לרישום 

 

ארגון הסביבה הפיסית והחינוכית בגן הילדים מהווה בסיס להתנהלות מיטבית עבור הילדים וצוות הגן. הסביבה היא ה"מורה השלישי" ומהווה חלק מהותי בתהליך ההוראה של הגננת בגן ובתהליך הלמידה של הילד בגיל הרך.

 

קהל היעד:                   גננות
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               8 מפגשים פא"פ, 2 מתוכם מקוונים
יום הקורס:                   ב,ה
מועד פתיחה:               19.11
מרצה הקורס:               עדי לוסטיגר
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • להכיר עקרונות בסיס  לניתוח חלל ,רכיבים מאחדים ומייחדים.
 • לפתח את השימוש במרחב, קיר או תצוגת תוכן/תערוכה כמשאב למידה.
 • להעמיק בהתייחסות לטקסט חזותי ומילולי, שימוש מושכל בהם.
 • להכיר עם מושגי יסוד מעולם העיצוב, קומפוזיציה, צבעוניות, חומריות, מקצב וכיו"ב.

ראשי פרקים עיקריים: 

 • עקרונות בעיצוב סביבת למידה
 • עקרונות של שילוב בין תכנים לארגון הסביבה בגן

 רכיבים יישומים:

שילוב רכיבים תאורטיים בצד רכיבים מעשיים: סדנא, התנסויות, סיורים.

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               19.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    הרצאה וסדנה בגן/בפסגה
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           מה מעורר השראה ללמידה. דוגמאות של מקומות ש"עושים לנו את זה"- ומה בינם לבין הגן. עקרונות לשימוש בגן. מבוסס על אימג'ים שהמשתלמות ידרשו להביא איתן למפגש הראשון- עפ"י הנחיה.

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               17.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    סיור וביקור עמיתים בגן
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           מה מזמין ללמידה בתוך מרחב הגן. סימון ההבטחה- במוקדים השונים. מה יכול לקדם שיח יזום ומונחה, וספונטני. התנסות ושינויים בגן עצמו.

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               24.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    סדנה ולמידת עמיתים בגן
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           בחירת מטרות למוקדים השונים, ויצירת נראות לקידום מטרות אלו. נראות שתשתנה לפי השלה בתוך מעגל הלמידה.  ננתח את המוקדים עפ"י התפקודים המתוכננים, מה עיקר והכרחי, מה מיותר, תוך דגש על השתנות.

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               14.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    למידה מרחוק -אסינכרוני
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           תכנון יחידת הוראה במוקד ספציפי- עפ"י הדגשים שנלמדו. יצירת רצף של 3-4 סקיצות המשקפות את הקיים במוקד לאורך הזמן.

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               24.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    הרצאה ולמידת עמיתים בפסגה
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           שיתוף ביחידות ההוראה בקבוצות עפ"י המוקד הספציפי, התאמה בין התכנון למטרות ההוראה. ניצול ואיתור של הזדמנויות קיימות בגן/במוקד,

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               7.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    למידת עמיתים, סדנה בגן (בגן בברקן)
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           ניתוח תיעוד של שימוש במרחב, דיון בקבוצות וריכוז תובנות ומסקנות. הכרות עם טקסטים חזותיים מגוונים ע"מ לעשות בהם שימוש יותר מושכל ומגוון.

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               21.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    למידה מרחוק א-סינכרוני
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר

נושאים במפגש:           תכנון יחידת הוראה במוקד ספציפי- אחר- עפ"י הדגשים שנלמדו. דגש על טקסטים חזותיים והגשתם במוקד על רצף הזמן.

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               7.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.45
סך שעות :        4דרכי למידה במפגש:    למידת עמיתים בפסגה
שם המרצה:                 עדי לוסטיגר
נושאים במפגש:           למידת עמיתים- שיתוף, סיכום.

 

 פירוט רכיבי הערכה:

המטלה תבנה במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית.

 1. בחירת מוקד/שגרה/נושא
 2. כתיבת שלוש מטרות הוראה אשר רלוונטיות עבורך בהקשר זה
 3. בחירת שלושה ייצוגים משמעותיים שישמשו אותך במהלך ההתנסות ונמקי למה הם חשובים. בשלב זה אין להביא חפצים שכבר הוצגו במשימה הוירטואלית, יש לשכלל את הכלי, להתייחס לסוג הייצוג החזותי- חפץ, צילום, יצירת של ילד, חומרים שונים- המטרה היא לשכלל את הבחירה ולדייק בשימוש- כדי ללמוד ממנה.   (10%)
 4. תכנון דרכי שימוש. מה צריך לעשות כדי שיוכלו להיות בשימוש: להגדיל? להביא חומרים שמזכירים את זה? להציג על הקיר? כל מה שקשור במניפולציה שאת תעשי עם האובייקטים השונים. (20%)
 5. תאור התרחשות  אפשר בטבלה (20%) - רצף ההתרחשות, מה הייצוג החזותי שאני משתמש בו, במה הייצוג החזותי יסייע לי, כיצד אני משתמש בו. (ואם לא - להתייחס לכל הפרמטרים), את רצף הפעולות המתוכננות ביחס לילדים על פי סדר ההתרחשות. למשל:
  • שלב 1: הכרות עם הייצוג במפגש- איך זה קורה?
  • שלב 2: שיחה בקבוצה קטנה, והתנסות בחומרים- אילו חומרים? מה ההנחיה?
  • שלב 3:  תערוכה/משחק מסכם/הילד מקבל את הדבר הביתה/יצירה בקבוצה/שמים את התוצר במוקב הקוביות וכו וכו- כל אלו הם רעיונות לא מחייבים. יש לתאר באופן ברור ובליווי תצלומים מה שניתן- כדי שאבין באמת מה המהלך.

6. בצוע התהליך, תעדי- בתצלומים ומלל (30%)
7. כתיבת רפלקציה ותובנות מתוך המהלך- הדגש הוא על תהליך ההחלטה שלך, הבחירה, אופן תכנון וביצוע עזר ההוראה, הערכה איך/אם/כיצד סייע הדבר ללמידת הילדים, רעיונות ומחשבות עתידיות- איזה עקרון פעילות ניתן לחלץ מתוך ההתנסות שביצעת.(20%)

 

העבודה תוגש כמצגת POWER POINT

 

שקופית1: דף כריכה הכולל: שם העבודה,שם ההשתלמות,שם המרצה,שם מגיש העבודה,מס' ת"ז,מועד ההגשה.

שקופית 2: סעיפים 1-2. תיאור הנושא הנבחר+3 מטרות הוראה (מטרות אפשריות ורלוונטיות לנושא הנבחר)

שקופית 3: סעיף 3. מטרת ההוראה הנבחרת (אחת מתוך השלוש) +נימוק הבחירה (למה זה חשוב לי עכשיו כגננת בגן הזה השנה?)

שקופיות 4-6: סעיפים4-5  בכל שקופית ייצוג אחד עם ההנמקה שלו.

שקופית 7: סעיף 6

שקופית 8-9: (שקופית אחת או שתיים לכל היותר- גם בתיעוד- בחרו את מה שהכי מייצג וחשוב) תיעוד- תצלומים ומלל

שקופית 10: תובנות וחילוץ עיקרון הפעולה מתוך המהלך.

סה"כ- בין 11-10 עמודים כולל הכל (מה שאומר שיש לשים כמה תצלומים בעמוד אחד ולבחור את המשמעותיים- שממחישים את מה שאתן אומרות.)

 

 

בבילוגרפיה:

בקרוב.

 

 

לרישום