לטופס רישום  

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הקריאה. הקורס יחשוף בפני המורות את כלי ההערכה המפורסמים ע"י המשרד ודרכים יעילות לשימוש בו כבסיס לתהליכי הוראה למידה. יושם דגש על מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה ההטרוגנית.

קהל היעד:                   מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות. 8 מפגשים פנים אל פנים ו 2 א- סינכרוניים
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ב
מועד פתיחה:               05.11.2018 (במקום ה 08.10 שפורסם תחילה)
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
רכזת הקורס:               אלישבע פרידמן

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

העמקת הידע המקצועי בהוראת הקריאה בכיתות היסוד, איתור קשיי קריאה ודרכי טיפול, היכרות והתנסות בכלי הערכה

 ראשי פרקים עיקריים: 

 • היכרות עם כלי הערכה שונים לזיהוי הידע של הלומדים בתחום הקריאה והבנת הנקרא.
 • כיצד מלמדים תלמידים לקרוא בשטף ודיוק הנדרש בשכבות הגיל?
 • איך מקדמים את הבנת הנקרא?

הקורס מורכב מ :

 • 4 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X4=12 שעות) - קבועים
 • 2 מפגשים א-סינכרוניים  (2X2.5=5 שעות) - קבועים
 • מפגש סימולציה ייחודי (1X4=4 שעות) - קבועים
 • 3 מפגשים במסגרת מודולה - לבחירה

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              05.11.2018 (במקום ה 08.10 שפורסם תחילה)
שעות למידה:               16:00-18:30
סך שעות לצבירה:       3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          מה מתרחש במוחו של הקורא – מקורא טירון לקורא מיומן

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              17.12.2018
שעות למידה:               16:00-18:30
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנה
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          פיענוח שטף, דיוק והטעמה בקריאה

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              25.12.2018
שעות למידה:              16:30-18:00
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:   וירטואלי
שם המרצה:                ד"ר יעל שגב
נושאים במפגש:          הילד-הטקסט וההבנה-משולש ההצלחה!

 

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              14.01.2019
שעות למידה:               3
סך שעות לצבירה:        16:00-18:30
דרכי למידה במפגש:   הרצאה+ סדנה
שם המרצה:               אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          הבנת הנקרא בסוגות השונות (טקסט מידעי וטקסט ספרותי)

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:             28.1.2019
שעות למידה:               3
סך שעות לצבירה:        22:00-21:30
דרכי למידה במפגש:    הרצאה + סדנא
שם המרצה:                אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          כלי פדגוגיה מקוונת בשירות הוראת העברית
 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              05.02.2019
שעות למידה:               20:00-22:15
סך שעות לצבירה:        3
דרכי למידה במפגש:   וירטואלי
שם המרצה:                ד"ר יעל שגב
נושאים במפגש:         יימסר בהמשך

 

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              11.02.2019
שעות למידה:               16:00-19:15
סך שעות לצבירה:        4
דרכי למידה במפגש:   סדנת סימולציות באוניברסיטת אריאל
שם המרצה:                 אלישבע פרידמן
נושאים במפגש:          התמודדות (במפגש קבוצתי) עם תלמידים המתקשים בקריאה

 

להלן הנושאים המוצעים במודולות ( 3 מפגשים סה״כ 9 שעות המשלימות את 21 השעות הבסיסיות של הקורס):

 

קופסאות בריחה (למורים המלמדים בכיתות א'-ו')

המודולה תחשוף בפני המורים פדגוגיות עדכניות וחדשניות המאפשרות מתן מענה לדרישות תכנית הלימודים בחינוך לשוני ויעוררו עניין ויפתחו הנעה (מוטיבציה) ללמידה אצל התלמידים.
(שימו לב: מי שהשתתף בשנת הלימודים תשע"ח במודלה זו לא יוכל לבחור בה השנה)
המודולה תועבר על ידי דר' אלעד שגב בימי רביעי

7.11.2018
21.11.2018
12.12.2018

 

משחוק בשרות הוראת העברית  (למורים המלמדים בכיתות א'-ו')

המודולה תחשוף בפני המורים את האפשרות לשלב משחקים לימודיים בהוראת העברית.
המורים יכינו משחקים המיועדים לשכבת הגיל ויתנסו בפעילות בכיתות עם המשחקים.
(שימו לב: מי שהשתתף בשנת הלימודים תשע"ח במודלה זו לא יוכל לבחור בה השנה)
המודולה תועבר על ידי נועם נדב בימי רביעי

9.1.2019
16.1.2019
30.1.2019

 

כלים מתוקשבים בהוראת העברית (למורים המלמדים בכיתות ד'-ו')

במפגשים אלו נכיר כלים ייחודיים המאפשרים למורה לקדם את האוריינות הדיגיטלית הנדרשת במאה ה-21.
המפגשים יותאמו לצרכי האוריינות הדיגיטלית המוצגים במסגרת ה e-pirls
המודולה תועבר על ידי דלית סהרון ויעל שגב בימי שלישי

26.2.2019
5.3.2019
12.3.2019

 

מודולה ייחודית - לרכזות שפה בלבד 

במפגשים נדון בתפקיד רכזת העברית בבית הספר ובכלים לארגון וטיוב הוראת השפה בכיתות. תכני המפגשים יקבעו על פי צרכי הרכזות שישתתפו במפגשים.
המודולה תועבר על ידי דר' יעל שגב בימי שלישי

12.3.2019
9.4.2019
30.4.2019

בטופס הרישום תתבקשו לבחור את אחת המודולות.
אנא בדקו את התכנים והתאריכים לפני מעבר לטופס הרישום.

 

 

מקורות

 • תוכנית הוראה להטמעת יעדי עברית בכיתות א-ב (2014) יעדים ועקרונות לתכנון דרכי הוראה למידה, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי , אגף לחינוך יסודי
 • מעק"ב - מכון מופ"ת וניצן בראשות ד"ר מיכל שני, 2003, הוצאת ספרים יסוד, רח' החופר 34 אזור התעשייה  חולון 58858.  טלפון:03-5587990    פקס: 03-5587991
 • תשתית לקראת קריאה וכתיבה ,  (תשס"ו) , תוכנית הלימודים לגן הילדים המ"מ והממ"ד.
 • גרבר,ר' מרום, י' (תשנ"ח) מפגשים עם טקסטים- קוראים טקסט ספרותי, הוצאת משרד החינוך – האגף לת"ל
 • וולף,ד', הלוי-דרזנר, ד' (2000), אפשרויות – טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי. משרד החינוך- המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי
 • ווהל, א., אלדן, צ. ורון ר. (2002). קריאה – תהליכי התערבות, מתוך: למצוא את הדרך, קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב דרכי הערכה וטיפול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב (עמ' 107 – 142).
 • מפגשים עם טקסטים: קוראים טקסט ספרותי, מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי, (התשנ"ח), ירושלים ותל אביב: משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים.
 • קוזמינסקי  ל. (2002). למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה גבעון (עורכות), שפה למידה ואוריינות בגיל הרך, הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.
 • תוכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית – שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, ירושלים, תשס"ג
 • אינטילגנציות מרובות בכתה  , ארמסטרונג ת. ((1996), , הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • הכתה החושבת, טישמן ש. פרקינס ד. ג'יי איילין  (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • ללמוד, לחשוב, וללמוד לחשוב, זוהר ע. (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.

אתרים:

 

לטופס רישום