מתמטיקה- קורס לרכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים

קורס מבוסס מתווה: 3874

קהל היעד:                 רכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               נובמבר
מרצה הקורס:               עירית גרשקוביץ + מגוון מרצים מתחום החינוך המתמטי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

לרישום לחץ כאן 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להעמיק את הידע המתמטי של רכזי המקצוע וצוותיהם.
 2. לסייע לרכזי המקצוע להנחות ולהדריך את המורים בבית ספרם.
 3. לחשוף את הצוותים למגמות חדשות בחינוך מתמטי בארץ ובעולם.
 4. לשפר את השיח הפדגוגי בין המורים לתלמידים ובין המורים לבין עצמם, בעזרת מתווי השיח הפדגוגי.

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 1. כישורי הנחייה
 2. פיתוח חשיבה מתמטית - שאלות מסדר גבוה, קידום שיח מתמטי.
 3. למידת עמיתים

 

רכיבים יישומים

 • סדנאות והרצאות
 • למידת עמיתים – צפייה ושיח פדגוגי
 • סימולציות - עבודה עם צוותים
 • כלים פדגוגיים וטכנולוגיים לקידום ניהול החינוך המתמטי בבית הספר

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             05.11.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עידן לוין
 • נושאים במפגש: ושוב נצאה אל הדרך, הצעות לפתיחת מפגש עם הצוות+ סדנה כישורי הנחייה – כלים להתנגדות לשינוי + אבני הדרך להתארגנות ותכנון החינוך המתמטי בבית הספר בדגש על בניית סביבות למידה מתמטיות בכיתה ובמרחבים

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             19.11.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: ד"ר ראיסה גוברמן
 • נושאים במפגש: הוראה דיפרנציאלית בשיעורי המתמטיקה

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             17.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: ד"ר ראיסה גוברמן
 • נושאים במפגש: הוראה דיפרנציאלית בשיעורי המתמטיקה - המשך

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             19.01.2020
 • שעות למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: כינוס מקוון- מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: ד"ר חיית שחם
 • נושאים במפגש: חלופות בהערכה בתחום המתמטיקה

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             28.01.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): פרטים מדויקים ימסרו בהמשך
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: למידת עמיתים צפייה בשיעור ושיח פדגוגי בעקבותיו + מיפיתי מה עכשיו? מה עושים עם ממצאי מחצית השנה?

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             03.03.2020 הוקדם  ל - 18.02
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): פרטים מדויקים ימסרו בהמשך
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: כישורי הדרכה: טיפול בשגיאות מתמטיות  בשיעור– מרכז סימולציות

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             31.03.2020 שונה ל 18.03 יום ד' - בבית הספר נחשונים
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: למידת עמיתים צפייה בשיעור ושיח פדגוגי בעקבותיו + כיצד להנחות את הצוות שלי? כלים לקידום שיח מתמטי, שאלות מסדר חשיבה גבוה.

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             19.05.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: דוד גודמן
 • נושאים במפגש: מפגש סיכום חוויתי - משחקי חשיבה + הצעות לסיכום שנה מתמטי עם הצוות מורים /תלמידים

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

המטלה תכלול תוצרים של המשתלמים ממפגשי הקורס.

יש לבחור אחד מהנושאים המוצאים ולפתחו לעומק. בנוסף יש לצרף רפלקציה ותובנות מהלמידה לאורך ההשתלמות.

 1. בניית מערך הדרכה לצוות המורים דוגמא: ניתוח תוצרי תלמידים/או ניתוח שיעור מתמטיקה ע"פ מתווה עם צוות המורים, המתייחס גם לחלק הפסיכופדגוגי
 2. בחירה של אחד מהנושאים מתוך תכנית לימודים, למקד מהם המטרות והיעדים המתוכננים לנושא ולבנות מערך הדרכה לצוות המורים המתייחס להוראה דיפרנציאלית.
 3. תיעוד מהלך הנחייה ורפלקציה של הובלת צוות באחד מנושאי ההשתלמות :טיפוח סביבה לימודית/ תכנון והפקת משחקים/ בניית מודלים מתמטיים/בניית שיעור צפייה ושיח פדגוגי

 

בבילוגרפיה:

 • אלכסנדרובה, א. (2004). מתודיקה של הוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי. וויטה, מוסקבה (ברוסית).
 • ארבל, א., לחמן, ד. ואפשטיין, נ. (2003). משחקים לימודיים – ערכת תבניות. פרסום פנימי, המכללה האקדמית בית ברל.
 • גריגוריאן, א. (2001). מתמטיקה: תכנית הלימודים הבית ספרית יחד עם ההורים. ניבה, סנט - פטרבורג (ברוסית).
 • גינת, כ., גינצברג, ח. (2000). שחק אותה – תוכנית לימודים בנושא המשחק. פרסום פנימי, המכללה האקדמית בית ברל.
 • ויזינגה, י. (1984). האדם המשחק, על מקור התרבות במשחק. מוסד ביאליק.
 • ויניקוט, ד.ו. (1995). משחק ומציאות. עם עובד.
 • טל, מ. (1993). שילוב המשחק בתהליכי למידה למה וכיצד. מכללת לוינסקי לחינוך ומשרד החינוך והתרבות, יזרעאל
 • כהן, ר., בן פשט, מ., ברקוביץ, א. (2006). טקסטים חזותיים בכיתה. תל אביב, מכון מופ"ת.
 • נוסדורף-בלוק, מ. (1968). מתודיקה של הוראת החשבון וההנדסה. אוצר המורה: ת"א. חלק ד': שברים
 • עופרן, מ. (2005). שליש לחלק לרבע. רכס: אבן יהודה.
 • קופרמן ר. (2011). מתמטיקה של בית הספר היסודי, כרך א , הוצאת מעלות.
 • קופרמן ר. (2012). מתמטיקה של בית הספר היסודי, כרך ב (טיוטה).
 • להבין + ( 2004). פרק השברים, הפקולטה לחינוך, המרכז לקידום החינוך המתמטי ע"ש ש. עמיצור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 • רפ, א. (1980). עולמו של המשחק. תל אביב, משרד הביטחון.

Ashlock.R.B.(2006) Error Patterns in Computation. Pearson, New Jersey, Ohio.

Ball, D. L., Hill, H.C., & Bass, H. (2005). Knowing mathematics for teaching: Who knows mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? American Educator, 29(1), p. 14-17, 20-22, 43-46.

Baroody, A. J. & Dowker, A. (2003). The Development of Arithmetic Concepts and Skills: Constructing Adaptive Expertise. Erlbaum, Mahwah, New Jersey.

Clarke, D. M. (2004). Some issues in the teaching of algorithms in primary schools. In B. Clarke, D. M. Clarke, F. K. Lester, & D. Lambdin (Eds.), International Perspectives on Mathematics Teaching and Learning (pp. 21–36). Göteborg, Sweden: Nationellt Centrum för Matematikutbildnin.

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sinicrope, R., Mick, H. W., & Kolb, J. R. (2002). Interpretations of fraction division. In B. Litwiller & G. Bright (Eds.), Making sense of fractions, ratios, and proportions (pp. 153–161). Reston: National Council of Teachers of Mathematics.

 

לרישום לחץ כאן 

The Butterfly Button