לרישום                          

קורס זה נועד לטפח קהילה מתמטית מקצועית הבוחנת את הידע והפרקטיקה , ודנה מתוך מטרה להשתפר מבחינה מקצועית על בסיס מפגשים קבועים.

 

קהל היעד:                   מורי מתמטיקה ז'- ט'
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   יום ג'
מועד פתיחה:               13.11.18
מרצה הקורס:              סיגלית בן צור
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

קידום לימודי המתמטיקה ושיפור הישגים

 

ראשי פרקים עיקריים:

שיפור תהליכי הוראה ולמידה, טיפול בסוגיות מתמטיות מתוך תכנית הלימודים, הערכה , מיפוי ולמידה מבוססת נתונים, למידה מהצלחות, למידת עמיתים, שיתוף ושיתופיות, שיטות הוראה ולמידה חדשניות.

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
תאריך מפגש:              13.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          הכרות ותיאום ציפיות, שאלות רבות עוצמה בנושא יחס ופונקציות

 

מפגש שני
תאריך מפגש:              18.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          חדשנות ושילוב טכנולוגיה בהוראת פונקציות- יש צורך במחשב לכל מורה

 

מפגש שלישי
תאריך מפגש:               8.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          בניית פריטי הערכה ולמידה מבוססת נתונים וחשיפה למאגרי מידע

 

מפגש רביעי
תאריך מפגש:               5.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   אסינכרוני
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          משימת הערכה מסכמת (מחצית א'), רמות חשיבה ומחוון

 

מפגש חמישי
תאריך מפגש:               19.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          גיאומטריה בחט"ב: דגשים וחידושים

 

מפגש שישי
תאריך מפגש:               5.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       2 ש'
דרכי למידה במפגש:   אסינכרוני
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          מבחנים ארציים ובינלאומיים

 

מפגש שביעי
תאריך מפגש:               2.4.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          למידה אחרת, מגוונת וחווייתית: אוסף פעילויות וחלופות בהערכה

 

מפגש שמיני
תאריך מפגש:               14.5.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          לקראת מבחני מפמ"ר ומיצ"ב

 

מפגש תשיעי
תאריך מפגש:              28.5.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          אסטרטגיות ומיומנויות הוראה ולמידה

 

 

מפגש עשירי
תאריך מפגש:              יימסר בהמשך
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:00-15:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   פא"פ
שם המרצה:                 סיגלית בן צור
נושאים במפגש:          עם הפנים קדימה לתש"פ - סיכום, מטרות ויעדים

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

  1. מפגש אסינכרוני ראשון-הגשת מבחן ומחוון אחוז הציון: 30%
  2. הצגת פעילות ייחודית מתוך עשייה מתמטית בית ספרית אחוז הציון: 45%
  3. רפלקציה אישית אחוז הציון: 25%

 

מקורות:

 

 

לרישום    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       שנת לימודים פורייה

                                                                         צוות פסג"ה אריאל

 

מטלה מס- 1 '30%

 

כתבו משימת הערכה מסכמת למחצית א', בהלימה למבנה משימת הערכה המסכמת של אותה שכבה,

 

מפמ"ר או מיצ"ב, לאחת השכבות בחטיבה.

 

רשמו מהי אוכלוסיית היעד: שכבה רמה או הקבצה

 

מהם נושאי הלימוד שנלמדו עד המבחן.

 

המשימה צריכה לכלול:

 

  1. ידע מצטבר עד מועד המבחן
  2. שאלות בכל רמות החשיבה
  3. פירוט הניקוד על גבי המבחן עבור כל פריט
  4. מחוון מפורט, המפרט את רמת החשיבה של כל פריט ואופן הבדיקה.

 

את העבודה יש להגיש עד 8.1.19

 

 

מטלה מס. 2- 45%

הגשת פעילות מתמטית ייחודית מהעשייה הבית סיפרית.

 

יש להציג את הפעילות במליאה כ-15 דקות.

 

ניתן להגיש ולהציג בזוגות או בשלשות לכל היותר.

 

ההגשה תכלול: נושא, אוכלוסיית יעד, רציונל, מטרות, הצגת הפעילות ורפלקציה על קיומה בבית הספר.

 

יש לשלוח למנחת הקורס את הפעילות כשבוע לפני הצגתה במליאה.

 

יש להגיש עד תאריך 14.5.19

 

 

מטלה מס' 3- רפלקציה אישית  - 25%

 

ציינו לפחות 3 דברים חדשים שלמדתם בהשתלמות והיכן השתמשתם\ תשתמשו בעבודתם,  התייחסו באופן

 

כללי למהלך הקורס, התכנים, דרכי ההוראה, התרגילים, האם הקורס תרם לפיתוח המקצועי שלכם, והאם

 

יש נושאים נוספים שתרצו ללמוד בשנה הבאה.

 

אנא התייחסו לחיובי שלילי ולמעניין שהיו בקורס האירו והעירו בפתיחות ובשקיפות.

 

יש להגיש עד תאריך 5.6.19