מרחב התכנסות, גן נרקיס, הוד השרון 2018

מרחב התכנסות, גן נרקיס, הוד השרון 2018

 

רציונל:  

  

הקורס ייתן לגננת כלים לחשיפת הילדים לעולם הסובב אותם ותקדם רכישת תשתית להבנת מושגים וערכים הקשורים לסביבה ולשמירתה, יושם דגש על העשרת הידע בתחומים הקרובים לעולמו של הילד ומועלים על ידו ומתחומי העניין שלו תוך שילוב פליאה, חקר והתבוננות בקיים.  בקורס נתמקד בחצר הגן כמרחב פעילות רב תחומי (סביבתי, מדעי, טכנולוגי ומתמטי) להעשרת הסקרנות, ההתבוננות, הלמידה והיצירתיות של הילד ונפעל להקמת חצרות פעילות, מאתגרות ומגוונות בהתאם לסביבה ולקהילת הגן.

 

לרישום לחץ כאן 

 

 • קהל היעד:
 • היקף ומבנה הקורס: 
 • מס' מפגשים: 
 • יום הקורס:  
 • מועד פתיחה:  נדחה ל 04.11.2019  במקום  ה-
 • מרצה הקורס:  
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 • הקניית ידע לגננת של מושגים בסיסיים בתחום הקיימות.  
 • הבנת תהליכים בחצר הגן ומשמעותם- מעקב אחר שינויים בטבע, חקר. 
 • הכרות עם קהילת הגן ודרכים לשיתוף פעולה בנושאים סביבתיים, טכנולוגים ומתמטיים. 
 • קידום הקמת חצרות פעילות, מאתגרות ומגוונות בהתאם לסביבה ולקהילת הגן 

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 

 

פירוט המפגשים: 

מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש: 04/11/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש: מפגש פתיחה, קיימות כמודל ייחודי. קשר אדם סביבה. מהי קיימות? הכרות עם אורח חיים מקיים בגן ילדים הלכה למעשה בראיית הגן העתידי, כיצד בא לידיי ביטוי בחצר הגן? הצגת דרישות הקורס 

 

מפגש שני 

 • תאריך מפגש:     25/11/2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש: הקמת גינה אקולוגית בגן הילדים? מהי גינה אקולוגית? כיצד ניתן להקים גינה לאור אילוצים עירוניים ולמציאות משתנה. הכרות עם סוגי גינות והתאמות לעונות השנה. פיתוח מיומנויות התבוננות בסביבה והבנת הצרכים להקמת גינה.  

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:    
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש: צרכנות נבונה ושימוש חוזר בגינה, שימוש בכלים בשימוש חוזר ובתוצרי הגינה כחלק מאורח חיים מקיים. שימוש בתוצרת עצמית ושימור מזון – כדוגמא לצרכנות נבונה. הכרות עם תהליכים מהגינה לצלחת. פיתוח חשיבה יצירתית בקרב הילדים כיצד ניתן ליצור יש מאין. 
 •  

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:      
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: למידה מרחוק 
 • שם המרצה:
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש: מגוון ביולוגי בגינה -  התבוננות, חקר ופליאה בסביבת הגן. מתן כלים לעידוד הילדים לפעול במרחב, להתבונן ולהכיר את הקיים, כמו כן, נלמד כיצד ניתן למשוך את המגוון הביולוגי לגינה האקולוגית בגן? הכרות עם דרכים לזימון חרקים וציפורים. יחס הוגן לבעלי חיים בחצר הגן כערך. 

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:       
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  שעות
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 03/02/2020
 • סך שעות :3 שעות
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: טלי שכטר
 • נושאים במפגש: פיתוח חשיבה הנדסית טכנולוגית: יזמות ויצרנות בחצר הגן

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:        
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש: טיולים קטנים בגינה – עידוד יציאה לטיולים קצרים ושהייה מחוץ לגן כלמידה במרחבי חיים. 
 • כיצד גינת הגן היא חלק בלתי נפרד מהמשחק הסוציו דרמטי, פעילויות חקר בגינה, למידה במרחבי החיים,  משחקים של פעם ועוד... 

 

מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש: 16/03/2020 במקום התאריך
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש: חצר מתמטית 

 

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: תיעוד של עשייה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש: מפגש מסכם – הגננות יציגו תהליכים ופעילויות שנעשו לאורך השנה בגנים בעקבות ההשתלמות. 

פירוט  רכיבי הערכה: 

 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:   מועד הגשה:  
 •  אחוז הציון:  מועד הגשה:  
 •   / מטלה – להגיב על השנוי שברצוני לקיים בחצר הגן         אחוז הציון:   ועד הגשה:  
 •   אחוז הציון:   מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:   מועד הגשה:  

 

  בבילוגרפיה: 

 • אתר המשרד להגנת הסביבה 
 • גן עדן, חוג טבע לילדים/ טליה שניידר 
 • קיימות כי הכל קשור/ מט"ח 
 • בשביל הפרחים, חוברת הדרכה לגננת/ האגף לחינוך קדם יסודי והמשרד להגנת הסביבה 
 • גיליון רימון 35/ מרכז דע גן 
 • אתר "סבבה" של המשרד להגנת הסביבה 
 • אתר "המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית"  
 • מאמר: "טבע בגן גן בטבע", עלון דע-גן 8, 2015 
 • מאמר: "טיפוח הקשר לעולם הטבע ולסביבה בגיל הרך", ברברה אנדרס, עלון דע גן  
 • אלון ט. (2006). הסביבה בישראל. תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד. 
 • בנימיני ד. (2009).  גינת הפרפרים בישראל. הוצאת דובי בנימיני. 
 • דרייפוס ע. (2008). "החינוך הסביבתי כמרכיב חיוני במארג החינוך האזרחי-דמוקרטי",   
 • סדרת מבט לגן אוניברסיטת תל אביב : טיולים קטנים, יוצאים מין הכלים, (2006). המרכז  

 

 

אודות המרצה:

 

 

לרישום לחץ כאן