התבוננות הוליסטית מבוססת ידע התפתחותי על ילדים בסביבה הטבעית

היכרות מעמיקה עם כל אחד מילדי הגן הינה חלק ממחויבותה של הגננת. ההיכרות נעשית באמצעות תצפיות ומעקב אחר תוצרי הלמידה של כל ילד, תיעוד בתיקו האישי ואחריות לקידומו של כל ילד על-ידי התבוננות ומעקב שיטתיים לאורך כל השנה. היכרות הוליסטית זו עם אישיותו הייחודית של כל ילד, עם העדפותיו, עם רגישויותיו, עם סגנון הלמידה שלו, ועם חוזקותיו בצד קשייו, דורשת ידע התפתחותי ומבוססת תפיסה אקולוגית הרואה את הילד בהקשר לכל מרחבי החיים שלו.

השתלמות זו תסייע לגננת לבסס את הידע ההתפתחותי שלה, לאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים ליצירת שפה משותפת עם אנשי המקצוע והורי הילדים בגן באמצעות תיעוד בכלי התצפית הדיגיטלי מבטים.

הקורס יתקיים באורנית

הרישום נסגר

mabatim2017s

קהל היעד:                   גננות

היקף ומבנה הקורס:
    30 ש"ש

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   יום ג'   

מועד פתיחה:               19.11.19          

מרצה הקורס:              חגית כתר + מרצים נוספים

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • רענון ידע התפתחותי אודות ילדים בגיל הרך הקיים בקרב גננות
 • איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים ובניית תכניות עבודה מותאמות עבורם
 • יצירת שפה משותפת בין אנשי החינוך, בעלי מקצוע התפתחותיים והורי הילדים

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 1. עקרונות התצפית והתבוננות כוללת על תהליכי התפתחות של ילדים בגיל הגן, בהתאם לגילם ובהתאם לגישה האקולוגית של ברונפנברנר.
 2. העמקת הידע בתכני ושלבי ההתפתחות של הילד בתחומים השונים: קוגניטיבי, שפה ותקשורת, תחושתי  מוטורי, רגשי וחברתי
 3. חשיבות האיתור וההתערבות המוקדמת בגיל הגן.
 4. עריכת תצפית שיטתית, המהווה גישה חינוכית ומיושמת באופן שוטף בחיי היום יום בגן
 5. היכרות והתנסות עם כלי התצפית מבטים והגברת המודעות לאבחנה בין איפיונים התפתחותיים לבין ליקויים קיימים.
 6. איסוף ועיבוד מידע דיגיטלי
 7. מתן כלים לתקשורת עם הורים לילדים מתקשים
 8. מרכזיותה של הגננת בתהליך האיתור ובקידום ילדים מתקשים בגן בדגש על ביטוי אישי וביטוי להעדפותיהם ויכולותיהם של הילדים.

 

רכיבים יישומים

רכישת כלים לביצוע תצפית על ילדי הגן ובניית תכנית עבודה ממוקדת ילד ולכלל כיתת הגן

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              19.11.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 חגית כתר
 • נושאים במפגש:   הערכה ועקרונות התצפית בגיל הרך בחיבור לגישה האקולוגית של ברונפנברנר.

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              3.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 חגית כתר יועצת חינוכית בגיל הרך
 • נושאים במפגש: היכרות עם כלי מבטים דיגיטלי תצפית על תפקוד הילד תיאור כללי היכרות והתנסות

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              31.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 אורית רזי פסיכולוגית התפתחותית
 • נושאים במפגש:          התחום הרגשי – חברתי אבני דרך התפתחותיות בחיבור לכלי

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              .14.1.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה+ סדנא
 • שם המרצה:                 אורית רזי פסיכולוגית התפתחותית
 • נושאים במפגש:          ויסות רגשי וניהול קונפליקטים בגיל הרך

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              28.1.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש: ): 16:30-19:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 ימית צברי קלינאית תקשורת
 • נושאים במפגש:          התפתחות שפה- הגדרות ואבני דרך התפתחותיות

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              11.2.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 ימית צברי קלינאית תקשורת
 • נושאים במפגש:          עבודה על תיאור מקרה והתערבות בגן בתחום השפה

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              25.2.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:                 איה מרפאה בעיסוק
 • נושאים במפגש:          התחום החושי- מוטורי- הגדרות ואבני דרך התפתחותיות

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              17.3.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
 • שם המרצה:               איה- מרפאה בעיסוק
 • נושאים במפגש:         ויסות חושי

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              21.4.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא + הרצאה
 • שם המרצה:                 חמוטל יקיר - פסיכולוגית התפתחותית
 • נושאים במפגש:          התחום הקוגניטיבי - אבני דרך התפתחותיות והתערבות בגן

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              5.5.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא + הרצאה
 • שם המרצה:                 חמוטל יקיר
 • נושאים במפגש:          תקשורת עם הורים לילד מתקשה וסיכום

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

 

רכיבי ההערכה:

 1. התנסות במילוי תצפית תפקוד כללי וסיכום על תפקודו של הילד חוזקות ונקודות לחיזוק:  אחוז הציון: 25%     מועד הגשה: 31.12.19
 2. מילוי תצפית ייעודית להעמקת היכרות עם ילד בתחום חברתי – רגשי ו 2 מטרות להתערבות בהתבסס על הידע בתחום הרגשי - חברתי אחוז הציון: 25%     מועד הגשה: 28.1.20
 3. מילוי תצפית בתחום שפה תקשורת ודיבור ו-2 מטרות להתערבות בהתבסס על הידע בתחום השפתי    אחוז הציון: 25%     מועד הגשה: 25.2.20
 4. תכנון מפגש פרטני עם הורים בהתבסס על הכלים שניתנו בקורס ותצפיות שנערכו אחוז הציון: 25%     מועד הגשה: 1.6.20

ביבילוגרפיה:

 אנגלהרד, ע“ש (2012). לקראת חינוך מיטבי בגן ילדים, היוזמה למחקר יישומי בחינוך לקראת חינוך מיטבי בגן ילדים. http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/kindergardenHebrew010113.pdf

גולדהירש, א.; וגנר, א.; וינוקור, מ. (2016). "מבטים, מסתכלים בסביבה הטבעית על ילדים. חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים (מהדורה מתוקנת)

גולדהירש, א.; וגנר, א. " (2004)בואו נחשוב על זה..." מדריך לטיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים ולקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים.

גורלניק, א‘ (1995). מבחן גורלניק לסינון שפה של ילדים דוברי עברית בגיל קדם בית-ספר (2:7 - 6:0 שנים;(, חוברת הדרכה, תל אביב: סמינר הקיבוצים

גם וגם בגן..." (2003). התמודדות עם מצבי חיים שונים של ילדים בגן.

דיל, ד. (1999). "על ילדים, חושים ותנועה" מדריך לגננת להכרת תהליכי התפתחות תחושתיים- מוטוריים בגן וללימוד דרכי עבודה בגן. תל אביב: הוצאת מעלות

דרומי, א‘, רינגוולד-פרימרמן, ד‘ זדונאיסקי-ארליך, ש‘ (תשס“ב). השלב הדקדוקי המוקדם -תרשים מסכם: נקודות ציון בהתפתחות המורפו-תחבירית, תכנית ”קשר“-תקשורת ושפה לילדים לקויי-שמיעה. מהדורת ניסוי, ירושלים: משרד החינוך. מנולסון, א‘ (1985).

 דרומי, א׳, עדן, ס׳, זדונאיסקי-ארליך, ש׳, רינגוולד-פרימרמן, ד׳, לוי-איתן, ה׳ (2009(. תקשורת ושפה בגיל הרך - התרחיש כמודל להתערבות חינוכית. משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

 טל, ק. 1993)) "התצפית ככלי להכרת הילד וכבסיס להתאמת גישה ופעילות לצרכיו". הד הגן. תשרי תשנ"ד, חוברת א'.

 טל, ק. (2018) " מה התתחדש ומה לא השתנה (לדעתי) בתקשורת מורים וגננות - הורי ילדים"

מתוך : Clodietaldan.wordpress.com

מנדלס, נ. (2000) "על ילדים, רגשות וחברים", מדריך לגננת לפיתוח תהליכים רגשיים וחברתיים בגן.

מרים ר, גת, ל. צור, ח.  לא נולדים אלימים - החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים מעגלי השפעה משולבים - המודל האקולוגי להתפתחות הקיבוץ המאוחד2008, עמוד 81,

אודות המרצה:  חגית כתר , יועצת חינוכית בגיל הרך. רכזת ארצית של תכנית מעגן - תכנית רב מערכתית לאיתור ילדים עם קשיים התפתחותיים בגיל הרך במשרד החינוך.