רציונל:  

 

לרישום לחץ כאן 

 • קהל היעד:
 • היקף ומבנה הקורס: 
 • מס' מפגשים: 
 • יום הקורס: 
 • מועד פתיחה: 
 • מרצה הקורס:  

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 •  
 •  
 •  

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 רכיבים יישומים 

 •  
 •  
 •  

 

 

פירוט המפגשים: 

 מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש שני 

 • תאריך מפגש:  נדחה 15.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא חוויתית 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

 

פירוט תהליכי הערכה: 

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.  יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

מחוון

 

 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  

 

 

בבילוגרפיה: 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 גלית לוי,  

 

לרישום לחץ כאן