מורי ורכזי עברית יקרים!

הנכם מוזמנים למגוון כנסים וסדנאות בנושאי שפה כחלק ממערך הפיתוח המקצועי בנושא.

להלן הפריסה השנתית של הסדנאות והכנסים.

בואו בשמחה!

סדנאות למורים ורכזים בכיתות א' ב'

פרסום להורדה מידע אודות כנסים - א ב שפה

סדנאות למורים ורכזים בכיתות ג'- ו'

פרסום להורדה - מידע אודות כנסים - ג ו שפה