קורס אשכול גנים – שרין וייצמן (30 שעות) תשפ"א

רישום נסגר

 

שם מסגרת הפיתוח המקצועי: גננות לומדות בקהילת אשכול גנים- מובילה  שרין ויצמן

קורס מבוסס מתווה: 3699

רציונל:                        

המרחב האשכולי מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים.

 

 

קהל היעד:                   גננות אשכול

היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות למידה מרחוק

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   רביעי   

מועד פתיחה:               2.9.20

מרצה הקורס:              שרין ויצמן

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות, בהתאם לתפיסת הגן העתידי
 • לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי
 • לתת בידי הגננת כלים להוראה דיגיטלית

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. טכנופדגוגיה
 2. מודל היוועצות
 3. חוסן רגשי

רכיבים יישומים

 • דיון קבוצתי בסוגיות פדגוגיות בחדרי זום

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:2/9/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סנכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים16/30-19/00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שרין ויצמן
 • נושאים במפגש: הערכות לשנה"ל תשפ"א

מפגש שני

 • תאריך מפגש:10/9/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אתי אליזם
 • נושאים במפגש: דגשים לשנה"ל תשפ"א, חוסן רגשי

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:26/10/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אודליה פרץ
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה -  בניית תכנית עבודה שבועית -בלמידה מרחוק

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש: 9/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני)  סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אודליה פרץ
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה - למידה סנכרונית עם ילדי הגנים והוריהם

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:30/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: מרצה אורח – יפורסם בהמשך
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:30/12/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אסנת ברזילי - יועצת
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - אי של ודאות בתקופה של חוסר ודאות/ + משימה בחלוקה לחדרים

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:20/1/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים)/ 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שרין ויצמן
 • נושאים במפגש: גיבוש, ייחודיות הגננת

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:17/2/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שרין ויצמן
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - חוסן+משימה א/ סינכרונית

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:17/3/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שרין ויצמן
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - חוסן+משימה א/ סינכרונית

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:26/5/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אתי אליזם
 • נושאים במפגש: מפגש פיקוח סוף שנה+משימה א/סכרונית

 

פירוט תהליכי הערכה:

 תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית/ המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה/ לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל/

יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  ע"פ התאריכים המצוינים לעיל

 

חלק 1- טכנופדגוגיה      אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 30/12/20

 1. לאילו כלים טכנולוגיים נחשפת במהלך שני מפגשי הטכנופדגוגיה?
 2. בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים, הצוות וההורים בלמידה מרחוק
 • מדוע בחרת דווקא בכלי זה
 • פרטי את השימוש בכלי כפי שיישמת בגן
 1. סיכום ותובנות/ התמקדי בהוראה בהיבט של ידע-מיומנויות- ערכים

 

חלק 2 - מודל היוועצות/חוסן     אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 17/3/21

 1. לאילו כלים/מיומנויות נחשפת במהלך המפגשים על מודל ההיוועצות/חוסן?
 2. בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים,  הצוות וההורים בלמידה מרחוק.
  • מדוע בחרת דווקא בכלי זה
   • פרטי את השימוש בכלי/מיומנות כפי שיישמת בגן
   • סיכום ותובנות/ כיצד יישום זה השפיע על עבודתך?

 

חלק 3- התבוננות רפלקטיבית על תהליך הלמידה       אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 26/5/21

בחני את התהליך שעברת לאורך מפגשי האשכול תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 1. ציפיות עימם הגעתי למפגשים
 2. תיאור תהליך הלמידה ההיברידי (יתרונות, חסרונות, אתגרים)/
 3. ידע – מיומנויות וערכים שרכשתי במסגרת המפגשים
 4. תרומתם של מפגשי האשכול לפיתוח המקצועי שלי

 

ביבליוגרפיה:

 1. אלדרוקי פינוס/ ד, ג'ראד/ מ, תורג'מן/ מ, הגן העתידי – להיות אני, להשתייך ולשנות עולם (2019) עלון דע – גן עמ' 9-19
 2. בר–גאי, א/ שמר,א/ היוועצות בקבוצה משרד החינוך
 3. ברק, ח/ מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד שפ"ינט – אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי – משרד החינוך/
 4. גולדהירש, א', דשבסקי, ע' ועזריה, ש'  (2003(  התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן הילדים - מדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה לגננת ולצוות הגן, הוצ' משרד החינוך – אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי
 5. פרוטוקול היוועצות – ברנקו וייס
 6. שפ"יטון - חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך, הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי, חשוון תשס"ה, נובמבר 2004/
 7. צדוק,א,(2020) למידה מרחוק עבודה בימי קורונה – היום שאחרי

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך