לרישום 

                

השנה הראשונה של המורה החדש בשדה ההוראה והחינוך מעמידה אותו בפני אתגרים חדשים שלא נחשף אליהם בהיותו פרח הוראה. "קהילת מורים לומדת" חושפת את המורה המתחיל בפני תכנים ונושאים שלא התוודע להם כלל ונותנת לו כלים, תמיכה וליווי בהם יוכל להתמודד טוב יותר בפני אתגרי החינוך וההוראה בכלל ובחינוך בפרט.
בקורס זה יושם דגש על המשך רצף הלמידה בקרב המורה המתחיל. רצף הלמידה בתחומי התמקצעות המורה המתחיל, תסייע לו לפתח משמעותית את יכולותיו החינוכיות וההוראתיות בשדה החינוך וההוראה.
חלק מתכני הקורס יסייעו למורה המתחיל לגבש יוזמות חינוכיות בבית הספר במטרה לקדם את תלמידיו ומאידך, לחזק את בטחונו האישי בכיתה ובבית הספר.
תהליך ליווי המורה המתחיל על ידי מורה ותיק ומנוסה תשפר ותיצור דיאלוג חיובי עם הסובבים אותו קרי, תלמידיו בכיתה, צוות ההוראה בבית הספר, הנהלה, הורים ועמיתים למקצוע ותסייע לו לקיים את צעדיו הראשונים בבטחה.

 

 

קהל היעד:                   מורי שילוב ומחנכי כיתות חנ"מ במתיא שומרון
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               15
יום הקורס:                   ראשון
מועד פתיחה:               7.10.18
מרצה הקורס:              רונית חצרוני
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

ארגז כלים למורה חדש בשנתו הראשונה
הכרות עם תוכניות לימודים
פיתוח אקלים כיתה חיובי
למידה משמעותית ככלי הנעה ליצירת משמעת
אפקט פיגמליון, פיתוח חשיבה מסדר גבוהה וכלי הנעה

 

ראשי פרקים עיקריים: 

תכנון שיעור על פי מודל  הנהוג במתיא
תוכנית לימודים בשפה
אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              7.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          תוכניות אישיות וקבוצתיות בחינוך המיוחד

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              21.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:            ת"ל בשפה- הישגים נדרשים

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              4.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          ת"ל בשפה- עולמות שיח

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              13.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   הנחייה אישית
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          ממדים פדגוגיים

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              18.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          יחידות הוראה- מיקוד בתוצר המצופה

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              23.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:            יחידות הוראה בשפה- תכנון

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              6.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          מודל לתכנון שיעור- היבטים פסיכופדגוגיים ושאלות עמ"ר

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              20.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          מודל לתכנון שיעור  - מיקוד מטרות kiss

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              3.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          מודל לתכנון שיעור- אנדרגוגיה ודידקטיקה

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:              17.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          משוב עמיתים ורפלקציה

 

מפגש 11

תאריך מפגש:              3.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          מעורבות תלמידים בשיח הכיתתי

 

מפגש 12

תאריך מפגש:              24.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          פיתוח חשיבה מסדר גבוה

 

מפגש 13

תאריך מפגש:   02.04.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

מפגש 14

תאריך מפגש:              2.4.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   הנחיה אישית
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          לקראת צפיה בשיעור

 

מפגש 15

תאריך מפגש:   23.6.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-15:30
סך שעות :       2
דרכי למידה במפגש:   הנחיה אישית
שם המרצה:                 רונית חצרוני
נושאים במפגש:          תצפית ומשוב על שיעור

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

ההדרכות האישיות והתצפיות ייקבעו ע"י המשתלמים עם המרצה לאורך השנה- כל משתלם יגיע לשתי הדרכות פרטניות, ויציג שיעור אחד במסגרת הבית ספרית, עליו יקבל משוב מהמנחה

 1. המנחה תצפה בשיעור אותו המשתלם יתכנן על פי הנלמד בקורס. בהדרכה הפרטנית יבחר המשתלם את המדדים עליהם ירצה להיות מוערך ע"י המנחה. אחוז הציון: 50
 2. כתיבת יומן רפלקטיבי המתאר התמודדות בתכנון פדגוגי בעקבות תכני הקורס אחוז הציון: 50

 

בבילוגרפיה:

 1. משרד החינוך, התרבות והספורט' (2007). מדריך ליישום והטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד. נספח 2: ארגז הכלים המיוחד – עקרונות התמיכה בתהליכי הוראה- למידה- הערכה, התאמות לייחודיות התפקודית של תלמידים עם צרכים מיוחדים. ירושלים: המחבר, עמודים 1-95.
 2. בייקר, ס', גרסטן, ר' וגרהם, ס' (2003). הוראת הבעה בכתב לתלמידים לקויי למידה: יישומים מבוססי מחקר ודוגמאות (נ' מחול, מתרגמת). פרספקטיבה, 28, 57-33.
 3. בן צבי, ג' ופרימור, ל' (2011). הכישורים המעצבים את התפקודים האוריינים בגיל ההתבגרות. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות, היזמה למחקר יישומי בחינוך. אוחזר מתוך http://education.academy.ac.il.
 4. ווהל, א' וארדון, ר' (1994). גישות חדשות להוראת הבנת הנקרא. א' ווהל, א' גוטרמן וא' טוב לי, עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה: מקראה (עמ' 210-197). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 5. ווהל, א' וארדון, ר' (1994). מה הרעיון של הרעיון המרכזי. א' ווהל, א' גוטרמן וא' טוב לי, עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה: מקראה (עמ' 450-435). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 6. ווהל, א' וארדון, ר' (1994). תצפית אסטרטגית על הוראת אסטרטגיות. בתוך א' ווהל, א' גוטרמן וא' טוב-לי (עורכים), עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה: מקראה (עמ' 348-337). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 7. ווהל, א', רפאלי, י' ולביא-דגן, ר' (2001). הפסיכולוגיה של הקריאה. בתוך י' רונן (עורך), קריאה – תיאוריה ומעשה: כרך ב יחידה 4 (עמ' 209-196). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 8. וולקזיק, ג' וגריפית'-רוס, ד"א (2007). כמה חשובה מיומנות קריאה שוטפת להבנת הנקרא? (י' גת, מתרגם). פרספקטיבה, 43, 92-80.
 9. כצנברגר, א' (2000). מבנה הטקסט הכתוב מנקודת מבט התפתחותית. ד"ש, 22, 14-1.
 10. לונגו, א"מ (2005). שימוש בכתיבה ובמיומנויות למידה לשיפור הבנת-הנקרא של נוער בסיכון (ח' פז, מתרגמת). פרספקטיבה, 33, 76-70.
 11. מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993). אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה. באר שבע: המכון לשיפור הישגים לימודיים, פרק 12 אסטרטגיות לניבוי הטקסט; פרק 14, אסטרטגיות לפיתוח המודעות לשאול שאלות..
 12. מקקנה, מ' (2004). הוראת אוצר מילים לתלמידים בוגרים המתקשים בקריאה (ע' גיל, מתרגמת).פרספקטיבה, 32, 67-61.
 13. סטאל, ס' (2005). קשקשי? נועז? שפוכת? מחלים? לימוד אוצר מילים והילד בעל לקויות למידה (ז' הרמן, מתרגמת). פרספקטיבה, 35, 91-77. (המקור פורסם ב-2004)
 14. פולמן, ש' (1997). במעגלי העיון הלימודי: מהטקסט הנקרא אל הטקסט הנכתב. אבן יהודה: רכס, 25-44,141-154.
 15. קוזמינסקי, א' ונתן, נ' (2000). מיפוי מושגי – אמצעי לשיפור למידה מטקסטים אצל תלמידים חלשים.ד"ש, 22, 57-39.
 16. קורת, ע' וארם, ד' (עורכים). (2011). אוריינות ושפה :יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים. ירושלים: מאגנס, פרק א עמודים 10-27.
 17. שימרון, י' (1989). פסיכולוגיה של קריאה והבנת טקסט. תל-אביב: משרד הביטחון., פרקים3-1; 11-9.
 18. שר, ד', לוין, א', סלומון, ג', לם, א', שימרון, י' ושני, מ' (2000). על "השפה כמכלול". הד החינוך, 74(9), 13-12.
 19. Abbott, D., & Berninger, V. (2010). Listening Comprehension, Oral Expression, Reading Comprehension and Written Expression: Related Yet Unique Language Systems in Grades 1,3,5 and 7. Journal of Educational Psychology, 103(3), 635-651.
 20. Perfetti, C. (2007). Reading Ability: Lexical Quality to Comprehension. Scientific Studies of Reading, 11(4), 351-383. 

 

אודות המרצה:

רונית חצרוני, מדריכה פדגוגית במתי"א שומרון.
בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד, תואר שני בחינוך ייעוצי ותואר שני בלקויות למידה.
מנחת השתלמויות בתחום הפדגוגיה בחינוך לשוני ובחינוך המיוחד, כמו כן מתמחה בלמידה טכנו-פדגוגית.

 

לרישום