קהל היעד:              קהילה לומדת  למורי כיתות ד-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                  יום רביעי
מועד פתיחה:               נובמבר
מרצה הקורס:               עירית גרשקוביץ וקלאודיה ברמן
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

 יש למה לצפות!

פרטים במהלך חודש אוגוסט

לרישום  - בהמשך