תפקוד יום יומי של ילדים עם קשיים בתפקודים ניהוליים הערכה וטיפול- מיועד למרפאות בעיסוק בלבד

ילדים עם ליקויים נוירו התפתחותיים ((ADHD, LD, DCD מגלים קשיים תפקודיים בכל תחומי העיסוק (תפקודי יום יום, למידה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית). קשיים אלה מעכבים את היכולת שלהם לבצע פעולות ולהשתתף באופן יעיל בחיי היום יום. כיום ידוע כי אחד המנגנונים  הבסיסים המעכב את התפקוד היום יומי הם תפקודים הניהוליים. מרפאות בעיסוק צריכות כלים מעשיים ונגישים להערכה וטיפול בילדים אלו.כלים שניתן להתאים עבור ילדים במצבים בריאותיים שונים, בגילאים שונים ובשלבים שונים של הקשר הטיפולי.

 

רישום נסגר

 

קהל היעד:                   מרפאות בעיסוק
היקף ומבנה הקורס:
    הקף הקורס 30 שעות

מס' מפגשים:               8         

יום הקורס:                   ב         

מועד פתיחה:               4/11/19          

מרצה הקורס:              ד"ר יעל פוגל

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1 ללמד מודלים להתערבות בריפוי בעיסוק במערכת החינוך בטיפול בתלמידים עם קשיים בתפקודים ניהוליים.

 1. ללמד כלים להערכה ולתצפית ייעודיים למרפאים בעיסוק לצורך הערכת תפקוד של תלמידים בחנ"מ ובחינוך הרגיל
 2. לקדם שימוש בתכניות התערבות בריפוי בעיסוק המבוססות על ממצאי הערכה והנגזרות מהתל"א תוך קידום עבודה רב מקצועית וקשר עם הורים

 

ראשי פרקים עיקריים: 

מטרות הקורס:

 1. חשיפה למודלים יישומיים להערכה והתערבות
 2. למידת שלושה כלי הערכה: אבחון ה (Rosenblum, Goffer & Josman,  2010) Do Eat ואבחון התמ"ש (Toglia, 2015)  ואבחון ה Pic Me
 3. למידת השימוש בערכת פעילות לוח זמנים – פעילו"ז (Toglia, 2018).

 

 רכיבים יישומים

 • משתתפי הקורס יכירו כלי הערכה חדשים וכן כלי טיפול חדשני.
 • ההוראה מלווה בהתנסות, בהרצאות, בביצוע מטלות, על מנת שהמשתתפים יועלו להשתמש בכלי הטיפול ביישום ההתערבות במערכת החינוך.

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              4/11/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאת מבוא, משחק פתיחה סרט לפתיחה
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:          תפקוד ותפקודים ניהוליים – מודלים תיאורטיים ויישומיים להערכה והתערבות  מטלה 1 – בחירת מודל  ובחינת יישמו במסגרת העבדה במשרד החינוך

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              18/11/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סרט, ותיעוד של עשיה במרחב החינוכי
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:          אבחון ה DoEat רקע לאבחון, תוצאות מחקרים , הכרות עם האבחון והקידוד קידוד משותף של ילד טיפוסי מטלה  2 – העברת האבחון לילד טיפוסי וקידוד

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              2/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:30  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הנחייה אישית ולמידה מרחוק
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:          ביצוע מטלות עם המרצה, של קריאת הערכה על ילד, ניתוח הממצאים, וקביעת מטרות לטיפול

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              9/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סרט, דיון בקבוצות
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:          אבחון ה DoEat    קידוד משותף של ילד עם קשיים נוירו התפתחותיים מטלה 3 – העברה וקידוד לילד עם קשיים

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              30/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 17:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הנחייה אישית
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:          התנסות ומשוב מקדם למידה אודות העברת הכלים.

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              13/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה, עבודה בקבוצות
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש: אבחון תמ"ש – למידה ותרגול קבוצתי של העברת האבחון אבחון PICME למידה ותרגול של העברה פרשנות קלינית של ממצאי האבחון ושימושים נוספים מטלה 4 – העברה של אחד האבחונים

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              3/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה, עבודה בקבוצות
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש: ערכת פעילות לוח זמנים – למידה הכלי והתנסות קבוצתית בהעברת האבחון מטלה 5 – העברה של הערכה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:    2/3/20        
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00- 18:15  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה ודיון עמיתים
 • שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
 • נושאים במפגש:   שימוש בממצאי האבחונים – כתיבה בדוח, ישיבת צוות, קשר עם ההורים ועוד שימוש באמצעי טיפול – עבודה פרטנית, קבוצתית, העברה והכללה לפעילויות נוספות בהתאם למטרות אינדיבידואליות של כל ילד סיכום ההשתלמות ומשוב

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

רכיבי המטלה

 1. מטלה 1 – בחירת מודל ובחינת יישמו במסגרת העבדה במשרד החינוך אחוז הציון: 15     מועד הגשה: 18/11/19
 2. מטלה 2 – העברת האבחון לילד טיפוסי וקידוד  ביצוע מטלות עם המרצה  אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 2/12/19
 3. מטלה 3 – העברה וקידוד לילד עם קשיים ביצוע מטלות עם המרצה  אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 30/12/19
 4. העברה של אחד האבחונים ערכת פעילות לוח זמנים אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 13/1/20
 5. העברה של הערכה       אחוז הציון: 15     מועד הגשה: 2/3/20
 6. סיכום ההשתלמות ומשוב      אחוז הציון: 5     מועד הגשה: 2/3/20

 

בבילוגרפיה:

 • אבחון תמ"ש אבחון תכנון מערכת שעות שבועית
 • The Weekly Calender Planing Assessment (Toglia, 2009)
 • פעילות IADL שמטרתה לבחון כיצד קשיים בתפקודים ניהוליים משפיעים על היכולת לבצע פעולות רב שלביות יום יומיות.
 • האבחון מצריך שיבוץ פגישות וסידורים במערכת השבועית תוך שמירה על כללים.
 •  ערכת פעילות "לוח זמנים"Module (Toglia, 2018)  Schedule Activity
 • ערכת הפעילות "לוח הזמנים" הינה חלק מסדרת פעילויות קוגניטיביות תפקודיות אשר מערבות חומרים שעוצבו לשימוש בתכניות לשיקום קוגניטיבי. החומרים הם רלוונטיים לחיי היום יום ומיצגים במגוון דרכים שונות בכדי לכוון את הדרישות לתחומים שונים של תפקוד קוגניטיבי. הפעילויות העיקריות בערכת "לוח הזמנים השבועי" כוללת טווח רחב של פעילויות בהן ניתן להשתמש באופן גמיש, והן מכילות ארבעה סוגים שונים של לוחות זמנים שבועיים.

 

 • Barkley, R. A. (2004). Adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: An ove
 • Josman, N., & Rosenblum, S. (2011). A Metacognitive Model for Children With Atypical Brain Development. In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span: Neuroscience, neurorehabilitation and models rview of  empirically based treatments. Journal of Psychiatric Practice, 10(1), 39-56
 • Toglia, J.P., Rodger, S.A., & Polatajko, H.J. (2012).  Anatomy of cognitive strategies: A therapist's primer for enabling occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, 225-236.

אודות המרצה:

ד"ר יעל פוגל מרפאה בעיסוק בעלת תואר ד"ר בריפוי בעיסוק מאונ' חיפה, אשת סגל בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה עד ספטמבר 2019, ומיולי 2019 חברת סגל בחוג לריפוי בעיסוק, באוניברסיטת אריאל. במקביל לעיסוקה האקדמי ממשיכה לעבוד בעבודה קלינית, ניהלה את מרכז מפת"ח – מרכז טיפולי בקרני שומרון. מרצה בנושא תפקודים ניהוליים.

הרישום הסתיים