגר

הוראת הספרות מחייבת רגישות רבה מצד המורים. עליה לאפשר לתלמידים מפגש אישי אותנטי עם השיר או הסיפור, ויחד עם זאת להציע תיווך שיאפשר הבנה של הטקסט הספרותי אך יותיר מקום לפרשנות ולעיבוד אישי.

דרך הוראה מתאימה תעורר את התלמידים להפיק הנאה וחוויה אסתטית-רגשית מהיצירות, ובד-בבד תוביל אותם – באמצעות שיח כיתתי, באמצעות התבוננות בשפה ובסגנון ובאמצעות פיתוח של הבנת הכתוב בממדים שונים – לבחינה של השתמעויות אישיות וחברתיות מן היצירה. השתמעויות אלה עשויות להשתנות מקורא לקורא ואף מקריאה לקריאה.

במהלך הקורס יוכלו המורים להרחיב את הידע הדיסיפלינארי בהוראת ספרות בבית הספר היסודי.

קרא עוד

עיון ודיון בהבנת הנקרא – קורס ארצי

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הקריאה. הקורס יאפשר למורים הכרות עם מודלים קוגנטיביים, לשוניים ורגשיים הקשורים לתהליך הקריאה והבנת הנקרא.

קרא עוד

הוראת הכתיבה בבית הספר היסודי

הרישום נסגר

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הוראת הכתיבה. הקורס יאפשר למורים הכרות עם מודלים קוגנטיביים, לשוניים ורגשיים הקשורים להוראת הכתיבה בבית הספר הסודי

קרא עוד