מיומנויות חברתיות לתלמידים לקויי למידה

ילדים עם ליקויים התפתחותיים: דיסלקציה, ולקויות קשב מגלים קשיים משמעותיים בתפקוד החברתי (תפקודי יום יום, למידה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית). קשיים אלה מעכבים את היכולת שלהם לבצע פעולות ולהשתתף באופן יעיל בחיי היום יום.
צוות רב- מקצועי מתכנן תל"א עבור כל תלמיד, בכתת חנ"מ, רוב מטרות התל"א עוסקות במיומנויות החברתיות. צוותי הוראה ירכשו כלים ליישום מטרות אלו.

לרישום לחץ כאן  

 

קהל היעד:                   תינתן עדיפות למחנכות חינוך מיוחד לתלמידים לקויי למידה , מחנכות בחינוך הרגיל על בסיס מקום פנוי

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות מפגשי פנים אל פנים וא-סינכרוניים

מס' מפגשים:               10 מפגשים     

יום הקורס:                   ראשון  

מועד פתיחה:               27.10.19        

מרצה הקורס:              דגנית רותם וינוגרד, גליס מרב, בבאי להבית

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. כלים לפיתוח מיומנויות חברתיות בכתה
 2. יישום מיומנויות חברתיות בקרב תלמידים לקויי למידה

 

ראשי פרקים עיקריים:

 • מיומנויות חברתיות והקשר לויסות הרגשי
 • עבודה בקבוצה חברתית כמודל השתלבות

 

 רכיבים יישומים

תכנון מהלך הוראה ויישומו בכיתת חנ"מ

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              27.10.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד
 • נושאים במפגש:          הויסות הרגשי

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              24.11.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד 
 • נושאים במפגש:          הויסות הרגשי

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              22.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד
 • נושאים במפגש: הויסות הרגשי

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              19.1.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד
 • נושאים במפגש: עבודה בקבוצה חברתית כמודל השתלבות

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              23.2.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד
 • נושאים במפגש:          ההורה בסיפור החברתי

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              22.3.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): :- 16:00-19:15
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא
 • שם המרצה:                 דגנית רותם וינוגרד
 •  נושאים במפגש:         סדנת תרגילים חברתיים

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              19.4.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סדנא
 • שם המרצה:                דגנית רותם וינוגרד
 • נושאים במפגש:          נשבר לי השפיץ של העפרון- מה לעשות? דרכי פתרון בעיות

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              3.5.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:               מרב גליס
 • נושאים במפגש:          סינגור עצמי

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              24.5.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:  להבית בבאי
 • נושאים במפגש:  הצגת מודל משמח – מערכת שיפור מיומנויות חברתיות Social Skills Improvement System (Elliott & Gresham, 2008) הצגת שלבי המודל להקניית מיומנויות חברתיות והדגמה על מס' מיומנויות.  

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              14.6.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30  
 • סך שעות :       3
 •  דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה:                 מירב גליס
 • נושאים במפגש:          יישום מיומנויות חברתיות בכתה.  

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 רכיבים במטלת הערכה: 

 • הגשת מטלה 1 – תכנון יישום למיומנות חברתית נבחרת        25%
 • הגשת מטלה 2 – תאור יישום בכתה   30%
 • הגשת מטלה 3 – יומן מסע רפלקטיבי 45%

 

בבילוגרפיה:

 • יש לי פתרון לגילאים צעירים : ספר פעילויות למורה ולגננת . פרויקט קידום חיברות והסתגלות . תל אביב : רמות . ארז , ת ' , בינשטוק , א ' ולוקס , ר . ( 2005 )
 • כל הגן במה : מקומה של הגננת בטיפוח רגשי-חברתי של ילדים ובקידום מערכות יחסים איכותיות בגן הילדים . חוברת להנחיית קבוצות של גננות . ירושלים : משרד החינוך , התרבות והספורט , השירות הפסיכולוגי-ייעוצי . אריקסון , א ' . ( 1960 )
 • ילדות וחברה : פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן . תל אביב : ספרית פועלים . בול , ג ' .

  

אודות המרצה:

דגנית רותם וינוגרד מומחית תחום ASD מתיא תל אביב, מרצה לכישוריים חברתיים ואוטיזם, ומנחת קבוצות חברתיות

מרב גליס- מדריכה ארצית למרפאות בעיסוק באגף חינוך מיוחד , מומחית תחום מחלות ותסמונות נדירות, מוגבלות פיזית והתפתחותית במתי"א שומרון

 

לרישום לחץ כאן