קהילת מורים מובילים בתחום המתמטיקה

קורס מבוסס מתווה: 4260

הרישום נסגר

 

קהל היעד:              קהילה לומדת  למורי כיתות ד-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                  יום רביעי
מועד פתיחה:              13.11.2019
מרצה הקורס:               עירית גרשקוביץ וקלאודיה ברמן
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להעמיק את הידע המתמטי של מורי המתמטיקה בנושאי השבר הפשוט.
 2.  ללמד על דרכים לפיתוח החשיבה המתמטית.
 3.  לחשוף את המורות למגמות חדשות בחינוך המתמטי בארץ ובעולם.
 4.  לשפר את השיח הפדגוגי בין המורים לתלמידים ובין המורים לבין עצמם, בעזרת מתווי השיח הפדגוגי, ועוד.
 5.  יצירת שותפויות מקצועיות בין המשתתפים ע"פ מודל מעגל הלמידה: מתכננים-לומדים-מיישמים-מקיימים רפלקציה

 ראשי פרקים עיקריים: 

 • שברים פשוטים
 • שאלות מסדר גבוה, קידום שיח מתמטי.

 רכיבים יישומים

 • סדנאות והרצאות
 • למידת עמיתים – צפייה ושיח פדגוגי
 • בניית משימה תהליכית מתמטית-דגם שיעור
 • סימולציה במרכז סימולציות

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:            13.11.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: התנעת התהליך- מהי קהילה לומדת?  למידה שיתופית השבר הפשוט

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:      04.12.2019     
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה + סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: מושג השלם

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:    01.01.2020         
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה + סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: השוואת שברים פשוטים – האם תמיד ניתן להשוות?

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:           יפורסם בהמשך
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: למידת עמיתים – צפייה בשיעור  בנושא שבר פשוט ושיח פדגוגי בעקבותיו

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:          19.01.2020  
 • שעות למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: כינוס מקוון- למידה מרחוק
 • שם המרצה: ד"ר חיית שחם
 • נושאים במפגש: חלופות בהערכה בתחום המתמטיקה

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             05.02.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: תכונות ה- 0 וה- 1 בשברים

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             26.02.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: חוקי פעולות החשבון בשברים

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             18.03.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: למידת עמיתים – צפייה בשיעור  בנושא חוקי פעולות החשבון בשברים ושיח פדגוגי בעקבותיו

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             06.05.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה – סימולציה מתמטית
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: שילוב פעילויות מקדמות  חשיבה בשברים פשוטים

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             27.05.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: קלאודיה ברמן, עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: שברים פשוטים – הצגת תוצרים

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

מידע אודות מטלת הקורס יפורסם בהמשך.

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button