לאור תהליכי מיפוי הפיתוח המקצועי נפתח השנה מספר קורסים אשר יתנו מענה לצרכים שעלו מתוך טופס המיפוי ומתוך צרכי הפיקוח, ההדרכה ויעדי המחוז.

בשנה זו כל הקורסים בני 30 שעות.

בשנת הלימודים תשע"ט, מוצע לך להשתלב בשתי מסגרות למידה:

  • מסגרת למידה באשכול הגיאוגרפי אליה את שייכת (30 שעות) - קורס חובה לכל גננת !
  • מסגרת למידה בקורס מקצועי (30 שעות) - קורס בחירה ממגוון קורסים

טרם כניסה לטופס הרישום ולרישום קל ומהיר, חשוב לקרוא את המידע אודות הקורס.

מומלץ כי במהלך הקריאה רשמי לעצמך את הקורסים אליהם תרצי להירשם.

לאחר בחינת הקורסים השונים ומועדיהם, ניתן להיכנס לקישור לטופס ההרשמה הנמצא בדף המידע של הקורס.

במהלך הרישום חשוב להקפיד על רישום נכון של כתובת המייל שלך.

 

למי שעונה על טופס הרישום דרך הנייד מומלץ לסובב אותו לרוחב.

בסיום הרישום יישלח אישור הרשמה למייל שלך.

קורס חובה

למידה שיתופית - קורס אשכול

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

 

 

למידע נוסף ורישום

קורסי בחירה

במהלך חודש אוגוסט ייתפרסמו קורסים נוספים

חצר גן פעילה ומקיימת

יום שלישי

  בקורס  

למידע נוסף ורישום

ללמוד לחיות ביחד- שנה א

יום שני

 

 

 

 

למידע נוסף ורישום

מנהיגות יוצרת וכישורי הנחיה שנה ב' -גננות מובילות

יום ראשון

 

 

למידע נוסף ורישום