קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ג
היקף ומבנה הקורס:     30 ש'
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               נובמבר
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

יש למה לצפות

פרטים יפורסמו במהלך חודש אוגוסט

 

לרישום  - בהמשך