לרישום 

האייפד הוא כלי להנגשת הלמידה לתלמידים בעלי מוגבלויות שונות ומורים צריכים לשלב אותו כטכנולוגיה תומכת בהוראה

קהל היעד:                     מורים , גננות בחינוך המיוחד במחוז מרכז
היקף ומבנה הקורס:        30 שעות
מס' מפגשים:                 10
יום הקורס:                    רביעי
מועד פתיחה:                  2.1.19
מרצה הקורס:                 אורלי ליברמן, רוית טל שיר
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

הקורס מתקיים במתי״א ראשון לציון

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

האייפד הוא כלי להנגשת הלמידה לתלמידים בעלי מוגבלויות שונות

מטרות:

 1. המורה תדע להנגיש את הלמידה באמצעות האייפד
 2. המורה תשביח תהליכי הוראה ולמידה באמצעות האייפד
 3. המורה תעשה שימוש מושכל באייפד בהתאם למיומנויות הלומד

 

מיומנויות לומד עיקריות:

 1. קוגניטיבי - לימודי - קידום הישגי לומד.
 2. מיומנויות בינאישיות ותוך אישיות בהתאם לפרופיל הלומד.

 

סוגיות פסיכופדגוגיות:

 1. המורה תתיידד עם האייפד ועם תחומי התוכן השונים.
 2. המורה תכיר ביתרונות האייפד כתומך בלמידה

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 • עבודה מותאמת באייפד
 • שילוב ההוראה עם אייפד בחשבון ובשפה
 • משחוק בהוראה ולמידה – בניית משחקים
 • היכרות עם כלים לארגון הלמידה.

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה:

כל ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:                 2.1.19

שעות למידה:                 16:30- 19:00   

סך שעות לצבירה:          3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי

שם המרצה:                   אורלי ליברמן , ירדן גינזבורג

נושאים במפגש: הסבר על מהלך הקורס ומטרתו, מהו אייפד והשימוש היעיל בלמידה, עבודה עם אייפד(הגדרות והתאמות) מיפוי צרכים לפי אוכלוסייה באמצעות שאלון גוגל דוקס.

 

מפגש שני

תאריך מפגש:                 16.1.19

שעות למידה:                 16:30- 19:00   

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       סדנא

שם המרצה:                   אורלי ליברמן 

נושאים במפגש: מישחוק בהוראה ובלמידה


מפגש שלישי

תאריך מפגש:                 30.1.19

שעות למידה:                 16:30- 19:00                            

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי

שם המרצה:                   אורלי ליברמן

נושאים במפגש: משחקים באייפד- צריכה  ויצירה

מפגש רביעי

תאריך מפגש:                 13.2.19

שעות למידה:                 19:00-16:30         

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי

שם המרצה:                   רוית טל שיר 

נושאים במפגש: מתמטיקה באמצעות האייפד

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:                 27.2.19

שעות למידה:                 19:00-16:30         

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי

שם המרצה:                   רוית טל שיר 

נושאים במפגש: מתמטיקה באמצעות האייפד

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:                 13.3.19

שעות למידה:                 19:00-16:30      

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי - סדנה

שם המרצה:                   אורלי ליברמן 

נושאים במפגש: קריאה וכתיבה באמצעות האייפד

מפגש שביעי

תאריך מפגש:                 27.3.19

שעות למידה:                 19:00-16:30      

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי - סדנה

שם המרצה:                   אורלי ליברמן 

נושאים במפגש: קריאה וכתיבה באמצעות האייפד

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:                 3.4.19

שעות למידה:                 19:00-16:30      

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש א- סניכרוני

שם המרצה:                   אורלי ליברמן 

נושאים במפגש: פעילות לימודית בהתאם לפרופיל לומד ויצירת משחק באייפד

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:                 10.4.19

שעות למידה:                 19:00-16:30

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       סדנה

שם המרצה:                   אורלי ליברמן

נושאים במפגש: האייפד ככלי לניהול וארגון ידע, היכרות עם מחברת וירטואלית ONENOTE

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:                 1.5.19

שעות למידה:                 19:00-16:30

סך שעות לצבירה:           3

דרכי למידה במפגש:       מפגש פיזי

שם המרצה:                   אורלי ליברמן, רוית טל שיר , ירדן גינזבורג

נושאים במפגש:  הצגת תוצרים ושיתופם במליאה  

 

 פירוט תהליכי הערכה:

המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

רכיבים במטלה:

 1. כתיבת מטרות הפעילות   -  אחוז הציון: 40%.
 2. בחירת שתי אפליקציות ונימוק הבחירה   -  אחוז הציון: 30%.
 3. שילוב והתאמה לתלמיד/ים   -   אחוז הציון: 30%

 

בבילוגרפיה:

 • חצרוני, א' (2007) טכנולוגיות סיוע לילידם עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך. בתוך ש/ רייטר, י/ לייזר וג' אבישר (עורכים שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך עמ' 321-355) חיפה: אחווה
 • חצרוני, א' (2010) תקשורת תומכת וחליפית- מדריך לצוות הרב מקצועי במסגרת החינוך המיוחד. תל אביב: מעלות.
 • רייטר, ש' (2007). נגישות – רקע קונספטואלי. בתוך ד' פלדמן, י' דניאלי להב וש' נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלויות בפתח,  (חיימוביץ, עורכים ירושלים: משרד המשפטים)
 • בדר, א', ולדמן, ש', לויטה, א' ומיכאלוביץ, ר' (1993). שיטות למידה ממוחשבות לילדים מוגבלים ביכולתם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
 • ולדמן, ש' (2001) אוגדן פעילויות ממוחשבות לחינוך המיוחד, הוצאת מכללת לוינסקי
 • חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998, פרק נגישות, ירושלים: כנסת ישראל. טבקמן, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. שרוני, ו' ווגל ', 1998.

מאמרים:

 1.  "ערכם הגדול של היישומונים הקטנים בחינוך" (עידית אבני, אברום רותם 2013)
 2.  "למידה משולבת טאבלט אישי בכיתה" (עידית אבני, אברום רותם 2013)
 3.  "למידה דיגיטאלית – רציונאל והמלצות ליישום" (אברום רותם, 2013)
 4. "עשרה מפתחות לתכנית אייפד בית ספרית מצליחה"/ (סם גליקסמן, 2013)

אתרים:

אודות המרצים:

רוית טל שיר , מומחית תחום מתמטיקה בחינוך המיוחד, תואר MA

אורלי ליברמן, מומחית תחום Asd והנגשה טכנולוגית , תואר MA

 

לרישום