קהילות לומדות- קידום השפה בחינוך המיוחד בהתאם לשכבות הגיל

הפיתוח המקצועי בקורס זה יעסוק בקידום ידע ובטיפוח מיומנויות שפה בדגש על תהליכי רכישת הקריאה והכתיבה בהתאמה לחינוך המיוחד. הפיתוח המקצועי ייתן מענה על פי שכבות גיל ותפקוד תוך התמקדות בתהליכי הוראה ולמידה. הלמידה בקורס תתקיים במסגרת "קהילות לומדות".

הרישום על פי הפניית פיקוח/הדרכה

להלן מידע עבור מסגרת הפיתוח המקצועי על פי שכבות הגיל: