מתמטיקה- קורס לרכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים

לרישום 

קהל היעד:  רכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               27.11.2018
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. להעמיק את הידע של רכזי המקצוע סביב עקרונות הוראה מיטבית.
  2. לסייע לרכזי המקצוע להנחות ולהדריך את המורים בבית ספרם.
  3. לחשוף את הצוותים למגמות חדשות בחינוך מתמטי בארץ ובעולם.

 

ראשי פרקים עיקריים: 

  • כישורי הנחייה
  • טיפול בידע קודם
  • למידת עמיתים

 

רכיבים יישומים

  • סדנאות והרצאות
  • למידת עמיתים – דיון וניתוח
  • סימולציות בעבודה עם צוותים

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

תאריך מפגש:              27.11.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עידן לוין
נושאים במפגש:          כישורי הנחייה

מפגש שני

תאריך מפגש:              11.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          בניית מבחני מחצית

מפגש שלישי

תאריך מפגש:             5.2.2019 תאריך חלופי  (15.1.2019)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:               כישורי הנחייה
נושאים במפגש:          עידן לוין

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              10.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          למידה והערכה

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              3.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 ד"ר גוברמן ראיסה
נושאים במפגש:          טיפול בידע קודם על מנת לקדם למידה מיטבית

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              10.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 ד"ר ראיסה גוברמן
נושאים במפגש:          טיפול בידע קודם על מנת לקדם למידה מיטבית

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              30.4.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          למידת עמיתים

המפגש יתקיים במרכז לסימולציות של אוניברסיטת אריאל

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              4.6.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          מתמטיקה ואמנות

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

פירוט אודות מטלות הקורס יימסרו בהמשך.

לרישום