קורסים בתחום ההוראה

איך לפנות זמן לדברים החשובים- הוראה אפקטיבית-קורס מקוון

יום שלישי

מטרת הקורס היא לבחון את האפקטיביות של גישות הוראה שונות, הוא בוחן אילו גישות ופרקטיקות מובילות שילוב של תלמידים בלמידה, אילו מאפשרות פיתוח אישי מואץ של תלמידים ואילו להישגים גבוהים. הקורס מתבסס על עשרות מאמרים שבוחנים את האפקטיביות של שיטות הוראה ושגרות שונות בבית הספר.

למידע נוסף ורישום

יצירתיות ופדגוגיות מוטות עתיד- קורס מקוון

תעודת בגרות, תואר ראשון, ואפילו תואר שני לא מספיקים היום כדי להצליח למצא עבודה וכדי לחיות חיים מלאים ומסופקים. פדגוגיה מוטת עתיד היא גישת הוראה חדשה שפותחה באגף מו"פ של משרד החינוך במטרה להתאים את מערכת החינוך כולה מציאות המשתנה אל מול עינינו, וכדי להכשיר את הלומדים בה  לעתיד.

בקורס זה נכיר את היסודות של פדגוגיה מוטת עתיד, ויחד נתאים יחידות לימוד אותן אנו מלמדים ויוזמות (חינוכיות וניהוליות) שאנו רוצים להוביל כך שיקדמו בנוסף עקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד.

למידע נוסף ורישום

קורסים לקידום מדע וטכנולוגיה

מדעים ביסודי- פדגוגיה מיטבית בהוראת המדע והטכנולוגיה

יום ראשון

תחום המדע והטכנולוגיה הינו תחום המשפיע על כל תחומי החיים של אזרח העתיד. בהתאם לכך, לקראת שנה"ל תש"פ בחרנו להוביל ולהתמקד ברמה המחוזית בדגשים הבאים, שאותם יש להטמיע בתכניות העבודה במו"ט

למידע נוסף ורישום

קורסים לקידום החינוך הלשוני

הבנת הנקרא - קורס מקוון, כיתות ב-ח

השתלמות זו לא 'מדברת על' אלא 'מדגימה את' האסטרטגיות. כל עיקרון יוצג באופן ברור כסרטון ווידאו אשר ילווה בהדגמה של צילום שיעור ובו מורה ו/או תלמיד מבצעים אסטרטגיה זו בכיתה. בכל יחידה בהשתלמות, ננתח את מתודת ההוראה של המורה שבסרטי הווידאו ונעמיק בהוראה משמעותית תוך שימת דגש על פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. בהשתלמות זו נרחיב על דרכי הטמעה של אסטרטגיות והפיכתן לדפוס עבודה קבוע אצל התלמידים.

למידע נוסף ורישום

צו קריאה לעידוד קריאה בבתי הספר היסודיים, כיתות א-ו

יום שלישי

ההשתלמות תיתן מענה לאחד הקשיים העומדים בפני המורה לעברית בבית הספר היסודי- עידוד קריאה. במהלך ההשתלמות ננסה להבין מה הפוטנציאל במפגש המרגש שבין ילד וספר. נתנסה וניישם דרכים לעידוד קריאה במטרה להיות סוכני שינוי ולהכיר לתלמידינו את קסם הקריאה.

 

למידע נוסף ורישום

קורסים במתמטיקה לעובדי הוראה ביסודי

מתמטיקה- קורס לרכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים

קורס זה נועד להעמיק את הידע של רכזי המקצוע סביב עקרונות הוראה מיטבית, לסייע לרכזי המקצוע להנחות ולהדריך את המורים בבית ספרם וללחשוף את הצוותים למגמות חדשות בחינוך מתמטי בארץ ובעולם.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתה"ל למורי כיתות א-ג (בדגש על אסטרטגיות למידה)

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות א'-ג' לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתוכנית הלימודים לכיתות ד-ו-יסודי

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות ד-ו לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

קורסים במתמטיקה לעובדי הוראה בחטיבה עליונה- פרטים במהלך חודש אוגוסט