לטופס רישום  

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הכתיבה. הקורס יחשוף בפני המורות את כלי ההערכה שיפורסמו ע"י המשרד להערכת כתיבת תלמידים וכן כלים לטיוב תהליכי הכתיבה בכיתות, תוך מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה ההטרוגנית.

 

קהל היעד:                   מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות. 8 מפגשים פנים אל פנים ו 2 א- סינכרוניים
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ב'
מועד פתיחה:               22.10.2018
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
רכזת הקורס:               אלישבע פרידמן

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • העמקת הידע המקצועי בהוראת הקריאה בכיתות היסוד
 • איתור קשיי קריאה ודרכי טיפול
 • היכרות והתנסות בכלי הערכה

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 • היכרות עם כלים לקידום כתיבת תלמידים
 • הכרות עם כלי הערכה המתאימים לשכבות הגיל השונות
 • הסוגה והוראת הכתיבה
 • כיצד מלמדים תלמידים לקרוא בשטף ודיוק הנדרש בשכבות הגיל?
 • איך מקדמים את הבנת הנקרא?

 

הקורס מורכב מ :

 • 4 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X4=12 שעות) - קבועים
 • 2 מפגשים א-סינכרוניים  (2X2.5=5 שעות) - קבועים
 • מפגש סימולציה ייחודי (1X4=4 שעות) - קבועים
 • 3 מפגשים במסגרת מודולה - לבחירה

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

תאריך מפגש:              22.10.2018
שעות למידה:               3
סך שעות לצבירה:       16:00
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          מה מתרחש במוחו של הכותב – מכותב טירון לכותב מיומן

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              19.11.2018
שעות למידה:               16:00-18:30
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          מה מתרחש במוחו של הכותב – מכותב טירון לכותב מיומן

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              3.12.2018
שעות למידה:               20:00-21:30
סך שעות לצבירה:        2
דרכי למידה במפגש:   וירטואלי
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          מישוב כתיבת תלמידים

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              31.12.2018
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          מישוב כתיבת תלמידים

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              28.1.2019
שעות למידה:               16:00-18:30
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:     וירטואלי
שם המרצה:                לד"ר יעל שגב
נושאים במפגש:          משוב דיאלוגי בעקבות כתיבה

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              11.2.2019
שעות למידה:               16:00-19:15
סך שעות לצבירה:        4
דרכי למידה במפגש:   סדנת סימולציות באוניברסיטת אריאל
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          דרכי הוראה בקבוצות קטנות

 

 מפגש שביעי

תאריך מפגש:              25.02.2019
שעות למידה:               16:00-18:30
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          כתיבה בסוגות השונות

 

להלן הנושאים המוצעים במודולות ( 3 מפגשים סה״כ 9 שעות המשלימות את 21 השעות הבסיסיות של הקורס):

קופסאות בריחה (למורים המלמדים בכיתות א'-ו')

המודולה תחשוף בפני המורים פדגוגיות עדכניות וחדשניות המאפשרות מתן מענה לדרישות תכנית הלימודים בחינוך לשוני ויעוררו עניין ויפתחו הנעה (מוטיבציה) ללמידה אצל התלמידים.
(שימו לב: מי שהשתתף בשנת הלימודים תשע"ח במודלה זו לא יוכל לבחור בה השנה)
המודולה תועבר על ידי דר' אלעד שגב בימי רביעי

7.11.2018
21.11.2018
12.12.2018

 

משחוק בשרות הוראת העברית  (למורים המלמדים בכיתות א'-ו')

המודולה תחשוף בפני המורים את האפשרות לשלב משחקים לימודיים בהוראת העברית.
המורים יכינו משחקים המיועדים לשכבת הגיל ויתנסו בפעילות בכיתות עם המשחקים.
(שימו לב: מי שהשתתף בשנת הלימודים תשע"ח במודלה זו לא יוכל לבחור בה השנה)
המודולה תועבר על ידי נועם נדב בימי רביעי

9.1.2019
16.1.2019
30.1.2019

 

כלים מתוקשבים בהוראת העברית (למורים המלמדים בכיתות ד'-ו')

במפגשים אלו נכיר כלים ייחודיים המאפשרים למורה לקדם את האוריינות הדיגיטלית הנדרשת במאה ה-21.
המפגשים יותאמו לצרכי האוריינות הדיגיטלית המוצגים במסגרת ה e-pirls
המודולה תועבר על ידי דלית סהרון ויעל שגב בימי שלישי

26.2.2019
5.3.2019
12.3.2019

 

מודולה ייחודית - לרכזות שפה בלבד 

במפגשים נדון בתפקיד רכזת העברית בבית הספר ובכלים לארגון וטיוב הוראת השפה בכיתות. תכני המפגשים יקבעו על פי צרכי הרכזות שישתתפו במפגשים.
המודולה תועבר על ידי דר' יעל שגב בימי שלישי

12.3.2019
9.4.2019
30.4.2019

בטופס הרישום תתבקשו לבחור את אחת המודולות.
אנא בדקו את התכנים והתאריכים לפני מעבר לטופס הרישום.

 

פירוט תהליכי הערכה:
תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס בסביבת אתר מלווה קורס.

 

במסגרת ההשתלמות יהיה עליכן להגיש מס' משימות קטנות במהלך השנה כגון: תכנון שיעור בניית משחקי קריאה תיעוד אירועי קריאה – מן השטח מבנה העבודה (כללי) : דף שער שיכלול את שם ההשתלמות (חינוך לשוני לכיתות א'), שם המורה ומספר תעודת הזהות. מבוא – שיכלול רקע קצר על הוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א' גוף העבודה לבחירה רפלקציה – על התהליך . בודה הגשת תלקיט כתיבה של תלמיד הכולל את הרכיבים הבאים: תיעוד של 3 תוצרי כתיבה בסוגות שונות למטרות שונות הכולל את נסיבות הכתיבה, התוצר, התערבות מורה , טיוט . התוצרים בתלקיט יעידו על התפתחות הכתיבה והתקדמות התלמיד. בנוסף יש לכתוב רפלקציה על הטמעת התלקיט והשימוש בו במהלך השנה. בתחילת הקורס , נבנה קריטריונים לרכיבי התלקיט ולהערכתו ונציג מס' דרכים ואפשרויות לכתיבת הרפלקציה. אחוז הציון: 100%

 

מקורות

 • תוכנית הוראה להטמעת יעדי עברית בכיתות א-ב (2014) יעדים ועקרונות לתכנון דרכי הוראה למידה, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי , אגף לחינוך יסודי
 • מעק"ב - מכון מופ"ת וניצן בראשות ד"ר מיכל שני, 2003, הוצאת ספרים יסוד, רח' החופר 34 אזור התעשייה  חולון 58858.  טלפון:03-5587990    פקס: 03-5587991
 • תשתית לקראת קריאה וכתיבה ,  (תשס"ו) , תוכנית הלימודים לגן הילדים המ"מ והממ"ד.
 • גרבר,ר' מרום, י' (תשנ"ח) מפגשים עם טקסטים- קוראים טקסט ספרותי, הוצאת משרד החינוך – האגף לת"ל
 • וולף,ד', הלוי-דרזנר, ד' (2000), אפשרויות – טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי. משרד החינוך- המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי
 • ווהל, א., אלדן, צ. ורון ר. (2002). קריאה – תהליכי התערבות, מתוך: למצוא את הדרך, קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב דרכי הערכה וטיפול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב (עמ' 107 – 142).
 • מפגשים עם טקסטים: קוראים טקסט ספרותי, מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי, (התשנ"ח), ירושלים ותל אביב: משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים.
 • קוזמינסקי  ל. (2002). למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה גבעון (עורכות), שפה למידה ואוריינות בגיל הרך, הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.
 • תוכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית – שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, ירושלים, תשס"ג
 • אינטילגנציות מרובות בכתה  , ארמסטרונג ת. ((1996), , הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • הכתה החושבת, טישמן ש. פרקינס ד. ג'יי איילין  (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • ללמוד, לחשוב, וללמוד לחשוב, זוהר ע. (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.

אתרים:

 

לטופס רישום