הרישום נסגר

ילדים עם ליקויים נוירו התפתחותיים (ADHD, LD, DCD) מגלים קשיים תפקודיים בכל תחומי העיסוק (תפקודי יום יום, למידה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית). קשיים אלה מעכבים את היכולת שלהם לבצע פעולות ולהשתתף באופן יעיל בחיי היום יום. כיום ידוע כי אחד המנגנונים  הבסיסים המעכב את התפקוד היום יומי הם תפקודים הניהוליים.

קהל היעד:   מרפאים בעיסוק מרפאות בעיסוק שעובדות עם ילדים עם לקויות נוירו התפתחותיות בדגש על לקויות למידה, הפרעות קשב וסרבול מוטורי ( DCD או חשד ל DCD) עם יכולת קוגניטיבית תקינה.

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               6
יום הקורס:                   ב
מועד פתיחה:               ( בוטל 10/12/18)  מועד חדש 24/12/18
מרצה הקורס:              ד"ר יעל פוגל
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

דרישות הקורס:

 • נוכחות בכל המפגשים
 • הגשת 6 מטלות אישיות ממפגש למפגש

*מעבר למטלות אלו שיתבצעו ויוגשו במהלך הקורס לא ידרשו המשתתפים להגיש מטלות נוספות.

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. הכרות עם הגדרות של קשיים בתפקודים ניהוליים ועם מודלים תיאורטיים ויישומיים
 2. פיתוח חשיבה קלינית לגבי צרכים, דרכי הערכה והתערבות בקרב ילדים עם קשיים בתפקודים ניהוליים

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • תפקודים ניהוליים (ת"נ)- הכרות עם המושגים והגדרותיהם, הרצף ההתפתחותי, וביטויים תפקודיים לחסרים בהם.
 • תפקודים ניהוליים מתאוריה לתפקוד על פי מודל ה  ICF
 • סקירת כלי הערכה רלוונטיים (שאלונים וכלי אבחון).
 • עקרונות להתערבות  בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות)
 • אסטרטגיות וניתוח פעילות

רכיבים יישומים

 1. רכישת ידע והבנה בתפקודים ניהוליים של תלמידים עם קשיים נוירו התפתחותיים
 2. העמקה בידע של דרכים עדכניות להערכת תפקודים ניהוליים בקרב תלמידים עם קשיים נוירו התפתחותיים
 3. רכישת ידע לצורך הגדרת מטרות התערבות ולסיוע בכתיבת תכניות טיפול אישיות (תל"א ותח"י)
 4. רכישת ידע בעקרונות של בנית תכנית התערבות לקידום תפקודים ניהוליים בתלמידים עם קשיים נוירו התפתחותיים

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              24/12/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   הרצאה, מצגת, סרטונים
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש:          תפקודים ניהוליים (ת"נ)- הכרות עם המושגים והגדרותיהם, הרצף ההתפתחותי, וביטויים תפקודיים לחסרים בהם.  תפקודים ניהוליים מתאוריה לתפקוד על פי מודל ה  ICF

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              31/12/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   תרגול העברת אבחון וניתוח ממצאים
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש: דרכי הערכה בקרב ילדים סקירת כלי הערכה רלוונטיים (שאלונים וכלי אבחון). למידת אופן השימוש בשאלון ה- BRIEF-P (2-5.11 שנים), שאלון BRIEF

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              7/1/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-20:00
סך שעות :       6
דרכי למידה במפגש:   הרצאה, הצגת האבחון, התנסות בהעברה, למידת עמיתים
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש:          סיכום נושא תהליך הערכה הגדרת מטרות טיפול לתלמיד/ה הנבחר ואמצעי טיפול רלוונטיים

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              21/1/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-20:00
סך שעות :       6
דרכי למידה במפגש:   תרגול, הרצאה, התנסות בהעברת כלי אבחון
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש:          ניתוח ראיון, העברת שאלון BRIEF לתלמיד/ה הנבחר, סיכום ממצאי הערכה

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              4/2/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-19:15
סך שעות :       5
דרכי למידה במפגש:   הרצאה, דילמות מהסרטונים
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש:          עקרונות להתערבות  בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות) כתיבת תוכנית התערבות, בזוגות ובקבוצות, והצגת במליאה- מטלה 4

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              11/2/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-19:15
סך שעות :       5
דרכי למידה במפגש:   הרצאה
שם המרצה:                 ד"ר יעל פוגל
נושאים במפגש: המשך עקרונות להתערבות  בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות) מטלה 5- אסטרטגיות וניתוח פעילות סיכום הקורס

 

פירוט רכיבי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס בלבד. יש להגיד עד למועד המפגש האחרון בקורס.

מטלה 1- תצפית וניתוח תפקודים ניהולים של תלמיד נבחר אחוז הציון: 15
מטלה 2 – העברת שאלון BRIEF לתלמיד/ה הנבחר וירטואלי סיכום נושא תהליך הערכה     אחוז הציון: 15
מטלה 3 - הגדרת מטרות טיפול לתלמיד/ה הנבחר ואמצעי טיפול רלוונטיים עקרונות להתערבות בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות)     אחוז הציון: 15
מטלה 4 – תיווך וירטואלי המשך עקרונות להתערבות בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות)     אחוז הציון: 15
מטלה 5- אסטרטגיות וניתוח פעילות המשך  עקרונות להתערבות  בריפוי בעיסוק  (מטרות, ניתוח פעילות, תיווך, אמצעי טיפול, אסטרטגיות)     אחוז הציון: 20
מטלה 6- הצגת סיכום התהליך אחוז הציון:20

 

בבילוגרפיה:

ילון-חיימוביץ, ש., זק"ש, ד., ויינטראוב, נ., נוטה, א., מזור, נ., ושות' (2006).מרחב ותהליך העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל. תל אביב: העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.

Barkley, R. A. (2004). Adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: An ove

Josman, N., & Rosenblum, S. (2011). A Metacognitive Model for Children With Atypical Brain Development. In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span: Neuroscience, neurorehabilitation and models rview of  empirically based treatments. Journal of Psychiatric Practice, 10(1), 39-56.

Crone, E. A. (2009). Executive functions in adolescence: Inferences from brain and behavior. Developmental Science, 12(6), 825-830.

Jarus, T., Anaby, D., Bart, O., Engel-Yeger, B., & Law, M. (2010). Childhood participation in after-school activities: What is to be expected? The British Journal of Occupational Therapy, 73(8), 344-350.

for intervention in occupational therapy  (pp. 223-248) Bethesda, MD:       AOTA Press.

Kirby, A., Sugden, D., Beveridge, S., & Edwards, L. (2008). Developmental co‐ordination disorder (DCD) in adolescents and adults in further and higher education. Journal of Research in Special Educational Needs, 8(3), 120-131.

Magalhães, L., Cardoso, A., & Missiuna, C. (2011). Activities and participation in children with developmental coordination disorder: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 32(4), 1309-1316.

Mares, D., McLuckie, A., Schwartz, M., & Saini, M. (2007). Executive Function                                            Impairment in Children With Attention – Deficit Hyperactivity Disorder: Do They Differ Between School and Home Environments?. The Canadian Journal of Psychiatry, 52(8), 527- 534.

Mattison, R. E., & Mayes, S. D. (2010). Relationships between learning disability, executive function, and  psychopathology in children with ADHD. Journal of Attention Disorders, 16(2), 138-146.

Riccio, C.A., & Gomes, H. (2013). Interventions for Executive Functions Deficits in Children and             Adolescents. Applied Neuropsychology: Child, 2, 133-140.

Rigoli, D., Piek, J. P., Kane, R., & Oosterlaan, J. (2012). An examination of the relationship between motor coordination and executive functions in adolescents. Developmental Medicine & Child Neurology, 54(11), 1025-1031.

Toglia, J.P., Rodger, S.A., & Polatajko, H.J. (2012).  Anatomy of cognitive strategies: A therapist's primer for enabling occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, 225-236.

Ylvisaker, M., & DeBonis, D. (2000). Executive function impairment in adolescence: TBI and ADHD. Topics in Language Disorders; Topics in Language Disorders, 20(2), 29–57.

Ylvisaker, M., & Feeney, T. (2002). Executive functions, self-regulation, and learned optimism in pediatric rehabilitation: A review and implications for intervention. Developmental Neurorehabilitation, 5(2), 51-70. 

 

אודות המרצה:

ד"ר יעל פוגל מרפאה בעיסוק בעלת תואר ד"ר בריפוי בעיסוק מאונ' חיפה, אשת סגל בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה. במקביל לעיסוקה האקדמי ממשיכה לעבוד בעבודה קלינית , ניהלה את מרכז מפת"ח – מרכז טיפולי בקרני שומרון. מרצה בכירה בנושא תפקודים ניהוליים תחום אותו חקרה רבות. מלמדת קורסים והשתלמויות ברחבי הארץ וגם במשרד החינוך.