מתמטיקה-נושאים מתכנית הלימודים לכיתות א-ב

לרישום 

קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ב
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               13.11.2018
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה מתכנית הלימודים לכיתות א-ב: ארבע פעולות חשבון, מצולעים, שיקוף והזזה.

 

ראשי פרקים עיקריים: 

  • פעולות החיבור והחיסור
  • שאלות מילוליות
  • מדידות
  • שיקוף והזזה

 

רכיבים יישומים

סדנאות, שילוב משחק בלמידה ובהערכה, שילוב כלים דיגיטליים, אוריגאומטריה

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              13.11.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          העמקה בפעולות החיבור והחיסור

מפגש שני

תאריך מפגש:              18.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          שילוב המשחק בלמידה

 מפגש שלישי

תאריך מפגש:              1.1.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          שאלות מילוליות

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              10.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          למידה והערכה

 

 מפגש חמישי

תאריך מפגש:              19.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :      3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          מדידות

 

 מפגש שישי

תאריך מפגש:              12.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 מירי גולן
נושאים במפגש:          שיקוף והזזה

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              26.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית זכריה
נושאים במפגש:          שילוב כלים דיגיטליים בשיעורי  מתמטיקה

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              14.5.2019 ( תאריך חלופי בגלל הבחירות )
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          המשחק ככלי הערכה

לרישום