קהילת מורים לומדת מתמטיקה חט"ב

קורס מבוסס מתווה: 4159 קהילות מורים בתחום המתמטיקה

 

רציונל:                        

קהילה מתמטית מקצועית הבוחנת את הידע והפרקטיקה , ודנה מתוך מטרה להשתפר מבחינה מקצועית על בסיס מפגשים קבועים

 

לרישום לחץ כאן 

 

 

קהל היעד:                   מורי מתמטיקה ז'- ט'

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   יום ג'   

מועד פתיחה:               5.11.19          

מרצה הקורס:              שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל ומרצים נוספים

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

קידום לימודי המתמטיקה ושיפור הישגים

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

שיפור תהליכי הוראה למידה, בסוגיות מתמטיות מתוך תכנית הלימודים וממהלך ההוראה, בהערכה, מיפוי ולמידה מבוססת נתונים, בשיטות הוראה חדשניות, למידה מהצלחות ובצרכים נוספים שיעלו מהשטח.

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             5/11/19  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: מחוללי שינוי בהוראת המתמטיקה

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             26/11/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש/
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: גיאומטריה מחט"ב לבגרות - דגשים בחטיבות הביניים

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             10/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש/
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: מערכת החינוך באסטוניה ומה אפשר ללמוד מהם על סקרנות, חקר ועניין בשיעורי מתמטיקה

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             31/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: אסינכרוני
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: שגרה של "שיעור אחר" - חדשנות בשיעורי מתמטיקה

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             21/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: טעויות נפוצות - טיפול ומניעה

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             11/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 2 ש/
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: מבחנים צוברי חומר, רמות חשיבה, שאלות מגוונות

 

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             3/3/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: אסינכרוני
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: מבחן צובר חומר

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             24/3/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: לקראת מבחנים ארציים

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             31/3/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: פעילויות שיא

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             5/5/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
 • סך שעות : 3 ש'
 • דרכי למידה במפגש: פא"פ
 • שם המרצה: שלומית דוידוביץ' ומרב פוגל
 • נושאים במפגש: עם הפנים קדימה לתשפ"א - סיכום, מטרות ויעדים

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

רכיבי הערכה:

 

 1. מפגשים אסינכרוניים אחוז הציון: 30%
 2. הצגת פעילות ייחודית מתוך עשייה מתמטית בית ספרית אחוז הציון: 45%
 3. רפלקציה אישית אחוז הציון: 25%

 

 

בבילוגרפיה:

"בתי ספר יצירתיים", קן רובינסון

 "מי מפחד ממתמטיקה", שוקי צדוק, הגיע זמן חינוך

  "כיצד מפתחים את היכולת להערכה עצמית בקרב תלמידים?", הגיע זמן חינוך

 "פעילויות מתמטיות רבות עוצמה", מרכז ארצי למורם למתמטיקה בחינוך העל יסו