קורסים במתמטיקה לעובדי הוראה ביסודי

מתמטיקה- קורס לרכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים

קורס זה נועד להעמיק את הידע של רכזי המקצוע סביב עקרונות הוראה מיטבית, לסייע לרכזי המקצוע להנחות ולהדריך את המורים בבית ספרם וללחשוף את הצוותים למגמות חדשות בחינוך מתמטי בארץ ובעולם.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתוכנית הלימודים לכיתות ד-ו-יסודי

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות ד-ו לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתה"ל למורי כיתות א-ג (בדגש על אסטרטגיות למידה)

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות א'-ג' לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

קורסים במתמטיקה לעובדי הוראה בחטיבה עליונה- פרטים במהלך חודש אוגוסט

קורסים בשפה - פרטים במהלך חודש אוגוסט