מה הסיפור של הוראת ספרות בבתי הספר היסודיים? (יולי 2021)

הקורס בוטל

 

להוראת ספרות, תרומה משמעותית להתפתחות הילד מההיבט הרגשי –חברתי (SEL) ומההיבט הקוגניטיבי. חשיפה ליצירות ספרות  גורמת הנאה, בונה ידע עולם, מטפחת עניין, מפתחת את הדמיון, מעודדת סקרנות, מעשירה את המשלב הלשוני, מפתחת ביקורת ומטמיעה ערכים. למורה   תפקיד משמעותי ביותר בתיווך בין הילד ובין היצירה הספרותית. הקורס יעסוק במתן כלים וידע בנושא תוך התמקדות באתגרים שמזמנת הוראת ספרות .

 

קהל היעד:                   מורי שפה  ורכזות בבתי הספר היסודיים 
היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות  במבנה היברידי
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   א   ב
מועד פתיחה:               04.07.2021
מרצה הקורס:              ד"ר סיגל חסון וד"ר יעל שגב
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הרחבת "ארגז הכלים" המקצועי של המורים להוראת ספרות
 • התנסות בכלי הוראה טכנולוגיים תוך פיתוח תפקודי לומד עצמאי.
 • התנסות בהעברת יחידות  הממוקדות בטקסט ספרותי תוך התאמתן להטרוגניות הקיימת בכיתות

 ראשי פרקים עיקריים

 1. ספרות. סיפור אהבה: יסודות בתיווך רגשי בין היצירה -הילד-והמורה
 2. איך משתמשים ביצירה הספרותית כבסיס לדיאלוג ולשיח ערכי?
 3. מה קורה ומי קורא ? דרכים להוראת ספרות ולעידוד הקריאה

 רכיבים יישומים

 • המשתלמים יתנסו בבניה עצמאית של ארגז כלים אישי –יישומי על יצירות ספרות שבחרו מתוך רשימת הליבה המשתלמים יגבשו עקרונות לבחירה מושכלת של יצירות ספרות
 • המשתלמים יתנסו בשאלת שאלות שמטרתן הניעה קוגנטיבית ועוררות רגשי לפי מודל האמפתיה של ד"ר קובובי
 • המשתלמים ייחשפו לעקרונות הלמידה הרב תחומית.

קורס מבוסס מתווה: חינוך לשוני - "עצמה לכל"-תכנית חונכות וקריאה 3546

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש: 04.07.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הנחייה ודיון
 • זמן למידה: 14:00-16:15
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר סיגל חסון
 • נושאים במפגש: הספרות-"גבירה ולא משרתת" .הכרות בערכה האומנותי של יצירה ספרותית ולא כטקסט שמטרתו הבנת הנקרא

מפגש שני

 • תאריך מפגש: 05.07.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש:): למידה עצמית, דיון
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר סיגל חסון
 • נושאים במפגש: גיבוש משותף של עקרונות לבחירה מושכלת של יצירות ספרות, הכרות עם דרך ההוראה הקלאסית

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש: 12.07.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, הרצאה ודיון
 • זמן למידה:14:00-16:15       
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר סיגל חסון
 • נושאים במפגש: הכרות  עם היצירה הספרותית וחשיבות המפגש הרפלקטיבי בעקבות היצירה הספרותית

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:. 13.07.2021
 • מסגרת ההוראה:  א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, דיון בעקבות צפייה בהרצאה
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: הוראת הספר השלם.

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש: 19.07.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרונית
 • דרכי למידה במפגש: התנסות עפ"י מעגל הלמידה של קולב
 • זמן למידה:14:00-16:15
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר עדנה נהון קריסטל
 • נושאים במפגש: מהי למידה בין תחומית ואיך היא יכולה לקדם את הוראת הספרות?

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש: 20.07.2021
 • מסגרת ההוראה:  א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, עיון בחומרי הוראה ודיון בפורום 
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר סיגל חסון
 • נושאים במפגש: שימוש בפלטפורמות דיגיטליות בהוראת ספרות

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 01.08.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש:  הרצאה ומטלת הגשה
 • זמן למידה: 14:00-16:15
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: מרצה אורח
 • נושאים במפגש: מודל האמפתיה של  ד"ר קובובי

 מפגש שמיני

 • תאריך מפגש: 08.08.2021
 • מסגרת ההוראה:  א-סינכרונית
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית והתנסות רפלקטיבית
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר סיגל חסון
 • נושאים במפגש: הוראת ספרות ויצירת חוסן נפשי

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש: 29.08.2021
 • מסגרת ההוראה:  סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • זמן למידה: 14:00-16:15      
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: טלי אשר
 • נושאים במפגש: יזמות ספרותית וחדשנות פדגוגית בהוראת ספרות בכיתה

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:31.08.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: כתיבה אישית
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: הכנת תלקיט מסכם לפרקטיקות בהוראת ספרות בבתי הספר היסודיים

בבילוגרפיה:

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

 

 

The Butterfly Button