מידע למשתלם במרכז פסג"ה באריאל

משתלם יקר,

בדף מידע זה מרוכזים ההנחיות להשתתפות בהשתלמויות ונהלים בדבר הזכות לצבירת שעות לימוד ב"אופק חדש"/"עוז לתמורה" גם משתלם שאינו ב"אופק חדש"/"עוז לתמורה" מחויב להנחיות).

 

 1. נוכחות סדירה בהשתלמות:
 • בהתאם להוראות משרד החינוך, על המשתלם חלה חובת נוכחות מלאה בכל מהלך ההשתלמות (100% נוכחות)
 • ניתן לאשר היעדרות, ובלבד שהיקף הנוכחות לא יפחת מ-80% מסך שעות הלימוד בהשתלמות
 • על המשתלם חלה אחריות להשלים את תכני המפגש שהחסיר
 • על המשתלם להקפיד להגיע טרם תחילת מפגש ההשתלמות ולהישאר עד לסופו (גם השתתפות חלקית במפגש תיחשב להיעדרות ע"ח 20% מהמותר)
 • בחופשת לידה מותרת בנוסף- היעדרות בת שבועיים ממועד הלידה
 • על המשתלם חלה אחריות להיכנס לאתר מלווה קורס ערב לפני מועד ההשתלמות ולהתעדכן בהודעות הקשורות להשתלמות- https://pisga.ariel.muni.il
 • על המשתלם חלה חובת חתימה על 2 דפי נוכחות בכל מפגש: בתחילתו ובסיומו. החתימה מהווה עדות לנוכחות במפגש והיא באחריות המשתלם בלבד. לא תתאפשר הוספת חתימה בדיעבד.

 

 1. מפגשי למידה מרחוק: המפגשים יחשבו כנוכחות בתנאים הבאים: השתתפות באופן פעיל וביצוע מטלות נדרשות בזמן שהוקצה.
 2. תנאי זכאות לצבירת שעות השתלמות:

א. נוכחות מלאה במפגשים (עפ"י סעיפים 1-2).

ב.  השתתפות פעילה במפגשים על פי דרישות ההשתלמות.

ג.  הגשת מטלת סיכום אישית ממוחשבת (לא מודפסת) וקבלת  ציון עובר.

לתשומת לבך:

 • חל איסור על הגעה להשתלמות עם ילדים
 • חל איסור על שימוש בטלפון נייד במהלך המפגשים
 • אין להכניס שתיה לחדרי  הלימוד
 • יש להימנע מיציאות בזמן המפגשים

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button