מתמטיקה-נושאים מתכנית הלימודים לכיתות ג-ד

לרישום 

קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ג-ד
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               6.11.2018
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה מתכנית הלימודים לכיתות ג-ד: פירוק לגורמים, מספרים פריקים וראשוניים, סימני התחלקות, שברים פשוטים, מלבן וריבוע, מושג הזווית.
  2. להעמיק את הידע הפדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה מתכנית הלימודים לכיתות ג-ד: פירוק לגורמים, מספרים פריקים וראשוניים, סימני התחלקות, שברים פשוטים, מלבן וריבוע, מושג הזווית.

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

תכונות מספרים טבעיים
שברים פשוטים
ריבוע ומלבן
מושג הזווית

 

רכיבים יישומים

סדנאות, שילוב משחק בלמידה ובהערכה, שילוב כלים דיגיטליים, אוריגאומטריה

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
תאריך מפגש:              6.11.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 מירי גולן
נושאים במפגש:          מושג הזווית בעזרת קיפולי נייר

מפגש שני
תאריך מפגש:              18.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          שילוב המשחק בלמידה

 

מפגש שלישי
תאריך מפגש:              25.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          מלבן וריבוע

 

 

מפגש רביעי
תאריך מפגש:     תאריך חלופי 15.1.2019   ( במקום 5.2.2019)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          שברים פשוטים

 

מפגש חמישי
תאריך מפגש:              10.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          למידה והערכה

 

 

מפגש שישי
תאריך מפגש:              05.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:        תכונות מספרים טבעיים

מפגש שביעי
תאריך מפגש:              26.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית זכריה
נושאים במפגש:          שילוב כלים דיגיטליים בפעולות החשבון

 

מפגש שמיני
תאריך מפגש:              14.5.2019 (תאריך חלופי עקב הבחירות )
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          המשחק ככלי הערכה

 

 פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

דרישות המטלה יימסרו בהמשך

לרישום