לרישום 

  

מטרת הקורס לפתח תרבות של "קהילה מקצועית לומדת" המתמקדת בתהליכי הלמידה ובפרקטיקות ההוראה. להכיר מגוון של ניסויים ותהליכי חקר תוך הבניית המתודולוגיות של תהליכים אלה. להבנות אסטרטגיות וכלים להנחיית תהליכי למידה-הערכה במעבדה, פיתוח אוריינות מדעית ותקשוב לשם יישום מיומנויות חקר במעבדה.

 

 

קהל היעד:                   מורי מו"ט ביסודי
היקף ומבנה הקורס:     30 ש'
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ראשון
מועד פתיחה:               14.10.18 חד פעמי במרכז פסג"ה ראש העין, בנוכחות המפקחת
מרצה הקורס:               דבורה מושקוביץ
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

מטרת הקורס לפתח תרבות של "קהילה מקצועית לומדת" המתמקדת בתהליכי הלמידה ובפרקטיקות ההוראה. להכיר מגוון של ניסויים ותהליכי חקר תוך הבניית המתודולוגיות של תהליכים אלה. להבנות אסטרטגיות וכלים להנחיית תהליכי למידה-הערכה במעבדה, פיתוח אוריינות מדעית ותקשוב לשם יישום מיומנויות חקר במעבדה.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

  1.  מיומנויות חקר במעבדה: היבטים מתודולוגיים, מגוון משימות ביצוע ותהליכים, התנסות מעשית ומטה-קוגניציה
  2. פיתוח כישורי חשיבה יצירתית, ביקורתית וטיעונית בתכנון ניסויים וביצועם
  3. הוראה מפורשת של מיומנויות חקר מדעי כולל בטיחות במעבדה
  4. פיתוח אוריינות מידע ותקשוב לישום תהליכי למידה במעבדה
  5. תכנון הוראה של מיומנויות חקר במעבדה.

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               14.10.18  - חד פעמי במרכז פסג"ה ראש העין, בנוכחות המפקחת
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 מפגש פתיחה בהנחיית מובילת תחום מו"ט במחוז הגב' רונית רוזנבוש
נושאים במפגש:           הרציונאל לארגון התכנים המחודש, הערכות למשימת מפמ"ר תשע"ט

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               16.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה +סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           מפגש היכרות, היערכות למשימת המפמ"ר לשנת תשע"ט, הראציונאל לארגון התכנים המחודש.

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               21.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    מפגש וירטואלי א-סינכורני
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           המשך הבנת ארגון התכנים המחודש. ניתוח משימת אוריינות מדעית - טכנולוגית

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               6.1
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           התנסות בניסויים פשוטים להבניית עקרונות מדעיים בתחום התוכן אנרגיה

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               20.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           התנסות בניסויים פשוטים להבניית עקרונות מדעיים בתחום התוכן מגוון אקולוגי

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               10.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           התנסות וניתוח משימת הערכה מתוקשבת.

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               24.2.19  בפסג"ה אריאל
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 -18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה +סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           פיתוח פעילות לשילוב ניסוי בתהליכי הוראה למידה

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               10.3.19  בפסג"ה אריאל
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           התנסות בניסויים פשוטים להבניית עקרונות מדעיים בתחום התוכן מדעי כדור הארץ (סלעים וקרקעות)

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:             19 .12.5  בפסג"ה אריאל
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           מתוצאות למסקנות – תפקידה של חשיבה אנדוקטיבית להבניית עקרונות.

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               2.6.19 בפסג"ה אריאל
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה+ סדנא
שם המרצה:                 דבורה מושקוביץ
נושאים במפגש:           הצגת תוצרי הלמידה בקורס והערכתם. סיכום ומשוב.

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

 פירוט עבודת קורס: 

מטרת המשימה: לפתח פעילות לימודית מלהיבה ומעמיקה במדע וטכנולוגיה

חלק א: רקע כללי
בחרו נושא לימודי שבו תשלבו את הפעילות הלימודית. תארו את הפעילות על פי הנקודות הבאות:
• שם הפעילות
• הביטוי למרכיבי הלמידה המעמיקה (סקרנות, כשירויות, התלהבות, בחירה, יצירתיות ויצרנות)
• הקשר לתכנית הלימודים: תחום תוכן, נושא מרכזי, נושא משנה וציוני דרך
• מטרות כלליות: תוכן ומיומנויות
• ידע מוקדם
• אסטרטגיית הוראה ייחודית: משחוק, קופסת בריחה, תצפית בתופעה, הנדסה הפוכה, פתרון בעיה, מדע וטכנולוגיה בחגים ועוד

חלק ב: תיאור הפעילות
• פתיחת הפעילות
• גוף הפעילות
• סיכום הפעילות

חלק ג: רפלקציה אישית
1. אילו תובנות חדשות נוצרו אצלכם בעקבות התנסות בתהליך פתרון בעיות בטכנולוגיה?
2. מהי תרומת הקורס להתפתחות המקצועית שלכם?

שימו לב: את העבודה יש להגיש לפי הנהלים של מנהלת ההשתלמויות:

  1. שער עבודה הכולל: נושא העבודה, שם ההשתלמות, שם המרצה, שם מגיש העבודה, מס' ת.ז. ותאריך הגשה.
  2. גוף העבודה: חלק א וחלק ב
  3. חלק ג: רפלקציה
  4. חלק ד: רשימה ביבליוגרפית

את העבודה יש להגיש במועד האחרון

 

 

מקורות

 

אודות המרצה:

דבורה מושקוביץ בעלת תואר שני בהערכה ותכנון לימודים, בעלת ותק של מעל 20 שנה בהוראת המדעים בבית ספר יסודי. מדריכה בבתי ספר במחוז מרכז זו השנה השלישית. עובדת בבית ספר בשומרון כרכזת המדעים וכמחנכת.

 

לרישום