הרישום נסגר

בעידן של תמורות מהירות בהתפתחות המדע והטכנולוגיה, חשוב לשים דגש בגיל הרך על רכישת מיומנויות חקר ופיתוח שפה מדעית בתהליך הלמידה, במקביל לרכישת ידע. הקניית המיומנויות תיתן בידי הילד כלים ללמידה משמעותית של תכנים חדשים בהווה ובעתיד, והעיסוק בתחום ירחיב את המודעות שלו לתופעות מדעיות וטכנולוגיות בסביבה שלנו בהקשרים שהם משמעותיים לילד, לחברה ולתרבות שבה אנו חיים.

קהל היעד: גננות
היקף ומבנה הקורס: 30 שעות
מס' מפגשים: 10
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 16.10.2018
מרצה הקורס: אפרת מירנסקי, מרכז דע-גן
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
1. העשרת ידע בתחומי מדע וטכנולוגיה
2. הטמעת תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בגיל הרך
3. התנסות בפיתוח ויישום תהליכי חקר בגן
4. חידוד תפקיד הגננת כמתווכת ומעודדת יוזמות ונושאים של הילדים

ראשי פרקים עיקריים:

 • נושאים מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בגן הילדים, מטרות, עקרונות ודרכי עבודה מבוססות חקר.
 • הטמעת תהליכי חקר בנושאי התוכן של תכנית הלימודים

רכיבים יישומים:
הקורס ישלב היבטים תאורטיים מלווה בהיבטים יישומיים של: דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד.

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
תאריך מפגש: 16.10.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: מדע בגן- מהו? הכרות עם תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

מפגש שני
תאריך מפגש: 6.11.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: זהבה אבן פז
נושאים במפגש: גינה בגן לאורך השנה

מפגש שלישי
תאריך מפגש: 11.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: חקר וגילוי בגן ובחצר- סיורי טבע בחצר הגן ומיומנויות חקר, מתופעה לחקר.

מפגש רביעי
תאריך מפגש: 18.12.2018 במקום 15/1/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: למידה מרחוק סינכרוני ( און ליין)
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: חקר וגילוי בגן

 

מפגש חמישי
תאריך מפגש: 8.1.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: חקר וגילוי בגן ובחצר- סיורי טבע בחצר הגן ומיומנויות חקר, מתופעה לחקר.

 

מפגש שישי
תאריך מפגש: 22.1.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: גרמי שמיים – מהלכה למעשה: תצפיות וחקר

מפגש שביעי
תאריך מפגש: 12.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: פיתוח סביבה המעודדת חשיבה טכנולוגית

מפגש שמיני
תאריך מפגש: 5.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: סיגל יאיר
נושאים במפגש: סדנא של חומרי טבע, מלאכות קדומות

מפגש תשיעי
תאריך מפגש: 19.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: חוש וחומר

מפגש עשירי
תאריך מפגש: 9.4.2019 ( תאריך חלופי 2/4/19)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00
סך שעות : 3
דרכי למידה במפגש: הצגת תוצרי הלמידה
שם המרצה: אפרת מירנסקי
נושאים במפגש: במה חמה- הצגת תוצרי ההשתלמות. סיכום ההשתלמות

פירוט תהליכי הערכה:
מבנה העבודה:
בחירת נושא העבודה יהיה בהלימה לנושאים הנלמדים בקורס. יש להציג תכנון תהליך חקר שהתבצע בגן על בסיס התכנים שהוצגו בקורס.
1. מבוא :מדוע בחרת נושא זה. כיצד הנושא מתקשר לעולמו של הילד? מה מקומו של הילד בתהליך? מומלץ להציג תהליך שצמח והתפתח משאלה או מנושא שעלה ע"י ילד/ים בגן אחוז הציון: 10
2. מטרות הפעילות : מה רצית להשיג באמצעות הפעילות (מטרות עיקריות בלבד) אחוז הציון: 10
3. רקע תיאורטי-הציגי רקע מדעי קצר על הנושא. אילו מושגים ומיומנויות נרכשים בפעילות זו? כיצד פעילות זו תורמת לפיתוח תחומי ההתפתחות של הילד (חרמ"ש)? פרטי את דרכי ההוראה שלך כמתווכת ומעודדת יוזמות ונושאים של הילדים. אחוז הציון: 20
4. תיאור הפעילות כפי שהתבצעה בגן. מומלץ להוסיף תמונות של הפעילות וצילום של תוצרים (במידה ויש). אחוז הציון: 40
5. סיכום ומסקנות סיכום הפעילות- מה היו תגובות הילדים: מידת ההשתתפות ומידת העניין והסקרנות , כיף? מעניין? למדתי ש.. רוצים שוב... מסקנות- מה היה טוב, מה כדאי לעשות ומה כדאי לשנות, מה עבד ומה חסר. כתבי רפלקציה כללית - משוב על התהליך, צייני נקודות חוזק ונקודות טעונות שיפור לדעתך. הוסיפי מה התרומה של הקורס להתפתחותך אישית ומבט על הצמיחה המקצועית בעקבות תהליכים אלה. אחוז הציון: 20

ביבליוגרפיה:

 • ברנד, ר {2002} מבט לשמיים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • ברנד, ר {2005} אור בגן. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • גבעון, ד{2002} יוצאים מן הכלים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • {1993} גע ודע במדע. האגף לחינוך קדם יסודי, האגף למדע וטכנולוגיה- משרד החינוך והתרבות.
 • גרדנר, ה{1996} אינטיליגנציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה- אסופה. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
 • טל ק. וחבריו {תשס"א} הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה. מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי החינוך והוראה במכללות.
 • כהן, נ'{1996}חושבים בגן: פעילויות לטיפוח מיומנויות חשיבה ושפה בגן הילדים. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
 • { 1998} מתכללים בירושלים. משרד החינוך ועיירית ירושלים.
 • סטרול- נוביק, ר {2002} תרבות מדעית וטכנולוגית לילדי הגן. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • סלע, ע{2002} נקודות מוצא לעיסוק במדע בגן הילדים. מתוך הד הגן {עמ" 56-63}
 • ענבר עדנה (התשנ"ט), (עורכת), מבוא לגישת ההתבנות קובץ מאמרים למורה , משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים.
 • קלודי, ט. סויסה, ר. בן שבת, ע{2002} תבונת ההתבוננות. מתוך הד הגן. {עמ" 34-41}.
 • קליין, פ. יבלון, י. ממחקר לעשייה. האקדמיה הלאומית למדעים.
 • קשטן, י {2003} גן וחומר. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • קשתן, י. רוטרי, נ {2003} טיולים קטנים. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך ומטה מל"מ.
 • תובל, ח {2002} דימוי הילד כ"מדען צעיר". מתוך הד הגן.{עמ" 42-53}
 • עלוני דע-גן 1-11 אתר מרכז דע-גן www.da-gan.org.il
 • צומחים בגן, טבע וחקלאות בגן הילדים, מדריך לגננת . הוצאת מעלות.
 • חצר הגן, מדריך לגננת . הוצאת מעלות.
 • ביצים וזרעים ראשית החיים. רות וולק, מיכל מוטרו וחגית טישלר. הוצאת מכון מופ"ת.
 • ללמד מדעים בדרך אחרת. לראות ולשמוע קולטים ומעבדים מידע. רונית אשנהיימר, יעל קשתן, עובד גור, חנה צימרמן ואסנת אדלר. הוצאת מכון מופ"ת.

הרישום נסגר