מדע וטכנולוגיה בגן הילדים

בית מלון לחרקים, רמת גן, 2017

בית מלון לחרקים, רמת גן, 2017

 

 

 

רישום נסגר

קהל היעד:
היקף ומבנה הקורס:
מס' מפגשים:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
מרצה הקורס:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי) 

 •  
 •  

 

פירוט המפגשים: 

 

מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:   
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):    
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש: חוש וחומר 

 

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 

פירוט תהליכי הערכה: 

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.  יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

רכיבי המטלה:

 

 1.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 2.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 3.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 4.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 5.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 6.      אחוז הציון:      מועד הגשה:  

 

בבילוגרפיה: 

 • ביצים וזרעים ראשית החיים. רות וולק, מיכל מוטרו וחגית טישלר. הוצאת מכון מופ"ת.
 • ברנד, ר (2002) מבט לשמיים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • ברנד, ר (2005) אור בגן. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • גבעון, ד (2002) יוצאים מן הכלים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • גע ודע במדע (1993) . האגף לחינוך קדם יסודי, האגף למדע וטכנולוגיה-משרד החינוך והתרבות
 • חצר הגן, מדריך לגננת . הוצאת מעלות.
 • טל ק. וחבריו (תשס"א) הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה. מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי החינוך והוראה במכללות.
 • ללמד מדעים בדרך אחרת. לראות ולשמוע קולטים ומעבדים מידע. רונית אשנהיימר, יעל שתן, עובד גור, חנה צימרמן ואסנת אדלר. הוצאת מכון מופ"ת.
 • סטרול -נוביק, ר (2002) תרבות מדעית וטכנולוגית לילדי הגן. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ
 • צומחים בגן, טבע וחקלאות בגן הילדים, מדריך לגננת . הוצאת מעלות.
 • קליין, פ. יבלון, י. ממחקר לעשייה. האקדמיה הלאומית למדעים.
 • קשטן, י (2003)גן וחומר. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • קשתן, י. רוטרי, נ (2003) טיולים קטנים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בגן הילדים, תשס"ט

אודות המרצה:

, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. 

 

רישום נסגר