עדכון כתובת דואר אלקטרוני במערכת Moodle (אתר הקורס)

במהלך קיץ 2020 שודרגה מערכת ה- Moodle  של משרד החינוך לטובת ההוראה והלמידה.
כתובת המייל המופיעה בפרופיל האישי שלכם הינה כתובת המייל המפורסמת בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך (מערכת השכר, תנאי העסקה).

לצורך תקשורת רציפה ויציבה מול המרצה ומול הודעות מערכת אוטומטיות עלייכם לבדוק כי כתובת המייל המופיעה בפרופיל של מערכת ה - Moodle  הינה כתובת המייל איתה אתם עובדים באופן שוטף.
במידה ולא, יש לשנות.

לבדיקה הכנסו לפרופיל שלכם בסביבת ה- Moodle ולחצו בפינה השמאלית בלחצן פרופיל (ראו תמונה). במידה והכל תקין ניתן  להמשיך ולפעול בסביבה.

 

תמונות פרופיל
תמונות מייל

במידה והמייל לא מעודכן יש להכנס לאתר ניהול סיסמאות

ולפעול על פי המסכים המוצגים

לחצו באתר ניהול סיסמאות על הלחצן כניסה למערכת

אתר ניהול סיסמאות

הקישו את מספר תעודת הזהות שלכם  ותקבלו קוד כניסה זמני לטלפון

אתר ניהול סיסמאות 3

בלחיצה על הלחצן החשבון שלי תכנסו לאזור שלכם

אתר ניהול סיסמאות 4

בשדה המתאים שנו את המייל ולבסוף לחצו על לחצן שמירה

אתר ניהול סיסמאות 5

לבסוף, ליציאה מסודרת מהמערכת לחצו על לחצן יציאה

אתר ניהול סיסמאות 6