מה הסיפור של הוראת ספרות בבתי הספר היסודיים בחמ"ד?

להוראת ספרות, תרומה משמעותית להתפתחות הילד מההיבט הרגשי –חברתי (SEL) ומההיבט הקוגניטיבי. חשיפה ליצירות ספרות  גורמת הנאה, בונה ידע עולם, מטפחת עניין, מפתחת את הדמיון, מעודדת סקרנות, מעשירה את המשלב הלשוני, מפתחת ביקורת ומטמיעה ערכים. למורה   תפקיד משמעותי ביותר בתיווך בין הילד ובין היצירה הספרותית. הקורס יעסוק במתן כלים וידע בנושא תוך התמקדות באתגרים שמזמנת הוראת ספרות .

לרישום ותשלום לחץ כאן 

 

 

 

קהל היעד:                 מורי שפה  ורכזות בבתי הספר היסודיים
היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות  במבנה היברידי
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   א   ב
מועד פתיחה:              07.02.2021
מרצה הקורס:              ד"ר יעל שגב

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 • הרחבת "ארגז הכלים" המקצועי של המורים להוראת ספרות
 • התנסות בכלי הוראה טכנולוגיים תוך פיתוח תפקודי לומד עצמאי.
 • התנסות בהעברת יחידות  הממוקדות בטקסט ספרותי תוך התאמתן להטרוגניות הקיימת בכיתות .

 ראשי פרקים עיקריים

 1. ספרות. סיפור אהבה: יסודות בתיווך רגשי בין היצירה -הילד-והמורה
 2. איך משתמשים ביצירה הספרותית כבסיס לדיאלוג ולשיח ערכי?
 3. מה קורה ומי קורא ? דרכים להוראת ספרות ולעידוד הקריאה

 רכיבים יישומים

 • המשתלמים יתנסו בבניה עצמאית של ארגז כלים אישי –יישומי על יצירות ספרות שבחרו מתוך רשימת הליבה המשתלמים יגבשו עקרונות לבחירה מושכלת של יצירות ספרות
 • המשתלמים יתנסו בשאלת שאלות שמטרתן הניעה קוגנטיבית ועוררות רגשי לפי מודל האמפתיה של ד"ר קובובי
 • המשתלמים ייחשפו לעקרונות הלמידה הרב תחומית.

קורס מבוסס מתווה: חינוך לשוני - "עצמה לכל"-תכנית חונכות וקריאה 3546

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש: 07.02.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה: במפגש פעילות בפורום במהלך המפגש
 • זמן למידה  19:30-21:15
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: הספרות-"גבירה ולא משרתת" .הכרות בערכה האומנותי של יצירה ספרותית ולא כטקסט שמטרתו הבנת הנקרא

מפגש שני

 • תאריך מפגש: 08.02.2021
 • מסגרת ההוראה  א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, דיון שיתופי, יצירת תוצר שיתופי
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: גיבוש משותף של עקרונות לבחירה מושכלת של יצירות ספרות, הכרות עם דרך ההוראה הקלאסית

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש: 14.02.2021
 • מסגרת ההוראה סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: כיתה הפוכה ומפגש בוואטסאפ
 • זמן למידה: 19:00-21:15    
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: הכרות  עם היצירה הספרותית וחשיבות המפגש הרפלקטיבי בעקבות היצירה הספרותית

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש: 15.02.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, דיון בעקבות צפייה בהרצאה מוקלטת
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: הוראת הספר השלם.

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש: 28.02.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: התנסות עפ"י מעגל הלמידה של קולב
 • זמן למידה: 19:30-21:15
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: מודל האמפתיה של קובובי

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:   7.3.2021
 • מסגרת ההוראה:  א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית, עיון בחומרי הוראה ודיון בפורום
 • זמן למידה: עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: רכיבים חשובים בשיעור ספרות דיפרנציאלי

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 14.03.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרונית
 • דרכי למידה במפגש: למידה עצמית: מטלה בעקבות צפייה
 • זמן למידה: 19:30-21:15   
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: מרצה אורח
 • נושאים במפגש: מה נשתנה בהוראת ה"מה נשתנה"?

 מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:  21.3.2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרונית
 • דרכי למידה במפגש: התנסות רפלקטיבית 
 • זמן למידה: מטלה להגשה עד למפגש הבא
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: שימוש בפלטפורמות דיגיטליות לקידום הוראת הספרות

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:  5.4.2021
 • מסגרת ההוראה:  סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • זמן למידה: 19:00-21:15  
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר יעל שגב
 • נושאים במפגש: מהי למידה בין תחומית ואיך היא יכולה לקדם את הוראת הספרות?

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש: 25.4.2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה ודיון
 • זמן למידה: 19:00-21:15  
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: יימסר בהמשך
 • נושאים במפגש: יזמות וחדשנות פדגוגית בהוראת הספרות בכיתה

רכיבי הערכה:

 1. פעילות בפורום -השתתפות פעילה בדיון הסינכרוני אחוז הציון: 10     מועד 31.1.2021
 2. פעילות בפורום בעקבות המפגש הא-סינכרוני ובכלי טכנולוגי שיתופי שמיישם את הנלמד במפגש. אחוז הציון: 10     מועד הגשה: עד ל 14.2.2021
 3. השתתפות פעילה בפעילות "כיתה הפוכה" -קריאת מצגת ודיון סינכרוני במפגש וואטסאפ אחוז הציון: 10     מועד הגשה: עד ל 14.2.2021
 4. צפיה בהרצאה מוקלטת , דיון בעקבות ההרצאה ויישום בכיתה     אחוז הציון: 15     מועד הגשה: עד ל 28.2.2021
 5. מטלת הגשה-התנסות בכתיבת דיון על פי מודל האמפתיה של קובובי אחוז הציון: 10     מועד הגשה: 7.3.2021
 6. פעילות רפלקטיבית בעקבות סביבות למידה דיגיטליות -התנסות בבחירה מושכלת של חומרי הוראה איכותיים מסביבות למידה דיגיטליות אחוז הציון:5     מועד הגשה: עד ל5.4.2021
 7. סדנה בנושא הוראה בינתחומית-התנסות, רציונל ובנייה של יחידת הוראה בזמן המפגש בסיוע מומחים אחוז הציון: 30     מועד הגשה: עד ל7.6.2021
 8. רפלקציה - הגשת טבלה רפלקטיבית המסכמת את תהליך הלמידה האישי שעברתי בהשתלמות   אחוז הציון: 10     מועד הגשה: 7.6.2021

בבילוגרפיה:

הרציג, ש' ואור, ה' (2020). הוראת ספרות-בין חינוך להוראה ובין אתיקה לאסתטיקה, ביטאון מכון מופ"ת: 65.

פויס, י' ודה-מלאך נ' (2006). לא אוכל להגדיר סיפור כטוב. סטודנטיות מעריכות סיפור, דפים:42, 154-181

פויס, י' ואלקד-להמן, א' (2020). "אוצרות אין סופיים היו לה בדמיון .מתחים בלתי פתורים בהוראה ולמידה של ספרות". ביטאון מכון מופ"ת: 65.

לבנת ח' וברעם אשל ע', (2014). "שיקולי בחירה מושכלים בטקסט הספרותי לילדים", עולם קטן - כתב עת לחקר ספרות ילדים ונוער, גיליון 5: 89

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

 

 אודות המרצה:

יעל שגב  דוקטור לספרות, ראש החוג לספרות במכללה האקדמית אחוה, מדריכת עברית בפסג"ה אריאל ומדריכה ארצית בפיקוח על העברית בבתי הסר היסודיים.

פתח צ'ט
1
הי 👋
איך אפשר לעזור?
מה אפשר לעזור?
The Butterfly Button