מסלול 2 דלית

עובדי הוראה יקרים,

אנו מזמינים אתכם למסגרת פיתוח מקצועי ייחודית בלמידה מרחוק (סינכרוני + א סינכרוני )בה אתם תצרו את מסלול הלמידה שמתאים לכם.

מה אנחנו מציעים לכם?

ליצור את מסגרת הלימודים הייחודית שמתאימה לצרכים שלכם.

מוצעות לכם מודולות של 9 שעות בנושאים שונים אשר בנויות גם במגוון דרכי למידה כגון: סימולציות, למידה אישית וקבוצתית בהנחיה, למידת עמיתים ועוד.

בכדי ליצור מסגרת של 30 שעות, עליכם לבחור שלוש מודולות (27 שעות) ולאשר את ההשתתפות ביחידת החובה (3 שעות).
3 שעות יחידת החובה הינן לתכנון, יישום ולרפלקציה על אחת מהמודולות שבחרתם- למידה עצמית א-סינכרונית (קרי מטלת הסיום).

בנוסף, תוכלו לבחור גם את מטלת הסיום מתוך מאגר מטלות שיוצע לכם במודולות שבהן השתתפתם. יש להגיש רק מטלה אחת.

חלק מהמודולות הן בשיתוף מרכז דע – גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. וחלקן בשיתוף המרכז לסימולציות של אוניברסיטת אריאל.

לנוחיותכם, מועדי המודולות אינם חופפים, ניתן להירשם לכל מודולה שתבחרו.

לפניכם מידע אודות המודלות

הרישום נסגר, תפוסה מלאה

יזמות ויצרנות בגן הילדים (I-make )
יצרנות מוגדרת כיכולת להבין, ליצור ולפעול בסביבות טכנולוגיות – מלאכותיות (פרופ' דוד מיודוסר)   הכוונה היא להחזיר את כוחות הייצור והיצירה לאדם ולקהילה באמצעות שילוב חדשנות, כלי ייצור נגישים ותרבות של עבודה שיתופית. הגן העתידי כסדנת "מייקרים" – הוא מרחב המעודד יצרנות ברוח "עשה זאת בעצמך". בגן כזה, הצוות החינוכי והילדים יצרנים, הם ממציאים  ומפתחים יוזמות, תכנים, סביבות, משחקים ועוד. גננות כ"מייקריות" – הן גננות יצרניות המפתחות יוזמות, תכנים, תכניות עבודה, מודלים וידע. במודולה זו נעסוק במושג המייקריות, וביכולת שלנו כגננות לפתח תכנים מן הסוג הזה, נכיר את המרחבים היצרניים אותם ניתן לפתח בגן ובמקומו של הילד בתהליך היצרנות.
 • קהל היעד:                   גננות
 • היקף ומבנה הקורס:    מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:               3         
 • יום הקורס:                   שני      
 • מועד פתיחה:               12/4/2021     
 • מרצה הקורס:              אילת שלוסר, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • הכרות עם המושגים מייקריות, יצרנות ויזמות, תהליך התיכון.
 • כלים לגננת לפיתוח יצרנות בגן בהתאמה לעקרונות הגן העתידי
 • חשיבה על מקומו של הילד כשותף פעיל בתהליך היצרנות
 • פיתוח גננת יצרנית המפתחת יוזמות ותכנים יצרניים

 ראשי פרקים עיקריים

 1. מושגים במרחב המייק והתאמה לעקרונות הגן העתידי
 2. מרכזים יצרניים בגן הילדים
 3. הילד כיצרן בגן
 רכיבים יישומים התנסות בהקמת מרכז יצרני בגן  פירוט המפגשים
מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:12/4/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני, למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עיון ודיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00  
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש: מייקריות, יזמות ותהליך התיכון.
 מפגש שני
 • תאריך מפגש:26/4/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני, למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, דיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00  
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש: מרכזים יצרניים בגן הילדים
 מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:10/5/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש :הרצאה עיון ודיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00  
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש: הילד כיצרן וכשותף פעיל בתהליך היצרנות

פירוט תהליכי הערכה 

הקמת מרכז יצרני בגן הילדים המאפשר להביא לידי ביטוי את יוזמות הילדים, תוך שכלול מיומנויות של עבודת צוות, עבודה עם חומרי חיבור, חשיבה הנדסית כגון תכנון, פתרון בעיות ועוד. פרטי מה יהיה אופי המרכז, מה הציוד הנדרש, אילו מושגים ומיומנויות נרכשים במרכז זה? תני שתי דוגמאות מפורטות של תהליך יצרני שהתרחש במרכז (פירוט מילולי בצירוף תמונות ותוצרי ילדים)

בביבליוגרפיה

 וובילוגרפיה

  אודות המרצה: אילת שלוסר, גננת בגן רקפת במודיעין ומרצה בקורסים של מרכז דע גן ובבית הספר לחינוך במכללה למינהל, במגמה לגיל הרך. לימודי התואר השני שלה עסקו ב"ניהול ופיתוח תכניות לימודים לגיל הרך", ומאז עשתה רבות בנוסף להיותה מנהלת גן. הגן שלה כיום הוא גן ניסוי המקדם חקר ולמידה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.  הגן מוביל לחדשנות וזכה בפרסים משמעותיים שונים, כשהפרס החשוב ביניהם היה "פרס חינוך" מנשיא המדינה, הניתן לגן אחד בארץ מדי שנה. אילת מביאה את הניסיון העשיר בגן ואת החדשנות החינוכית אל הקורסים שהיא מלמדת.
בונים (לא רק במרכז הבנייה) בגן
ילדים יכולים להשתתף בתהליך התכנון ממש כמו מהנדסים צעירים. התבוננות בילדים בסביבתם הטבעית מגלה שיש להם צורך פנימי לחקור, להתערב, להבין ולהפעיל את הסביבה הטבעית והמלאכותית. ילדים משתמשים בידע האינטואיטיבי שלהם על חומרים, קוביות ומבנים בדרך הדומה מאוד לתהליך העיצוב ההנדסי ((for Standards on Committee 2010, Education Engineering 12-K). אי לכך,  גננת אשר מודעת לפוטנציאל של חינוך הנדסי וקידום הרגלי החשיבה ההנדסיים של הילד כתורמים להתפתחותו ולשילובו במאה ה-21 ותארגן סביבה חינוכית המקדמת חשיבה מסוג זה, תביא למימוש הפוטנציאל העצום של חינוך בתחומי ה- STEM  בכלל ובתחום החינוך ההנדסי בפרט ותתרום לשילובו המוצלח של הילד בחברה המשתנה של המאה ה- 21.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             3         
 • יום הקורס:             שלישי  
 • מועד פתיחה:             2/3/2021         
 • מרצה הקורס:             ד"ר טלי שכטר, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות
 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי
 • העשרת הסביבה הלימודית בגן, המעודדת עיסוק הנדסי וסוגי בנייה מגוונים
 • העשרת ידע וגישות פדגוגיות של הגננת בנושאי הנדסה וטכנולוגיה בגיל הרך
 • התנסות בארגון סביבה המקדמת את הטמעת דפוסי החשיבה ההנדסית בגן הילדים

 ראשי פרקים עיקריים

 1. ארגון סביבה המקדמת חשיבה הנדסית טכנולוגית
 2. הכרת הרגלי החשיבה ההנדסית EhoM  ומאפייני החשיבה ההנדסית המוקדמת
 3. חינוך הנדסי בגיל הרך

 רכיבים יישומים

פיתוח והתנסות בארגון סביבה לימודית המקדמת מגוון התנסויות בנייה והנדסה

פירוט המפגשים 

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:2/3/2021
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר טלי שכטר
 • נושאים במפגש: 'חושבים כמו מהנדסים' בגן הילדים - בנייה בחומרים שונים ומגוונים במרחבי הגן והחצר
מפגש שני
 • תאריך מפגש:16/3/2021
 • מסגרת ההוראה :א- סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : למידת עמיתים
 • זמן למידה : 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר טלי שכטר
 • נושאים במפגש: ארגון סביבת המקדמת חשיבה הנדסית טכנולוגית (סדנה טכנולוגית, מרכז פירוק, מרכז מייקריים, מרכז בנייה, בנייה בקרטון, לגו ומשחקי הרכבה ועוד)
 מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:6/4/2021
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון
 • זמן למידה : 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר טלי שכטר
 • נושאים במפגש: משחק ילדים או מהנדסי העתיד?

פירוט תהליכי הערכה

תכנני ותארי דוגמה של ארגון סביבת למידה המקדמת חשיבה טכנולוגית-הנדסית בגן שלך. כיצד ארגנת את סביבת הפעילות? מה הציוד והחומרים הנדרשים ? מה המיומנויות והמושגים שיפתחו הילדים בפעילות בסביבה זו? תארי מה קרה בפועל. הוסיפי תמונות של הפעילות וצילום של התוצרים. פרטי מהן העמדות, תובנות, מחשבות והתפיסות שגיבשת לעצמך במודולה זו.

 בביבליוגרפיה

 וובילוגרפיה

  אודות המרצה ד"ר טלי שכטר, סגנית מנהלת מרכז דע- גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. מובילת תחום פסיכופדגוגיה, מרכז פסג"ה אריאל.  
'הגן שלנו הוא תיבת אוצר'
אחד הנושאים שעולים וחוזרים בעבודתנו כגננות, הינו הרצון לגוון, לשנות, לחדש, לתת יותר ביטוי אישי לילדים ועוד ועוד (ולא רק עבור הילדים, גם עבורנו הגננות). במפגשים אלה נפתח את "תיבת האוצר" – את הגן שלנו. נחפש יחד את ה"אוצרות" הקיימים ונחשוב כיצד להעמיק את השימוש בהם (ואולי נוסיף מעט חדשים). נעשה זאת בכדי להעשיר את העשייה החברתית הרגשית והפדגוגית בגן, מתוך דגש על מתן ביטוי אישי וחיבור לעולמו הפנימי של הילד. אז, בואו נצא למסע לגילוי ה"אוצרות" הללו ולחיפוש אחר משמעותם עבורנו ועבור הילדים.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             3         
 • יום הקורס:             רביעי   
 • מועד פתיחה:             3/2/2021         
 • מרצה הקורס:             שירז בר שביט, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • פיתוח יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה בקרב הגננות.
 • חשיבה סביבתית וטכנולוגית.
 • נתינת מקום משמעותי לביטוי אישי לכל ילד בגן.

 ראשי פרקים עיקריים

 1. עיסוק בחומרים שהם "פשוט אוצר".
 2. שימוש מקסימלי ב"אוצרות הגן".
 3. הילד כ"תיבת אוצר".

רכיבים יישומים

התנסות והתנסות בפיתוח 'אוצרות' בגן

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:3/2/2021
 • מסגרת ההוראה -סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: דיון, למידה בקבוצות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירז בר שביט
 • נושאים במפגש: במפגש זה נפגש עם חומרים שאנו הגננות ממעטות להשתמש בהם, למרות מחירם הזול, זמינותם והאפשרויות הכמעט אינסופיות שחומרים אלו מזמנים: עיסת נייר – לא רק באירועים מיוחדים. חוט ברזל – עולמות נפלאים מ"חוט" אחד פשוט. מרכז פירוק – איזה כייף, מותר לפרק! בואו נחשוב יחד - מה עוד?
מפגש שני
 • תאריך מפגש:24/2/2021
 • מסגרת ההוראה - סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : דיון, למידה בקבוצות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירז בר שביט
 • נושאים במפגש: במפגש זה "נשים את האמת על השולחן"... רכשנו במיטב תקציבינו "אוצרות שונים" ובסופו של דבר – לא נעשה בהם שימוש רב. אז בואו נחשוב יחדיו כיצד להנות מהאוצרות הללו. "אוצרות הגן" שצברו אבק... בואו נוריד אותו וניהנה מהם: שולחן אור – גם אם אין מספיק חושך... זכוכית מגדלת – לא רק בתיק החוקר. אילו עוד "אוצרות" יש לנו בגן?
 מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:10/3/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : דיון, למידה בקבוצות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירז בר שביט
נושאים במפגש: לעיתים מרוב משימות, מטלות והרצון להספיק, אנחנו מרגישות שאין לנו מספיק זמן להכיר את ה"אוצר" האמיתי שלנו בגן – את הילדים. אני מזמינה אותנו לגלות את האוצר הזה יחד ואת האוצרות שטמונים בתוכו: אצלנו בגן מותר להביא משחקים מהבית. בגן שלנו, כמעט בכל יום, כל ילד יכול להיות "כוכב" בדרך בה הוא בוחר. איך עוד נכיר את ה"אוצרות" אשר טמונים בילדים?

 פירוט תהליכי הערכה

 1. בחרי אחד מה"אוצרות'" הרבים הקיימים בגן שלך, אוצר אותו גילית בעקבות המפגשים שלנו.
 2. כתבי על ה"אוצר" ועל השימוש בו לפני הקורס.
 3. ספרי על הזדמנויות חדשות שגילית על ה"אוצר".
 4. בחרי פעילות אחת ותארי כיצד לדעתך היא תורמת לקידום ה"אוצרות" אשר טמונים בילד ו/או מהווה הזדמנות לביטוי אישי עבור הילדים בגנך.

 בביבליוגרפיה

 וובילוגרפיה

 אודות המרצה שירז בר שביט, מרצה בקורסים של מרכז דע -גן, מנהלת גן בשבתון, מדריכת פרויקטים, חברה בצוות המכון להוראה קשובה
הסביבה החינוכית בגן הילדים – המורה השלישי
ה- (OECD, 2013) תיאר את "הסביבה החינוכית" כמונח אקולוגי, הוליסטי - מערכת אקולוגית המשלבת דרכי ותוצרי הוראה-למידה. הלמידה מתרחשת במרחבים השונים (פנים ו/או חוץ), תוך כדי אינטראקציות עם אחרים, עם מידע מסוגים שונים ולאורך זמן. (OECD, 2017). עיצוב סביבה חינוכית איכותית משפיע לטובה על מורים ותלמידים, ומקדם הן את דרכי ההוראה-למידה והן את התוצאות הלימודיות (OECD, 2017). ממחקרים שונים שנעשו בתחום עולה כי חלק מאלמנטים העיצוביים בסביבה החינוכית (למשל, איכות האור, הקול, הטמפרטורה, תחושת הבעלות, הגמישות, רמת הגירוי, המורכבות החזותית, הצבע) יכולים לשפר את הביצועים האקדמיים של התלמידים (Barrett, Davies,  Zhang, & Barrett, 2015), את היצירתיות של התלמידים (Davies, et al., 2013), את רמת המעורבות בלמידה (Scott-Webber, Konyndyk, French, and French, 2018) ולקדם התנהגויות חיוביות (Abbas & Othman, 2011).  עיצוב סביבה חינוכית מוצלח, הוא כזה שמעוגן היטב בפילוסופיה חינוכית מחד ומשקף ומחזק אותה מאידך, ובמקביל מציע מרחב נוח לפעילויות ההוראה והלמידה (Iwan & Poon, 2018), ניתן לכנות זאת 'פדגוגיה בנויה' (Monahan, 2012), כלומר, התגלמות אדריכלית של פילוסופיות חינוכיות.  כאנשי חינוך עלינו להבין מהם מרכיבים אלה, כיצד ובאיזו מידה הם משפיעים על המשתמשים בסביבה, וכיצד ניתן להיעזר במרכיבי הסביבה החינוכית לטיוב תהליכי ההוראה-למידה.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים: 3         
 • יום הקורס: חמישי  
 • מועד פתיחה: 11/2/21           
 • מרצה הקורס:  ד"ר נטע פרי, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

במהלך ההשתלמות נחשף למושגים וכלים לחקר הסביבה החינוכית ודרכי יישום מיטביים. נעמוד על חשיבות הסביבה כ"מורה השלישי", נחקור את תפקידי הצוות החינוכי ביצירת ופיתוח סביבה מעוררת השראה המקדמת תהליכים חינוכיים ואת שילובם של הילדים בתהליך זה. נדון, נחקור וננתח את הקשר שבין פילוסופיה חינוכית וארגון הסביבה החינוכית, נציג ונדגים את ההיבטים השונים הרלוונטיים לארגונה ואת שיקולי הדעת שיש להפעיל לצורך בניית סביבה מיטבית.

 ראשי פרקים עיקריים

 • הכרות עם היבטים תיאורטיים הנוגעים לסביבה החינוכית כ"מורה השלישי". הסביבה החינוכית כמקדמת תהליכים חינוכיים
 • הכרות עם שיקולי הדעת הנדרשים להתאמת הסביבה החינוכית בהתאם להתפתחות הילד וצרכיו ובהתאמה לפילוסופיה החינוכית של הגננת
 • פיתוח עקרונות להקמה ופיתוח סביבה חינוכית מיטבית בגן הילדים

 רכיבים יישומים

 • גיבוש הבנות ותובנות לגבי חשיבות עיצוב הסביבה החינוכית בהבניית תהליכים חברתיים, רגשיים מוטוריים וקוגניטיביים
 • גיבוש הבנות ותובנות לתפקיד הצוות החינוכי/ילדים בהקשר של עיצוב הסביבה החינוכית
 • פיתוח יכולת הפעלת שיקולי דעת מושכלים להקמה ופיתוח סביבה חינוכית מיטבית

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:11/2/21
 • מסגרת ההוראה :מפגש משולב- סינכרוני, א-סינכרוני, למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה, דיון, עיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר נטע פרי
 • נושאים במפגש: הסביבה החינוכית - "המורה השלישי", תיאוריית ה"מזמינות" (Affordance)
מפגש שני
 • תאריך מפגש:04/03/21
 • מסגרת ההוראה :מפגש משולב- סינכרוני, א-סינכרוני, למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה, דיון, עיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר נטע פרי
 • נושאים במפגש: מודל צ.ד.ף. מה בין מה בין פילוסופיה חינוכית לסביבה חינוכית?
מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:18/3/21
 • מסגרת ההוראה :מפגש משלוב- סינכרוני, א-סינכרוני, למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה, דיון, עיון
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר נטע פרי
 • נושאים במפגש: הסביבה החינוכית ככלי בשירות ההוראה

פירוט תהליכי הערכה

בחרי 2 סביבות/מרחבים בגן בו את עובדת. צלמי את הסביבה מנקודות מבט שונות. נתחי סביבות אלה על פי מרכיבי מודל צ.ד.ף. יש לצרף את הצילומים לניתוח המילולי.

 בביבליוגרפיה

 1. אורטנר, צ' (עורכת). (2003). עיצוב ושיפור חזות מבני חינוך. היבטים בהשפעת המרחב הפיזי על הפחתת האלימות. אסופת מאמרים. ירושלים. משרד החינוך. הגף לעיצוב מבני חינוך.
 2. אלדרוקי פינס, ד` (2013). סביבות חקר וגילוי בגן היבטים בארגון סביבה התומכת בפעילות עצמאית של הילדים. עלון דע-גן 6, 39-34.
 3. משרד החינוך (2017). גן ילדים סביבה והשראה ומה שביניהם. קובץ מאמרים. המינהל הפדגוגי אגף א' לחינוך קדם יסודי.
 4. משרד החינוך (2017), ילדים מזמנים סביבות משחק ולמידה. עלון מקוון לגננת, המינהל הפדגוגי אגף א' לחינוך קדם יסודי.
 5. משרד החינוך (2013) להכניס את החצר לגן, עלון מקוון לגננות, המינהל הפדגוגי אגף א' לחינוך קדם יסודי.
 6. משרד החינוך (2013) המשחק בחצר, עלון מקוון לגננות, המינהל הפדגוגי אגף א' לחינוך קדם יסודי. נדלה ביום  2 בספטמבר, 2019
 7. פרי, נ' (2019), מה בין ציפור, דבורה ופרפר לעיצוב הסביבה החינוכית בגן? או הצ.ד.ף כמשל לסביבה החינוכית.  עלון דע-גן 12. עמ' 40-51,
 8. פרי, נ', פרידמן, ר', ספקטור-לוי, א', (2020). מי הזיז את מרכז החקר שלי? שינוי קטן תוצאות גדולות.  עלון דע-גן 13, עמ' 34-42.
 9. פרי, נ', פרידמן, ר' (2018) גני רג'ו אמיליה, יומן מסע. עלון דע-גן 11, עמ' 100-106.
 10. פרץ, ט', ספקטור-לוי, א', (תשס"ט). עיצוב סביבות למידה בגן המקדמות אוריינות מתמטית, מדעית וטכנולוגית. עלון דע-גן 2. עמ' 22-29.
 11. סלע ע', (2014). מרחבי התנסות ולמידה בגן הילדים: 'פינת המדע' כמשל. עלון דע-גן 7, עמ' 70-77.
 12. קבלסון, א' (2005). תרומת פינת המשחק להתפתחות הילד, בהיבטים פסיכולוגיים בהקשרים חינוכיים. מכללת הרצוג. דעת. לימודי יהדות ורוח.
 13. שכטר ט', ספקטור-לוי, א', (2020). האם סביבות המעודדות התנסות בבנייה משפרות חשיבה הנדסית וויסות עצמי? עלון דע-גן 13, עמ' 20-33.
 14. תורג'מן, מ' (2019) "הגַּן העתידי" כי העתיד כבר כאן. פורטל עובדי הוראה, מרחב פדגוגי. משרד החינוך. נדלה ביום 2 בספטמבר, 2019 אגף א' לחינוך קדם יסודי.
 15. תורג'מן, מ', אלדרוקי פינוס, ד', ג'ראד מ', (2019). הגן העתידי להיות אני, להשתייך, ולגלות עולם. עלון דע-גן 12, מרכז דע-גן. עמ' 8-19.

 וובילוגרפיה

  אודות המרצה ד"ר נטע פרי.  מרצה ומדריכה פדגוגית במכללת לוינסקי לחינוך; רכזת תחום הסביבה החינוכית ומנהלת תוכן וחברת צוות מרכז דע-גן.
'חנות קטנה ומטריפה' – הקמת והפעלת חנות ממכר בגן
בימינו, הילדים מהווים אחוז נכבד מהאוכלוסייה הצרכנית בישראל; הם מבלים לא מעט מזמנם בחנויות ובמרכזי קניות, וחשופים יותר מבעבר לתרבות הצריכה והשפע. דרך תכנון והקמת חנות ממכר בגן, המשלבת למידה דרך משחק, ניתן בידי הילדים כלים להיות צרכנים נבונים ואחראים בחיים המודרניים של המאה ה-21 ולתרגל מתמטיקה שימושית.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             3         
 • יום הקורס:             חמישי  
 • מועד פתיחה:             4/2/2021         
 • מרצה הקורס:  חפצי ברוגל, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • חשיפת הגננות לתהליכי הקמת חנות ממכר בשיתוף באי הגן בדגש על היבטים מתמטיים
 • קידום תפיסה של צרכנות נבונה ואחראית במאה 21
 • מתמטיקה שימושית בחיי היום יום לילדי הגן - קניה, מכירה, תכנון תקציב וסדר עדיפויות

 ראשי פרקים עיקריים

 • כיצד מקימים חנות בגן? עקרונות להקמת חנות פעילה
 • איזה סוגי חנויות ניתן להקים?
 • מיומנויות ומושגים נרכשים דרך המשחק בחנות הממכר (מתמטיקה ועוד)

 רכיבים יישומים

חלוקה לקבוצות עבודה, שיתוף ולמידת עמיתים, הצגת התהליך ויישום בגן

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:4/2/21
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני- הכרות, הרצאה, דיון וחלוקה לקבוצות עבודה
 • זמן למידה: 16:30- 19:00 
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חפצי ברוגל
 • נושאים במפגש: כיצד מקימים חנות פעילה בגן? איזה סוגי חנויות ניתן להקים?
מפגש שני
 • תאריך מפגש:18/2/21
 • מסגרת ההוראה: א- סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : דיון וכתיבת תוכנית פעולה - עבודה בקבוצות למידה
 • זמן למידה: 16:30- 19:00 
 • סך שעות : 3 שעות
 • שם המרצה: חפצי ברוגל
 • נושאים במפגש: תכנון הקמת חנות בגן שלי תוך דגש על היבטים מתמטיים וצרכנות נבונה
 מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:11/3/21
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה: הצגת התוצרים במצגת, דיון ומשוב - למידת עמיתים
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3 שעות
 • שם המרצה: חפצי ברוגל​
 • נושאים במפגש:  הצגת תהליך תכנון ויישום הקמת החנות

פירוט תהליכי הערכה

תכנני והקימי חנות ממכר פעילה בגן ע"פ העקרונות שנלמדו. פרטי מה יהיה אופי החנות, מה הציוד הנדרש, כיצד תפעל, אילו מושגים ומיומנויות נרכשים בפעילות זו? דווחי על השלבים השונים החל מתכנון ועד הקמת החנות והפעלתה בגן (פירוט מילולי בצירוף תמונות ותוצרי ילדים)

בביבליוגרפיה

 • תוכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך בקדם יסודי (תשס"ח)
 • חנויות ממכר כאמצעי לשילוב מתמטיקה בגן הילדים ׀ לילך ינאי, חפצי ברוגל, עלון דע- גן 12, תשע"ט, עמ' 67-60.
 • למידה משמעותית מחייבת הערכה משמעותית הערכת מיומנויות מתמטיות בגיל הרך ׀ טלי שכטר, תמר קוטליצקי, עלון דע-גן 11, תשע"ח, עמ' 86-74.
 • איורים וייצוגים גרפיים כביטוי לחשיבה מתמטית בגיל הרך ׀ רינה מזוז פיצ'ון, עלון דע-גן 11, תשע"ח, עמ' 73-65.
 • כולכם שחקו נא אִתי, על חשיבות המשחק, פיתוח משחקים ושילובם בתרבות הלמידה בגיל הרך | אפרת בנטוב-גז ויעל קסנר ברוך, עלון דע-גן 9, תשע"ו, עמ' 39-28. 
 • מה למדת במרכול היום, ילד מתוק שלי? | אילת צמח, יוכי בוימגולד, עלון דע-גן 4, תשע"א, עמ' 80-85
 • מדור מתמטיקה בגן, אתר מרכז דע – גן
 • תקצירי מאמרים אקדמאים מתורגמים, אתר מרכז דע - גן

 וובילוגרפיה

אודות המרצה, חפצי ברוגל, מרצה בתחום המתמטיקה בקורסים של מרכז דע-גן, מנהלת גן כנרת בהרצליה, חונכת גננות.
'כאשר שואלים וחוקרים מגלים עולמות נפלאים'
כיום קיימת הסכמה רחבה כי על החינוך המדעי-טכנולוגי להתחיל כבר בגיל הרך (אישך, 2003 ;ספקטור-לוי 2013, ) וכי על ילדים צעירים לעסוק במדע וטכנולוגיה בהתאם ליכולתם ולרמת התפתחותם. חשוב לטפח אצלם מיומנויות חשיבה, פתרון בעיות, חקר, יישום ידע והבנת הקשר ,לחקור היבטים של העולם סביבם, לערוך תצפיות שתאפשרנה להם ולהציע הסברים מדעיים מתקבלים על הדעת לשאלות שנשאל. העיסוק בחקר בגיל הרך מרחיב את המודעות לתופעות מדעיות טכנולוגיות  בסביבת הילד ובהקשרים משמעותיים לו, לחברה ולתרבות המשתנה שבה אנו חיים במאה ה -21.
 • קהל היעד: גננות
 • היקף ומבנה הפיתוח המקצועי: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים: 3
 • יום הקורס: שני
 • מועד פתיחה: 15/2/20
 • מרצה הקורס: ד"ר רונית פרידמן, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • הטמעת והוראת "למידת חקר" בגן הילדים כגישה ותפיסה להוראת המדע.
 • תפקיד הגננת כמתווכת, מעודדת יוזמות ונושאים של ילדים ומאפשרת מתן ביטוי גם בסביבה החינוכית.
 • פיתוח ידע, מיומנויות וערכים בתחומי המדע והטכנולוגיה ברוח הגן העתידי והמאה ה- 21

 ראשי פרקים עיקריים

 1. הטמעת תהליכי ומיומנויות חקר בגן הילדים
 2. מה בין התנסות מדעית לניסוי מדעי
 3. פיתוח סביבה לימודית מעודדת חקר

 רכיבים יישומים

פיתוח והתנסות בעיצוב סביבה לימודית המקדמת מגוון התנסויות חקר

פירוט המפגשים

 מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:15/2/21
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, דיון וסדנא
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר רונית פרידמן
נושאים במפגש:   חקר וגילוי בגן ובחצר 'מתופעה לחקר'- איך יוצאים לתהליך חקר מתופעה המעוררת סקרנות וענין של הילד?  
מפגש שני
 • תאריך מפגש:8/3/21
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, התנסות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ​ד"ר רונית פרידמן
נושאים במפגש: כלים ואביזרים תומכי חקר, לקראת הקמת מרכז חקר בגן לעידוד חקר עצמאי של ילדים.  
מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:5/4/21
 • מסגרת ההוראה: א- סנכרוני- למידה קבוצתית
 • דרכי למידה במפגש: דיון, וכתיבה
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות :          3
 • שם המרצה: ד"ר רונית פרידמן
נושאים במפגש: פיתוח סביבה חינוכית המקדמת תהליכי חקר בגן

פירוט תהליכי הערכה

פיתוח נושא/מרחב לעידוד חקר עצמאי
 • מבוא מדוע בחרת נושא/מרחב לעידוד חקר עצמאי זה. כיצד הנושא מתקשר לעולמו של הילד? מה מקומו של הילד בתהליך? מומלץ להציג תהליך שצמח והתפתח משאלה או מנושא שעלה ע"י ילד/ים בגן.
 • מטרות הפעילות מה רצית להשיג באמצעות הפעילות (מטרות עיקריות בלבד)הפעילות.
 • רקע תיאורטי הציגי רקע מדעי קצר על הנושא. אילו ידע וערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות זו? פרטי את דרכי ההוראה שלך כמתווכת ומעודדת יוזמות ונושאים של הילדים. תארי את ארגון הסביבה והעשרתה בעקבות הפעילות
 • תיאור הפעילות כפי שהתבצעה בגן. רצוי להוסיף תיעוד של שיחות של ילדים. מומלץ להוסיף תמונות של הפעילות וצילום של תהליכים ותוצרים.
 • סיכום ומסקנות סיכום הפעילות- מה היו תגובות הילדים: מידת ההשתתפות ומידת העניין והסקרנות , כיף? מעניין? למדתי ש.. רוצים שוב... מסקנות- מה היה טוב, מה כדאי לעשות ומה כדאי לשנות, מה עבד ומה חסר.
 • רפלקציה כללית כתבי משוב על התהליך, צייני נקודות חוזק ונקודות טעונות שיפור לדעתך. הוסיפי מה התרומה של הקורס להתפתחותך אישית ומבט על הצמיחה המקצועית בעקבות תהליכים אלה.
 

 בביבליוגרפיה

 

 וובילוגרפיה

  אודות המרצה ד"ר רונית פרידמן , מדריכה פדגוגית משרד החינוך, חברת צוות מרכז דע גן, מרצה בנושא: מדע וטכנולוגיה בגן הילדים ותפיסת הגן העתידי.
טכנופדגוגיה "מתחילה להכיר"
שימו לב- מודולה זו מיועדת להכרות ראשונית של כלים דיגיטליים. במודולה זו נתנסה בכלים דיגיטליים ולכן הגננת מחויבת  בשימוש במחשב (לא להתחבר דרך הנייד), רצוי שיהיה לגננת גם ג'ימייל. הכרה של כלים דיגיטליים תשפר את הפדגוגיה במאה ה 21 ותרגול בשגרה יאפשר יצירת קשר מיטבי בחירום, כל זאת תוך שימת דגש על טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה ולא ההיפך.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:         3         
 • יום הקורס:             שני      
 • מועד פתיחה:         8/2/2021         
 • מרצה הקורס:         עדי ניר לוי, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • הכרת הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
 • הקניית כלים ליצירת מפגשים סינכרוניים פעילים ומפעילים ויצירת לומד לפעלן
 • תיפעול פלטפורמת זום, פדלט וכלים שיתופיים נוספים

ראשי פרקים עיקריים

 1. הכרות עם חדרי זום - הגדרות, זימון מפגש והפעלת חדרי זום
 2. רעיונות למפגשים מפעיל בחדרים סינכרוניים
 3. טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

 רכיבים יישומים

התנסות בכלים הדיגיטליים הלכה למעשה

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:8/2/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה והתנסות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00     
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: חדרי זום – הגדרות והגדרות מתקדמות. הפעלה בחדרי זום.
מפגש שני
 • תאריך מפגש:22/2/2021
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה והתנסות
 • זמן למידה: 16:30- 19:00        
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: למידה פעילה ופעלנית בחדרי זום ולא רק...
 מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:15/3/2021
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה והתנסו
 • זמן למידה: 16:30- 19:00     
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: למידה שיתופית בגן הילדים (לוח פדלט ולא רק...)

פירוט תהליכי הערכה

הצגת פעילות פעלנית שהתקיימה בחדר זום – פרטי מה היו המטרות, פרטי את הפעילות, אורך הזמן,  כיצד באה לידי ביטוי פעלנות הילדים? צרפי עדויות של הפעילות (צילומי מסך של הפעילות ועוד). הצגת לוח הפדלט – פרטי מה היו המטרות, מדוע בחרת דווקא בכלי זה לפעילות הנ"ל, צרפי קישור לפדלט והגיבי ללוחות פדלט של עמיתות.

 בביבליוגרפיה

 1. רחוק זה בעצם קרוב. שימוש בחדרים וירטואליים מבוססים ועידות וידיאו/ אינה פלוטוב, רינת אלפיה, עלון דע-גן 13 ,תש"ף, עמ' 8-19
 2. העתיד כבר גן ׀ אילת שלוסר, עלון דע- גן 12 ,תשע"ט, עמ' 20-29
 3. גן שלנו מתוקשב הוא | אינה פלוטוב, עלון דע-גן 7 ,תשע"ד, עמ' 58-69
 4. חשיבה על מחשב בגן | אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 5 ,תשע"ב, עמ' 56-69
 5. בית הספר סגור? המרחב הפיזיטלי פתוח! 

וובילוגרפיה

אודות המרצה עדי ניר לוי, מרצה בקורסים של מרכז דע גן, מדריכת תקשוב, מנהלת גן קרקל בחצבה, מובילת אשכול ערבה
טכנופדגוגיה "מתמצאת ורוצה להעמיק..."
מודולה זו מיועדת להכרות מתקדמת של כלים דיגיטליים ולכן להשתתפות במודלה זו נדרש ידע בסיסי בכלים דיגיטליים, היכרות עם פאוור פויינט וגוגל פורמס, ידע ביצירת קישורים. במפגש נתנסה בכלים דיגיטליים ולכן הגננת מחויבת  בשימוש במחשב (לא להתחבר דרך הנייד), רצוי שיהיה לגננת גם ג'ימייל.  הכרה לעומק של כלים דיגיטליים תשפר את הפדגוגיה במאה ה 21 ותרגול בשגרה יאפשר יצירת קשר מיטבי בחירום, כל זאת תוך שימת דגש על טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה ולא ההיפך.

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • הכרת הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
 • הקניית כלים ופלטפורמות מגוונות ליצירת תוכן חזותי מזמין ומפעיל
 • זימון חווית לומד פעיל ומעורב
 

ראשי פרקים עיקריים

 1. טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה.
 2. הכרות עם כלים טכנולוגיים שמאפשרים לזמן חווית למידה מפעילה ולומד פעלן.
 

רכיבים יישומים

נלמד להפעיל שיקול דעת בבחירת הפלטפורמות השונות ויישומן בגן

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:21/04/2021 
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה והתנסות
 • זמן למידה:16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: למידה מפעילה -חדרי בריחה באמצעות גוגל פורמס ולא רק...
מפגש שני
 • תאריך מפגש:05/05/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה והתנסות
 • זמן למידה:16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: אמצעים חזותיים כתומכי למידה – היכרות עם Genially
  מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:19/05/2021
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הרצאה והתנסות
 • זמן למידה:16:30- 19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: עדי ניר לוי
 • נושאים במפגש: אמצעים חזותיים כתומכי למידה – מגוון אפשרויות ב-Genially והיכרות עם Chatterpix.

פירוט תהליכי הערכה

הכיני חדר בריחה באמצעות טופס גוגל פורמס – פרטי מה היו המטרות, פרטי את הפעילות, כיצד באה לידי ביטוי פעלנות הילדים? צרפי עדויות של הפעילות. הכיני תוכן חזותי באמצעות genially – פרטי מה היו המטרות, מדוע בחרת דווקא בכלי זה לפעילות הנ"ל, צרפי קישור והגיבי לתכנים שמשתלמות אחרות הכינו.  

בביבליוגרפיה

 1. רחוק זה בעצם קרוב. שימוש בחדרים וירטואליים מבוססים ועידות וידיאו/ אינה פלוטוב, רינת אלפיה, עלון דע-גן 13 ,תש"ף, עמ' 8-19
 2. העתיד כבר גן ׀ אילת שלוסר, עלון דע- גן 12 ,תשע"ט, עמ' 20-29
 3. גן שלנו מתוקשב הוא | אינה פלוטוב, עלון דע-גן 7 ,תשע"ד, עמ' 58-69
 4. חשיבה על מחשב בגן | אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 5 ,תשע"ב, עמ' 56-69
 5. בית הספר סגור? המרחב הפיזיטלי פתוח!
 

וובילוגרפיה

  אודות המרצה עדי ניר לוי, מרצה בקורסים של מרכז דע גן, מדריכת תקשוב, מנהלת גן קרקל בחצבה, מובילת אשכול ערבה
משחקים מתמטיים תחת זכוכית מגדלת
מטרת מודולה זו היא להקנות כלים בכדי לרכוש/ליצור ולעשות שימוש מושכל במשחקים  בדגש על המתמטיקה.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             3         
 • יום הקורס:             חמישי  
 • מועד פתיחה:             6/5/21 
 • מרצה הקורס: חפצי ברוגל, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • חשיפת הגננת למגוון משחקים מתמטיים תוך פיתוח התבוננות ביקורתית
 • התייחסות למשחק עכלי ללימוד והערכת מיומנויות מתמטיות בגיל הרך
 • עידוד יצירת משחקים על ידי הגננת וילדי הגן
 

ראשי פרקים עיקריים

 1. עקרונות לבחירת משחק מתמטי מותאם גיל ומיומנויות
 2. מיומנויות ומושגים מתמטיים נרכשים דרך משחק
 

רכיבים יישומים

חלוקה לקבוצות עבודה, שיתוף ולמידת עמיתים, הצגת התהליך ויישום בגן

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:6/5/21
 • מסגרת ההוראה : סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הכרות, הרצאה, דיון
 • זמן למידה : 16:30- 19:00   
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חפצי ברוגל
 • נושאים במפגש: עקרונות לבחירת משחק מתמטי מותאם גיל ומיומנויות
מפגש שני
 • תאריך מפגש:27/5/21
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : משחק, עבודה בקבוצות, דיון
 • זמן למידה : 16:30- 19:00     
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חפצי ברוגל
 • נושאים במפגש: ניתוח משחקים, התאמת המשחקים ליכולות הילדים
  מפגש שלישי
 • תאריך מפגש:10/6/21
 • מסגרת ההוראה א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הצגת התוצרים בלוח פדלט, דיון ומשוב - למידת עמיתים
 • זמן למידה : 16:30- 19:00   
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חפצי ברוגל
 • נושאים במפגש: יצירת משחקים והצגת בלוח פדלט משותף

פירוט תהליכי הערכה

 • תכנני משחק מתמטי לילדי הגן ע"פ העקרונות שנלמדו.
 • פרטי מה מטרת המשחק, מה העקרונות שהובילו אותך בתכנון המשחק, מהלך המשחק, אילו חומרים נדרשים, אילו מושגים ומיומנויות נרכשים במשחק זה? כיצד ניתן להעריך את הילדים באמצעות משחק זה (התייחסי לחרמ"ש).
 • שחקי עם ילדי הגן במשחק זה וסכמי את הפעילות – האם נדרש שינוי במשחק, התאמה?

בביבליוגרפיה

 • למידה משמעותית מחייבת הערכה משמעותית הערכת מיומנויות מתמטיות בגיל הרך ׀ טלי שכטר, תמר קוטליצקי, עלון דע-גן 11, תשע"ח, עמ' 86-74.
 • איורים וייצוגים גרפיים כביטוי לחשיבה מתמטית בגיל הרך ׀ רינה מזוז פיצ'ון, עלון דע-גן 11, תשע"ח, עמ' 73-65.
 • כולכםשחקו נא אִתי,על חשיבות המשחק, פיתוח משחקים ושילובם בתרבות הלמידה בגיל הרך | אפרת בנטוב-גז ויעל קסנר ברוך, עלון דע-גן 9, תשע"ו, עמ' 39-28. 
 • מדור מתמטיקה בגן, אתר מרכז דע – גן
 • תקצירי מאמרים אקדמאים מתורגמים, אתר מרכז דע - גן
 

וובילוגרפיה

  המרצה חפצי ברוגל, מרצה בתחום המתמטיקה בקורסים של מרכז דע-גן, מנהלת גן כנרת בהרצליה, חונכת גננות.
סימולציות הנוגעות בלב - פיתוח אקלים חינוכי מיטיבי
הלמידה בימי הקורונה חידדה את החשיבות לשלומות של הגננות (Well Being).ההתמקדות בפיתוח  חוסן פנימי של הגננות קיבלה תאוצה בימים אלו וחידדה את הדילמות הקיימות עבור הגננות,התמודדויות עם חוויה של מתח, עמימות וחוסר וודאות .הסימולציות המדמות סיטואציות אמיתיות מחיי היומיום בגן ,מאפשרות שיח/דיון פתוח בסביבה בטוחה ותומכת ,תוך שמירה על אתירה וסודיות מקצועית. חשוב לשלב היבטים רגשיים בהתפתחות המקצועית של גננות ולהשפיע באמצעותם על הוראה מיטיבה שתשלב את המימד האישי בעבודת הגננת ולא להתמקד רק בהוראה יעילה. דילמות וקונפליקטים בתהליכי הוראה למידה ממחישות עד כמה מיומנויות רגשיות וחברתיות תורמות להתמודדות עם אתגרי התקופה והינן מפתח להצלחה, למניעת שחיקה  ומיצוי פוטנציאל אישי וצוותי .סימולציות לפיתוח חוסן ולמידה רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לפיתוח החוסן הפנימי.
 • קהל היעד:                   גננות
 • היקף ומבנה הקורס:    מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:               2         
 • יום הקורס:                   שלישי  
 • מועד פתיחה:               11/5/21          
 • מרצה הקורס:              חנה מאזוז
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • העצמה ותמיכה בגננות כבסיס לאקלים מיטבי בגן
 • התבוננות ומוכנות רגשי
 • פיתוח חוסן פנימי ולמידה של מודל ה sel במצבי דילמה וקונפליקט באמצעות סימולציות מחיי היומיום בגן

 ראשי פרקים עיקריים

 1. מהו חוסן פנימי וכיצד בא לידי ביטוי במצבי קונפליקט ודילמה
 2. למידה והתנסות במודל הsel  לחוסן פנימי

 רכיבים יישומים

 • התנסות וצפייה בסימולציות יקדמו את הגננות:
 • הכרות והתנסות בכלים לניתוח חוסן רגשי אשר יתמכו בהתמודדות עם אי וודאות ,גמישות ויציאה מאזור הנוחות SEL.
 • טיפוח מסוגלות ללמידה רגשית חברתית לרווחתם וחוסנם האישי של הגננות
 • קידום מנהיגות אישית המטפחת אהבת אדם, יושרה, נתינה ויצירת ערך
 • כלים להתבוננות בנקודות מבט שונות ומגוונות על סיטואציות קונפליקטואליות
 • הכרות עם מיומנויות תקשורת המקדמות /מעכבות שיח קונפליקטואלי
 • הכרות עם יכולות הגננת ודרכי למידה כיצד לשפר ולשנות מיומנויות תקשורת במצבי דילמה וקונפליקט לרווחת הגננת.

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:11/5/21
 • מסגרת ההוראה -סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סימולציות
 • זמן למידה: 16:30- 21:00
 • סך שעות : 6 שעות
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: סימולציות לפיתוח חוסן פנימי לאקלים חינוכי מיטיבי
מפגש שני
 • תאריך מפגש:25/5/21
 • מסגרת ההוראה :א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הגשת מטלה לאור המפגש הסינכרוני-כתיבה
 • זמן למידה: 16:30- 19:00
 • סך שעות :   3 שעות
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: כתיבה רפלקטיבית

פירוט תהליכי הערכה

מבנה העבודה: מטלה א- סינכרוני
 1. מבוא – הצגת קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בעבודת הגננת תיאור מפורט של הקונפליקט ודרכי התמודדות עפ"י מודל הSEL .
 2. בחרי דילמה או קונפליקט ותארי אותה. כתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: חוסן הפנימי תוך ניתוח עפ"י מודל הsel
 3. סיכום וניתוח רפלקטיבי- רפלקציה על התהליך תובנות, מסקנות להמשך... מה למדת מדרך ההתנהלות /התנהגות שלך? האם ומה היית עושה אחרת- מדוע? מה היו מוקדי החוזק והקושי  שלך? מה למדת על עצמך בתהליך? הצעות להמשך...

 בביבליוגרפיה

 • סמינר מקוון למורי מורים בנושא למידה חברתית-רגשית בהכשרה להוראה, מכון מופ"ת ,משרד החינוך
 • תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בבתי ספר ובמערכת החינוך בישראל, יוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך
 • טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך, מרכז לידע ולמחקר בחינוך

  וובילוגרפיה

  אודות המרצה חנה מאזוז,  M.ED בייעוץ חינוכי,  M.A טכנולוגיות בחינוך, B.A  חינוך לגיל הרך. מדריכה ארצית ומחוזית בתחום השפה במשרד החינוך (בדימוס), מפקחת על גני ילדים במשרד החינוך (בדימוס).כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל.
סימולציות הנוגעות בלב - פיתוח חוסן פנימי
הלמידה בימי הקורונה חידדה את החשיבות לשלומות של הגננות (Well Being).ההתמקדות בפיתוח  חוסן פנימי של הגננות קיבלה תאוצה בימים אלו וחידדה את הדילמות הקיימות עבור הגננות,התמודדויות עם חוויה של מתח, עמימות וחוסר וודאות .הסימולציות מדמות סיטואציות אמיתיות מחיי היומיום בגן ,מאפשרות דיון פתוח בסביבה בטוחה ותומכת ,תוך שמירה על אתיקה וסודיות מקצועית. ישנה חשיבות גדולה בשילוב היבטים רגשיים בהתפתחות המקצועית של גננות ובאמצעותם להשפיע על הוראה מיטיבה שתשלב את המימד האישי והבניאישי בעבודת הגננת ולא להתמקד רק בהוראה יעילה. דילמות וקונפליקטים בתהליכי הוראה למידה ממחישות עד כמה מיומנויות רגשיות וחברתיות תורמות להתמודדות עם אתגרי התקופה ובכלל והינן מפתח להצלחה, למניעת שחיקה  ומיצוי פוטנציאל אישי וצוותי .סימולציות לפיתוח חוסן ולמידה חברתית רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לפיתוח החוסן הפנימי.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             2         
 • יום הקורס:             שלישי  
 • מועד פתיחה:             2/2/21    
 • מרצה הקורס:             חנה מאזוז
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • העצמה ותמיכה בגננות
 • התבוננות ומוכנות רגשית
 • פיתוח חוסן פנימי ולמידה של מודל ה sel במצבי דילמה וקונפליקט באמצעות סימולציות מחיי היומיום בגן

 ראשי פרקים עיקריים

 1. מהו חוסן פנימי וכיצד בא לידי ביטוי במצבי קונפליקט ודילמה
 2. למידה והתנסות במודל הsel 

 רכיבים יישומים

למידה באמצעות ההתנסויות והצפייה בסימולציות יקדמו את הגננות
 • הכרות והתנסות בכלים לניתוח חוסן רגשי אשר יתמכו בהתמודדות עם אי וודאות ,גמישות ויציאה מאזור הנוחות SEL.
 • טיפוח מסוגלות ללמידה רגשית חברתית לרווחתם וחוסנם האישי של הגננות
 • קידום מנהיגות אישית המטפחת אהבת אדם, יושרה, נתינה ויצירת ערך
 • כלים  להתבוננות בנקודות מבט שונות ומגוונות על סיטואציות קונפליקטואליות
 • הכרות עם מיומנויות תקשורת המקדמות /מעכבות שיח קונפליקטואלי
 • הכרות עם יכולות הגננת ודרכי למידה כיצד לשפר ולשנות מיומנויות תקשורת במצבי דילמה וקונפליקט לרווחת הגננת.

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש: 2/2/21 
 • מסגרת ההוראה -סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סימולציות
 • זמן למידה: 16:30- 21:00
 • סך שעות : 6 שעות
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: סימולציות לפיתוח חוסן פנימי
מפגש שני
 • תאריך מפגש: 16/2/21
 • מסגרת ההוראה :א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הגשת מטלה לאור המפגש הסינכרוני-כתיבה
 • זמן למידה 16:30- 19:00
 • סך שעות :  3  ש"א
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: כתיבה רפלקטיבית

פירוט תהליכי הערכה

 1. מבוא – הצגת קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בעבודת הגננת תיאור מפורט של הקונפליקט ודרכי התמודדות עפ"י מודל הSEL .
 2. בחרי דילמה או קונפליקט ותארי אותה כתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: חוסן הפנימי תוך ניתוח עפ"י מודל הsel
 3. סיכום וניתוח רפלקטיבי- רפלקציה על התהליך תובנות, מסקנות להמשך... מה למדת מדרך ההתנהלות /התנהגות שלך? האם ומה היית עושה אחרת- מדוע? מה היו מוקדי החוזק והקושי  שלך? מה למדת על עצמך בתהליך? הצעות להמשך...

 בביבליוגרפיה

 • סמינר מקוון למורי מורים בנושא למידה חברתית-רגשית בהכשרה להוראה, מכון מופ"ת ,משרד החינוך
 • תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בבתי ספר ובמערכת החינוך בישראל, יוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך
 • טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך, מרכז לידע ולמחקר בחינוך

  וובילוגרפיה

  אודות המרצה חנה מאזוז M.ED בייעוץ חינוכי M.A טכנולוגיות בחינוך B.A  חינוך לגיל הרך מפקחת על גני ילדים במשרד החינוך (בדימוס) כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל.  סימולציות לטיפוח וקידום עבודת צוות ,למידה חברתית רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לקידום תקשורת מיטיבית בעבודת צוות.
סימולציות הנוגעות בלב - ניהול צוות
הלמידה בימי הקורונה חידדה את החשיבות לשלומות של הגננות (Well Being).ההתמקדות ביכולות מיטביות של הגננת לניהול צוות הגן, קיבלה תאוצה בימים אלו וחידדה את הדילמות הקיימות עבור הגננות,כיצד ליצור תחושת שייכות-כיצד מייצרים תחושת שייכות כשהצוות עובד מרחוק, בקפסולות, כאשר הסביבה הבסיסית נשמטת? איך שומרים על קשרים אישיים ומקצועיים בין אנשי הצוות. הסימולציות מדמות סיטואציות אמתיות מחיי היומיום בגן ,מאפשרות דיון פתוח בסביבה בטוחה ותומכת ,תוך שמירה על אתיקה וסודיות מקצועית. חשוב לשלב היבטים חברתיים רגשיים בהתפתחות המקצועית של גננות ולהשפיע באמצעותם על הוראה מיטיבה שתשלב את המימד האישי והבניאישי בעבודת צוות. קונפליקטים בעבודת צוות ממחישים עד כמה מיומנויות רגשיות וחברתיות תורמות להתמודדות עם אתגרי התקופה והינן מפתח להצלחה, למניעת שחיקה  ומיצוי פוטנציאל אישי וצוותי.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             2         
 • יום הקורס:             שלישי  
 • מועד פתיחה:             23/2/21           
 • מרצה הקורס:             חנה מאזוז
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • העצמה ותמיכה בצוות הגן
 • התבוננות ומוכנות רגשית
 • פיתוח חוסן פנימי ולמידה של מודל ה sel במצבי דילמה וקונפליקט באמצעות סימולציות מחיי היומיום בגן

 ראשי פרקים עיקריים

 1. עבודת צוות וכיצד בא לידי ביטוי במצבי קונפליקט ודילמה
 2. למידה והתנסות במודל הsel

 רכיבים יישומים

למידה באמצעות ההתנסויות והצפייה בסימולציות יקדמו את הגננות
 • הכרות והתנסות בכלים לניתוח חוסן רגשי אשר יתמכו בהתמודדות עם אי וודאות ,גמישות ויציאה מאזור הנוחות SEL.
 • טיפוח מסוגלות ללמידה רגשית חברתית לרווחתם וחוסנם האישי של צוות הגן
 • קידום מנהיגות אישית המטפחת אהבת אדם, יושרה, נתינה ויצירת ערך
 • כלים להתבוננות בנקודות מבט שונות ומגוונות על סיטואציות קונפליקטואליות
 • הכרות עם מיומנויות תקשורת המקדמות /מעכבות שיח קונפליקטואלי
 • הכרות עם יכולות הגננת ודרכי למידה כיצד לשפר ולשנות מיומנויות תקשורת במצבי דילמה וקונפליקט לרווחת צוות הגן.

פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:23/2/21
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש :סימולציות
 • זמן למידה 16:30- 21:00
 • סך שעות : 6 ש"א
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: סימולציות לקידום מיטיבי של עבודת צוות
מפגש שני
 • תאריך מפגש:9/3/21
 • מסגרת ההוראה : א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : הגשת מטלה לאור המפגש הסינכרוני
 • זמן למידה  16:30- 19:00
 • סך שעות :3 ש"א
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: כתיבה רפלקטיבית

פירוט תהליכי הערכה

 1. מבוא – הצגת קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בעבודת צוות תיאור מפורט של הקונפליקט ודרכי התמודדות עפ"י מודל הSEL .
 2. בחרי דילמה או קונפליקט ותארי אותה כתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: עבודת צוות תוך ניתוח עפ"י מודל הsel
 3. סיכום וניתוח רפלקטיבי- רפלקציה על התהליך תובנות, מסקנות להמשך...מה למדת מדרך ההתנהלות /התנהגות שלך? האם ומה היית עושה אחרת- מדוע? מה היו מוקדי החוזק והקושי  שלך? מה למדת על עצמך בתהליך? הצעות להמשך...

 בביבליוגרפיה

 • סמינר מקוון למורי מורים בנושא למידה חברתית-רגשית בהכשרה להוראה, מכון מופ"ת ,משרד החינוך
 • תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בבתי ספר ובמערכת החינוך בישראל, יוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך
 • טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך, מרכז לידע ולמחקר בחינוך

וובילוגרפיה

  אודות המרצה חנה מאזוז M.ED בייעוץ חינוכי M.A טכנולוגיות בחינוך B.A   חינוך לגיל הרך מפקחת על גני ילדים במשרד החינוך (בדימוס) כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל.  סימולציות לטיפוח וקידום עבודת צוות ,למידה חברתית רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לקידום תקשורת מיטיבית בעבודת צוות.
סימולציות הנוגעות בלב - קשר עם הורים
הלמידה בימי הקורונה חידדה את החשיבות לשלומות של הגננות (Well Being).ההתמקדות ביכולות מיטביות של הגננת בקשר עם הורים קיבלה תאוצה בימים אלו וחידדה את הדילמות הקיימות עבור הגננות,כיצד ליצור תחושת שייכות, כיצד מייצרים תחושת שייכות להורים והילדים כשהלמידה מרחוק. איך שומרים על קשרים בין הבית לגן. הסימולציות מדמות סיטואציות אמיתיות מחיי היומיום בגן ,מאפשרות דיון פתוח בסביבה בטוחה ותומכת ,תוך שמירה על אתיקה וסודיות מקצועית. חשוב לשלב היבטים חברתיים רגשיים בהתפתחות המקצועית של גננות ולהשפיע באמצעותם על הוראה מיטיבה שתשלב את המימד האישי והבניאישי . הקשר עם הורים ממחיש עד כמה מיומנויות רגשיות חברתיות תורמות להתמודדות עם אתגרי התקופה והינן מפתח להצלחה, בקשר עם הורים. סימולציות לטיפוח וקידום קשר עם הורים  ,למידה חברתית רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לקידום קשר עם הורים.
 • קהל היעד:             גננות
 • היקף ומבנה הקורס: מודולה של 9 שעות
 • מס' מפגשים:             2         
 • יום הקורס:             שלישי  
 • מועד פתיחה:             20/4/21           
 • מרצה הקורס:             חנה מאזוז
 • דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • העצמה ותמיכה בצוות הגן בקשר עם הורים
 • התבוננות ומוכנות רגשית בקשר עם הורים
 • פיתוח חוסן פנימי ולמידה של מודל ה sel במצבי דילמה וקונפליקט באמצעות סימולציות מחיי היומיום בגן

 ראשי פרקים עיקריים

 1. קשר ותקשורת מיטיבה עם הורים ,כיצד בא לידי ביטוי במצבי קונפליקט ודילמה
 2. למידה והתנסות במודל הsel 

רכיבים יישומים

למידה באמצעות ההתנסויות והצפייה בסימולציות יקדמו את הגננות
 • הכרות והתנסות בכלים לניתוח חוסן רגשי אשר יתמכו בהתמודדות עם אי וודאות ,גמישות ויציאה מאזור הנוחות SEL.
 • טיפוח מסוגלות ללמידה רגשית חברתית לרווחתם וחוסנם האישי של צוות הגן בקשר עם הורים
 • קידום מנהיגות אישית המטפחת אהבת אדם, יושרה, נתינה ויצירת ערך
 • כלים להתבוננות בנקודות מבט שונות ומגוונות על סיטואציות קונפליקטואליות
 • הכרות עם מיומנויות תקשורת המקדמות /מעכבות שיח קונפליקטואלי
 • הכרות עם יכולות הגננת ודרכי למידה כיצד לשפר ולשנות מיומנויות תקשורת במצבי דילמה וקונפליקט לרווחת צוות הגן בקשר עם הורים.

 פירוט המפגשים

מפגש ראשון
 • תאריך מפגש:20/4/21
 • מסגרת ההוראה :סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש :סימולציה
 • זמן למידה :16:30 -21:00
 • סך שעות : 6 ש"א
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: סימולציות-קשר עם הורים
מפגש שני
 • תאריך מפגש:4/5/21
 • מסגרת ההוראה :א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הגשת מטלה לאור המפגש הסינכרוני
 • זמן למידה : 16:30- 19:00
 • סך שעות : 3 ש"א
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: קשר עם הורים
 

פירוט תהליכי הערכה

 1. מבוא – הצגת קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בקשר עם הורים תיאור מפורט של הקונפליקט ודרכי התמודדות עפ"י מודל הSEL .
 2. בחרי דילמה או קונפליקט ותארי אותה. כתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: קשר עם הורים תוך ניתוח עפ"י מודל הsel
 3. סיכום וניתוח רפלקטיבי- רפלקציה על התהליך תובנות, מסקנות להמשך... מה למדת מדרך ההתנהלות /התנהגות שלך? האם ומה היית עושה אחרת- מדוע? מה היו מוקדי החוזק והקושי  שלך? מה למדת על עצמך בתהליך? הצעות להמשך...

 בביבליוגרפיה

 • סמינר מקוון למורי מורים בנושא למידה חברתית-רגשית בהכשרה להוראה, מכון מופ"ת ,משרד החינוך
 • תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בבתי ספר ובמערכת החינוך בישראל, יוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך
 • טיפוח למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך, מרכז לידע ולמחקר בחינוך

  וובילוגרפיה

 

 אודות המרצה

חנה מאזוז M.ED בייעוץ חינוכי M.A טכנולוגיות בחינוך B.A   חינוך לגיל הרך מפקחת על גני ילדים במשרד החינוך.(בדימוס) כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל.  סימולציות לטיפוח וקידום עבודת צוות ,למידה חברתית רגשית -SEL הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו המרכזית של סימולציות לקידום תקשורת מיטיבית בעבודת צוות.  

 

הרישום נסגר, התפוסה מלאה

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button