לאור תהליכי מיפוי הפיתוח המקצועי נפתח השנה מספר קורסים אשר יתנו מענה לצרכים שעלו מתוך טופס המיפוי ומתוך צרכי הפיקוח, ההדרכה ויעדי המחוז.

בשנה זו כל הקורסים בני 30 שעות.

בשנת הלימודים תש"ף, מוצע לך להשתלב בשתי מסגרות למידה:

  • מסגרת למידה באשכול הגיאוגרפי אליה את שייכת (30 שעות) 
  • מסגרת למידה בקורס מקצועי (30 שעות) - בחירה ממגוון קורסים

טרם כניסה לטופס הרישום ולרישום קל ומהיר, חשוב לקרוא את המידע אודות הקורס.

מומלץ כי במהלך הקריאה רשמי לעצמך את הקורסים אליהם תרצי להירשם.

לאחר בחינת הקורסים השונים ומועדיהם, ניתן להיכנס לקישור לטופס ההרשמה הנמצא בדף המידע של הקורס.

במהלך הרישום חשוב להקפיד על רישום נכון של כתובת המייל שלך.

 

למי שעונה על טופס הרישום דרך הנייד מומלץ לסובב אותו לרוחב.

בסיום הרישום יישלח אישור הרשמה למייל שלך.

למידה שיתופית - קורס אשכול

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

למידע נוסף ורישום

מבטים - התבוננות הוליסטית מבוססת ידע התפתחותי על ילדים בסביבה הטבעית

הרישום נסגר

היכרות מעמיקה עם כל אחד מילדי הגן הינה חלק ממחויבותה של הגננת. ההיכרות נעשית באמצעות תצפיות ומעקב אחר תוצרי הלמידה של כל ילד, תיעוד בתיקו האישי ואחריות לקידומו של כל ילד על-ידי התבוננות ומעקב שיטתיים לאורך כל השנה. היכרות הוליסטית זו עם אישיותו הייחודית של כל ילד, עם העדפותיו, עם רגישויותיו, עם סגנון הלמידה שלו, ועם חוזקותיו בצד קשייו, דורשת ידע התפתחותי ומבוססת תפיסה אקולוגית הרואה את הילד בהקשר לכל מרחבי החיים שלו.

השתלמות זו תסייע לגננת לבסס את הידע ההתפתחותי שלה, לאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים ליצירת שפה משותפת עם אנשי המקצוע והורי הילדים בגן באמצעות תיעוד בכלי התצפית הדיגיטלי מבטים.

למידע נוסף ורישום

חצר גן פעילה ומקיימת

יום שני

הקורס ייתן לגננת כלים לחשיפת הילדים לעולם הסובב אותם ותקדם רכישת תשתית להבנת מושגים וערכים הקשורים לסביבה ולשמירתה, יושם דגש על העשרת הידע בתחומים הקרובים לעולמו של הילד ומועלים על ידו ומתחומי העניין שלו תוך שילוב פליאה, חקר והתבוננות בקיים.  בקורס נתמקד בחצר הגן כמרחב פעילות רב תחומי (סביבתי, מדעי, טכנולוגי ומתמטי) להעשרת הסקרנות, ההתבוננות, הלמידה והיצירתיות של הילד ונפעל להקמת חצרות פעילות, מאתגרות ומגוונות בהתאם לסביבה ולקהילת הגן .

 

 

למידע נוסף ורישום

ללמוד לחיות ביחד- שנה א- רישום נסגר

 

הרישום נסגר

 

 

למידע נוסף ורישום

מנהיגות יוצרת וכישורי הנחיה שנה ב' -גננות מובילות

יום ראשון

 

 

 

למידע נוסף ורישום

תהליכי חקר בגן הילדים ברוח ה'גן העתידי' בחסות מרכז דע-גן, אוניברסיטת בר-אילן

הרישום נסגר

 

 

 

 

למידע נוסף ורישום

כלים יישומים לעבודה מיטבית בגן הילדים לגננות בראשית דרכן

יום שלישי

לגננת בגן הילדים במאה ה-21 תפקיד מרכזי, משמעותי ובעל השפעה על תהליכי התפתחותם המיטבית של כל אחד מילדי הגן. על הגננת לרכוש את הידע המקצועי, להעמיק ולהתעדכן בו. לגננת מחויבות מקצועית למיצוי פוטנציאל אישי של כל אחד מילדי הגן, בהיותם חלק מהמערכת החינוכית בישראל.

 

למידע נוסף ורישום

מודל הגן העתידי

הרישום נסגר

כחלק מהטמעת רפורמת "הסייעת השנייה" פעלה וועדה (אחת מתוך חמש), אשר דנה ב"גן העתידי". מטרת הוועדה הייתה לגבש תפיסה של גן הילדים העתידי בישראל: עקרונות מובילים בתפיסת החינוך (מה תפקיד הגן במאה ה 21), ארגון סביבה, תפקיד הצוות, שיטות למידה, מיומנויות, ערכים וכו'. במסגרת דיוני הוועדה נלמדו מודלים של גנים בעולם, נערכו ראיונות נרחבים של אנשים מתחומים שונים (אנשי חינוך, בני נוער, הורים שבדרך, אנשי הייטק ועוד) ונלמדו מגמות עתידיות (מתוך מסמך פדגוגי מוטת עתיד של אגף מו"פ). כחלק ממסקנות הוועדה  נוסחה "המשימה המרכזית" של גני הילדים במאה ה-21 בישראל: גן הילדים בישראל יתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים וצוות הגן ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור וליצור את הגן שלהם תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים. זאת מתוך הבנה שכאשר תהליך כזה יתרחש, תתקיים חוויית למידה המותאמת למציאות של היום ולאתגרי העתיד.

 

למידע נוסף ורישום