הוראת הלשון בבית הספר היסודי

בהשתלמות נעסוק בהרחבת הידע אודות ענפי הלשון, עקרונות הבלשנות השימושית, התפתחות שפה מהגיל הרך ועד לבגרות ועקרונות פדגוגיים ופרקטיקות בהוראת הלשון העברית בבית הספר היסודי. מטרת ההשתלמות היא להעמיק את הידע המקצועי אודות הלשון.

 

קהל היעד:                   מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות.
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שני
מועד פתיחה:               לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
דרישות הפיתוח המקצועי: השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
המרצה / מרצים בקורס:                       ד"ר דולי לוי

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להעמיק את הידע התיאורטי והיישומי על הוראת לשון בבית הספר היסודי.
 2. להרחיב ידע יישומי בתכנון וביצוע של תהליכי הוראה-למידה- הערכה בתחום הוראת הלשון בדגש על למידה משמעותית ותפקודי לומד נדרשים
 3. להרחיב ידע תיאורטי ויישומי ביחס לתהליכי הוראה לשון בכיתה הטרוגנית.
 4. להעמיק את הידע של שילוב הוראת הלשון בתחומי הדעת השונים.

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 1.  להכיר מושגי יסוד ותהליכי לשון הקשורים בפונולוגיה ( תורת ההגה) של העברית
 2. להכיר מושגי יסוד ותהליכי לשון הקשורים במורפולוגיה (תורת הצורות) של העברית
 3. לעמוד על הקשר שבין מודעות פונולוגית לבין הגייה ותקינות
 4. לעמוד על הקשר שבין פונולוגיה, מורפולוגיה ושגיאות כתיב
 5. לפתח תהליכי הוראה-למידה- הערכה בתחום הוראת הלשון

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון 

תאריך מפגש:              26/11/18

שעות למידה:               לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  

סך שעות לצבירה:       4 שעות

דרכי למידה במפגש:    מפגש א-סינכרוני מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          מבוא כללי לתורת הלשון

מהות השפה, מבנה השפה ותחומי הדעת בלשון (פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה, מילונאות, שיח ועוד)

 

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              17/12/19

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   מפגש מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          מושגים בתורת ההגה

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              8/1/19         

סך שעות לצבירה:        4 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש א-סינכרוני מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          כשלי הגייה נפוצים בעברית הישראלית – הצגה, תיקון והסבר

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              4/2/19

שעות למידה:               18:00- 19:30  

סך שעות לצבירה:        3 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          תהליכי הוראה-למידה- הערכה בתחום הוראת הלשון

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              25/2/19

סך שעות לצבירה:        4 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          מושגי יסוד ותהליכי לשון הקשורים במורפולוגיה של העברית         

   

מפגש שישי

תאריך מפגש:              11/3/19

סך שעות לצבירה:        4 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:           תורת הצורות – מערכת השם

 

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              1/4/19

סך שעות לצבירה:        4 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש מקוון

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          תורת הצורות – מערכת הפועל

 

 מפגש שמיני

תאריך מפגש:              6/5/19

סך שעות לצבירה:        3 שעות

דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני

שם המרצה:                 ד"ר דולי לוי

נושאים במפגש:          תורת ההגה- תורת הצורות ושגיאות כתיב

 

 פירוט תהליכי הערכה:

בסיום ההשתלמות יהיה על המשתלמים, בעזרת כתיבה רפלקטיבית, לשקף את תהליכי הלמידה בקורס ואת היישום בשדה.

 

בבילוגרפיה:

 • סנדבק, א' ולדן, צ' זיילר, א' (תשנ"ה), "ככתבם וכלשונם…" ירושלים: המנהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המחלקה למיומנויות יסוד.
 • פלד, נ' (תשנ"ח). סוגות בדיבור ובכתיבה. ת"א: מכון מופת.
 • פלד, נ' (עורכת) (1996) דרכים לאוריינות א – מדיבור לכתיבה. ירושלים: כרמל.
 • פלד, נ' (עורכת) (2000) דרכים לאוריינות ב – מדיבור לסיפור. ירושלים: כרמל.
 • קוזמינסקי ל. (2002). למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה גבעון (עורכות).