לרישום  

ניתוח יישומי של התנהגות העוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית, כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים (אלדר, 2002). הבנת דפוסי התנהגות והקשרם עם הסביבה ורכישת מיומנויות לניווט כיתה יסייעו לצוות החינוכי ביצירת סביבה המזמנת הצלחות, בבניית תכנית התערבות מושכלת ליחיד ולכיתה ובכך תקדם אקלים כיתתי ובית ספרי.

 

קהל היעד:                   מורים כוללים
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   שני
מועד פתיחה:               22.10.18 (במקום ה 08.10 שפורסם תחילה)
מרצה הקורס:              רחלי מנזלי ולהבית בבאי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות.

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. קידום אקלים מיטבי לקידום החוסן והצמיחה האישית.
 2. פיתוח תוכניות התערבות בהיבטים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים התואמים לאוכלוסייה המאופיינת בקשיי התנהגות ולאוכלוסיה הרגילה.
 3. פיתוח כלים וטיפוח יכולות להתמודדות עם קשיים התנהגותיים.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • ניתוח יישומי של התנהגות - עקרונות והליכים להגברת התנהגות ולהפחתת התנהגות.
 • בניית סביבה תומכת למידה ועקרונות ניווט כיתה.
 • הגברת מוטיבציה ובחירת הליכי התערבות יעילים.

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              22.10.18 (במקום ה 08.10 שפורסם תחילה)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה  + סדנה
שם המרצה:                 להבית בבאי
נושאים במפגש:          רקע תאורטי בניתוח יישומי של התנהגות- מהו ניתוח התנהגות? מהי התנהגות ומה משפיע עליה.

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              5.11.18
שעות למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   להבית בבאי
שם המרצה:                רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          הליכים ועקרונות להגברת התנהגות ולמידה

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              12.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 19:00-21:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:     א-סינכרוני
שם המרצה:                רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          הליכים ועקרונות להפחתת התנהגות

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              19.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:     הרצאה+סדנה
שם המרצה:                רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          התנהגות, למידה ומוטיבציה

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              26.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה+סדנה
שם המרצה:                רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          עקרונות בניווט כיתה

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               17.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   אסינכרוני
שם המרצה:                 רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          עקרונות בניווט כיתה

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:             24.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנה
שם המרצה:                 רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          עקרונות בבניית תכנית התנהגות אישית/כיתתית

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              7.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:     הרצאה+סדנה
שם המרצה:                 רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          ארגון הסביבה כגורם מזמן ומקדם אקלים ולמידה.

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               21.1.19
שעות למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש): 19:00-21:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:     הרצאה +סדנא
שם המרצה:                 רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          חוזר מנכ"ל אקלים מיטבי

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:            04.02.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש 16:00-18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   הרצאה+סדנא
שם המרצה:                 רחלי מנזלי
נושאים במפגש:          הצגת תוצרים, סיכום.

 

פירוט רכיבי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. יש הגיש את המטלה באתר מלווה קורס.

 

מטלה - בניית תכנית התנהגותית:

כתיבת תכנית התערבות התנהגותית בהלימה ובמקביל לנלמד בקורס המורכבת משני חלקים:

 1. בניית תכנית התערבות עפ"י מחוון שיינתן מראש. אחוז הציון: 70% (ניתן לבצע בזוגות)
 2. כתיבת רפלקציה אישית עפ"י מחוון שיינתן מראש . אחוז הציון: 30% (ביצוע יחידני)

 

בבילוגרפיה:

 • אלדר, א. (2002). ניתוח יישומי של התנהגות, עקרונות והליכים.  בארותיים: ניתוח התנהגות.
 • בארקלי, ר' ובנטון, ק' (1999). הילד הסרבן-שמונה צעדים לשיפור הקשר עם ילדכם והחזרת השלווה לביתכם. הוצאת גלילה.
 • בלומקוויסט, מ' (1996). ילדים עם הפרעות התנהגות: הקניית כישורים. מדריך לתרפיסטים ולהורים. הוצאת אח.
 • גרין, ר' (1998). ילד פיצוץ-גישה חדשה להבנתם ולגידולם של ילדים הנוטים לתסכול ולנוקשות כרונית. הוצאת עם עובד.
 • מידן, א' ואריעם, ח' (2003). ניהול כיתה-כלים לעידוד התנהגות נאותה בכיתה. יבנה: מתי"א יבנה.
 • משרד החינוך והתרבות (2015).  אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון.  חוזר המנהל הכללי.
 • שהם, נ' ופנינה, ל' ( תשס"ב). ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית. להשיב את החינוך לידיים של המורה. תל-אביב,  מופ"ת.
 • שמעוני, ש', סגל, ש' ושרוני, ו' (1997). משמעת בכיתה היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. תל-אביב מופ"ת.
 • Cooper, J. O., Heron,T. E., & Heward, W. L. (1987).  Applied Behavior Analysis. Merrill Publishing Company, Columbus.

  

אודות המרצות:

רחלי מנזלי

מנתחת התנהגות במתי"א שומרון. בעלת ותק של 18 שנים בהוראה בחנ"מ, 15 שנה מחנכת כיתות ניהול התנהגות, 12 שנים מנתחת התנהגות. בעלת תואר שני בחינוך מיוחד באוניברסיטת בר-אילן. בעלת תעודת הסמכה לחינוך למיניות בריאה בח"מ מטעם משה"ח.

להבית בבאי

מנתחת התנהגות ורכזת תחום ניהול התנהגות במתי"א שומרון, בעלת ותק בהוראה של 19 שנים בחינוך המיוחד. 10 שנים עוסקת בתחום הניתוח התנהגות ובעלת ניסיון בהובלת תכניות אישיות ומערכתיות בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד. בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני למערכות חינוך. מרצה במכללת אורות בפיתוח אקלים מיטבי בגיל הרך.