רצפים במתמטיקה הלכה למעשה מחט"ב לחט"ע

בשנת הלימודים תשע"ח, יצאה לדרך תכנית הרצפים של מחוז מרכז בהובלת צוות הדרכת המתמטיקה של המחוז ובשיתוף עם קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס.
המטרות המרכזיות התוכניות הן:
1. בניית רצף הוראה והכשרה מיטביים לתלמידי המתמטיקה ברצף העל-יסודי השש שנתי.
2. מקסום הפוטנציאל של תלמידי המתמטיקה.
הקמנו קהילות מורים על מנת לגבש תפישה משותפת של מורי החט"ב והחט"ע לגבי פרופיל תלמיד מתמטיקה מיטבי ורצף ההוראה עבורו, ואנו פועלים למען יצירת תשתית ארגונית של שיתוף פעולה ופיתוח כלים שונים שישמרו על הרצף במעבר בין חט"ב לחט"ע, שיובילו לשיפור ההישגים הלימודיים, להרחבת מעגל המצוינים, למיצוי היכולות של כל תלמיד ותלמידה ולחוויית למידה משמעותית ובעלת ערך הן לתלמידים והן למורים.
בשנת תשע"ט נקיים פיתוח מקצועי לרכזי המתמטיקה, במסגרת 30 שעות השתלמות, במטרה ליישם את התכנית בהצלחה בבתי הספר. הפיתוח המקצועי יעסוק בזהותו התפקידית של רכז המתמטיקה כרכז רצפים, בהרחבת תפישות לגבי רצף ההוראה השש שנתי ולגבי הוראה מטפחת, בתכנית עבודה שש שנתית המשלבת אהבה למתמטיקה ובקיאות בידע המתמטי הנדרש לצד פיתוח מיומנויות אישיות שיאפיינו את הבוגר המיטבי, כפי שנגדיר אותו, וכמובן בבניית תשתית ארגונית בית ספרית לקיום מיטבי של הרצף השש שנתי.
בכל עיר או ישוב באשכולות שלהלן חשוב מאוד שישתתפו כל רכזי המתמטיקה מהתיכונים ומהחטיבות המזינות בכדי שנוכל לקיים עבודה רלוונטית ומותאמת לשטח ובכדי שההשתלמות תהווה מסגרת לעבודה משותפת.

אנו מאמינות ששותפות מלאה של רכזי המקצוע בהובלת התהליך בתוך ביה"ס הכרחית להצלחת התכנית.

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון – 20.11.2018 בפסג"ה ראש העין

מפגש שני – 11.12.2018 בפסג"ה ראש העין

מפגש שלישי – 25.12.2018 בפסג"ה אריאל

מפגש רביעי – 08.01.2019 בפסג"ה ראש העין

מפגש חמישי – 22.01.2019 וירטואלי

מפגש שישי – 05.02.2019 בפסג"ה ראש העין

מפגש שביעי – 26.02.2019 בפסג"ה אריאל

מפגש שמיני – 26.03.2019 – כנס מחוזי, פרטים בהמשך.

כל המפגשים יתחילו בשעה 16:15 , כל מפגש 3 או 4 שעות אקדמאיות.

סילבוס מלא ייתפרסם בהמשך

הרישום לקורס דרך מדריכות מחוזיות – מרב פוגל ושלומית דוידוביץ

לטופס הרישום

 

בתודה ובברכה,
שלומית דוידוביץ' – מדריכה מחוזית למתמטיקה – על יסודי
מרב פוגל – מדריכה מחוזית למתמטיקה – חט"ב