קורס אשכול גנים – תהילה מרגלית (30 שעות) – תשפ"א

רישום נסגר

 

קורס מבוסס מתווה: 3699

רציונל:                        

המרחב האשכולי מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים.

 

 

קהל היעד:                   גננות אשכול

היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות למידה מרחוק

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   ראשון  

מועד פתיחה:               30.8.2020     

מרצה הקורס:              תהילה מרגלית

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות, בהתאם לתפיסת הגן העתידי
 • לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי
 • לתת בידי הגננת כלים להוראה דיגיטלית

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. טכנופדגוגיה
 2. מודל היוועצות
 3. חוסן רגשי

רכיבים יישומים

 • דיון קבוצתי בסוגיות פדגוגיות בחדרי זום

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:30/8/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סנכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: תהילה מרגלית
 • נושאים במפגש: הערכות לשנה"ל תשפ"א

מפגש שני

 • תאריך מפגש:6/9/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16/15-18/45
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: דגשים לשנה"ל תשפ"א, חוסן רגשי

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:18/10/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
 • נושאים במפגש: יצירתיות בשילוב למידה היברידית

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:1/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19/00-21/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: דוד אנגלברג+תהילה מרגלית
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות וחוסן רגשי+משימה א- סינכרונית

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:15/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: טל פרץ
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה- בניית תכנית עבודה שבועית -בלמידה מרחוק

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:6/12/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: טל פרץ
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה- הנגשת מידע להורים וילדים/  + משימה א/סינכרונית

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:3/1/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: תהילה מרגלית
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - אי של ודאות בתקופה של חוסר ודאות + משימה בחלוקה לחדרים

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:7/2/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15/00-17/30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: תהילה מרגלית
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - חוסן+משימה א/ סינכרונית

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:18/4/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19/30-22/00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: תהילה מרגלית
 • נושאים במפגש: מפגש סיכום – הצגת תוצרים+משימה א/ סינכרונית

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:23/5/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16/15-18/45
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: מפגש פיקוח סוף שנה+משימה א/סכרונית

 

פירוט תהליכי הערכה:

 תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.

יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  ע"פ התאריכים המצוינים לעיל

חלק 1- טכנופדגוגיה      אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 7.2.21

 1. לאילו כלים טכנולוגיים נחשפת במהלך שני מפגשי הטכנופדגוגיה?
 2. בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים, הצוות וההורים בלמידה מרחוק
 • מדוע בחרת דווקא בכלי זה
 • פרטי את השימוש בכלי כפי שיישמת בגן
 1. סיכום ותובנות. התמקדי בהוראה בהיבט של ידע-מיומנויות- ערכים

 

חלק 2- מודל היוועצות/חוסן     אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 18.4.21

 1. לאילו כלים/מיומנויות נחשפת במהלך המפגשים על מודל ההיוועצות/חוסן?
 2. בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים, הצוות וההורים בלמידה מרחוק
 • מדוע בחרת דווקא בכלי זה
 • פרטי את השימוש בכלי/מיומנות כפי שיישמת בגן
 1. סיכום ותובנות/ כיצד יישום זה השפיע על עבודתך?

 

חלק 3- התבוננות רפלקטיבית על תהליך הלמידה       אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 23.5.21

בחני את התהליך שעברת לאורך מפגשי האשכול תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 1. ציפיות עימם הגעתי למפגשים
 2. תיאור תהליך הלמידה ההיברידי (יתרונות, חסרונות, אתגרים).
 3. ידע – מיומנויות וערכים שרכשתי במסגרת המפגשים
 4. תרומתם של מפגשי האשכול לפיתוח המקצועי שלי

ביבליוגרפיה:

 1. אלדרוקי פינוס. ד, ג'ראד. מ, תורג'מן. מ, הגן העתידי – להיות אני, להשתייך ולשנות עולם (2019) עלון דע – גן עמ' 9-19
 2. בר–גאי, א. שמר,א. היוועצות בקבוצה משרד החינוך
 3. ברק, ח. מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד שפ"ינט – אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי – משרד החינוך.
 4. גולדהירש, א', דשבסקי, ע' ועזריה, ש'  (2003(  התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן הילדים - מדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה לגננת ולצוות הגן, הוצ' משרד החינוך – אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי
 5. פרוטוקול היוועצות – ברנקו וייס
 6. שפ"יטון - חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך, הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי, חשוון תשס"ה, נובמבר 2004.
 7. צדוק,א,(2020) למידה מרחוק עבודה בימי קורונה – היום שאחרי

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button