הרישום נסגר

                  

קורס המקדם קהילת ידע ופעולה של הגננות ליצירת סביבות למידה המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות ומקדמות אקלים מיטבי תוך שילוב המשחק כדרך הוראה מרכזית בגיל הרך.

 

 

קהל היעד:                   גננות חינוך מיוחד במתיא שומרון
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   שני
מועד פתיחה:               3.9.18
מרצה הקורס:              מגוון מרצים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. פיתוח למידת עמיתים
 2. דרכי עבודה בהלימה לדרישות משרד החינוך- האגף לחינוך מיוחד
 3. מתן כלים תיאורטיים ויישומיים למינוף עבודת הצוות בחינוך המיוחד
 4. העמקה של ידע פדגוגי בחינוך המיוחד בגיל הרך ופיתוח ארגז כלים מקצועי.

 

 ראשי פרקים עיקריים: 

 • הגדרת תפקיד גננת חנ"מ + דגשים בפתיחת שנה
 • בניית תכניות עבודה
 • עבודת צוות מיטבית
 • יצירת אקלים מיטבי
 • תיעוד ודווח בעבודת הגננת
 • מרחבי למידה פדגוגיים בגן

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              3.9.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רותי גל
נושאים במפגש:          הגדרת תפקידי הגננת בחינוך המיוחד – מפתחות להצלחה- התבוננות שנתית ומחודשת על מטרותנו, העשיה החינוכית היומיומית

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              8.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                רותי גל
נושאים במפגש:          מאיסוף מידע ונתונים לכתיבת תח"י, תלא ותלגן

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              5.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רותי גל
נושאים במפגש:          עבודת צוות גן  בית חינוך כמשפחה – מטפח אקלים ואורחות חיים על ערכי משפחה מיטביים כדגם למעשה חינוכי.

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              19.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 רותי גל, לאה פילבר, מרב גליס, מזל לוי
נושאים במפגש:          עבודת צוות היא יותר משיתופי פעולה. תיאום ציפיות עם מדריכות הצוותים הפרה-רפואיים.

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              17.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 רותי גל
נושאים במפגש:          הלימה בין תיכנון שנתי לבין ביצוע. מתחי ותלא לתוכנית עבודה ישומית בגן הילדים.

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              31.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 רותי גל
נושאים במפגש:         מטלה קבוצתית בנושא בניית תוכנית וקבוצות עבודה בגנים.

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              7.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סיור במרחבי למידה
שם המרצה:                 רותי גל
נושאים במפגש:          סיור מודרך בגני שפה. החלל כפדגוג, מרחבי למידה ועוד.

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              28.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :       3
 דרכי למידה במפגש: סדנא
שם המרצה:                 שרון אשווגה
נושאים במפגש:          לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.תקשורת מקרבת – מפגש עם הורה לילד חנמ, שלמד במסגרת הגנים השפתיים, כלים ישומיים לתקשורת מקרבת.

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              18.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש: סדנא
שם המרצה:                רותי גל
נושאים במפגש:          בניית מודל אופטימלי לשילובו של ילד מהחנ"מ בחינוך הרגיל .

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:              4.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש: סדנא
שם המרצה:                רותי גל
נושאים במפגש:          הצגת תוצרים סיכום

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

 

 1. מטלה רפלקטיבית בסיום כל מפגש- כל אחת מהמשתלמות תסכם באופן רפלקטיבי ובקצרה את נושא המפגש שנלמד עם התכנים שהתחדדו לה והתובנות איתן יצאה מהמפגש. אחוז הציון: 60
 2. בניית מאגר תכניות יישומיות המותאמות לאוכלוסיית גני חנ"מ ותלמידי השילוב- מטלה בקבוצות קטנות כפי שיוסבר במפגש הראשון.      אחוז הציון: 40

 

בבילוגרפיה:

 • אדיג'ס יצחק, ניהול לקוי, סיבות וטיפול, "צ'ריקובר", ת"א 2004, עמ' 15-80
 • בלנשארד קרן, בארלס שלדון, הגביע הוא שלנו, איך להנהיג צוותים מנצחים, הספרייה הבינ"ל לאנשי עסקים בע"מ, בני ברק,  2001 .
 • בלנשארד קן, רנדולף אלן, גריזר פיטר, צוות לענין , עבודת צוות כמנוף להצלחה, "מטר – מי"ל" , תל אביב, 2006.
 • ברק, חלי ו- שושן, שירה. (1997)פרקים: "להקשיב ולהבין", "שיחות שיתוף וקרבה", "שיחות לפתרון בעיות", בתוך בגובה העיניים – לדבר עם ילדיםהוצאת אח
 • הרפז י. (2000) הוראה ולמידה בקהילת חשיבה - בדרך לבית ספר חושב. מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך,
 • מרום,מ. בר-סימן טוב,ק. קרון,א. קורן,פ. (2006)שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילההמרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות. מכון ברוקדייל.ירושלים

 

 

 אודות המרצים:

רותי גל, רכזת ומומחית תחום הגיל הרך במתי"א שומרון
מרב גליס, ריפוי בעיסוק ומומחית תחום מחלות נדירות במתי"א שומרון
לאה פילבר, מומחית תחום קלינאיות תקשורת במתי"א שומרון
מזל לוי, מומחית תחום הפרעות נפשיות במתי"א שומרון
שרון אשווגה, מנהלת שפ"ח מוא"ז שומרון

The Butterfly Button