כאן יוצרים ובונים בכיף! יזמות, יצרנות ובנייה בגן הילדים

הרישום הסתיים!  -  

יצרנות מוגדרת כיכולת להבין, ליצור ולפעול בסביבות טכנולוגיות – מלאכותיות (פרופ' דוד מיודוסר). הכוונה היא להחזיר את כוחות הייצור והיצירה לאדם ולקהילה באמצעות שילוב חדשנות, כלי ייצור נגישים ותרבות של עבודה שיתופית. התבוננות בילדים בסביבתם הטבעית מגלה שיש להם צורך פנימי לחקור, להתערב, להבין ולהפעיל את הסביבה הטבעית והמלאכותית. ילדים משתמשים בידע האינטואיטיבי שלהם על חומרים, קוביות ומבנים בדרך הדומה מאוד לתהליך העיצוב ההנדסי ((for Standards on Committee 2010, Education Engineering 12-K. 

אי לכך,  גננת אשר מודעת לפוטנציאל של קידום יזמות יצרנות ובנייה של הילד כתורמים להתפתחותו ולשילובו במאה ה-21 ותארגן סביבה חינוכית המקדמת חשיבה מסוג זהתביא למימוש הפוטנציאל העצום של חינוך בתחומי הSTEM  בכלל ובתחום החינוך ההנדסי טכנולוגי בפרט ותתרום לשילובו המוצלח של הילד בחברה המשתנה של המאה ה- 21. 

 

 

קהל היעד: גננות
היקף ומבנה הקורס: קורס של 30 שעות
מס' מפגשים: 10
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 23.2.21
מרצה הקורס: אילת שלוסר, דר' טלי שכטר, מרכז דע -גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.   
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי  

 • הכרות עם המושגים מייקריות, יצרנות ויזמות, תהליך התיכון, תהליך העיצוב ההנדסי 
 • חשיבה על מקומו של הילד כשותף פעיל בתהליך היצרנות והבנייה 
 • העשרת הסביבה הלימודית בגן, המעודדת עיסוק יזמי הנדסי טכנולוגי
 • העשרת ידע וגישות פדגוגיות של הגננת בנושאי הנדסה וטכנולוגיה בגיל הרך 

 

ראשי פרקים עיקריים

 1.  מרכזים יצרניים בגן הילדים 
 2. הילד כיצרן בגן  
 3. הכרת הרגלי החשיבה ההנדסית EhoM   ומאפייני החשיבה ההנדסית המוקדמת 
 4. עקרונות לחינוך הנדסי טכנולוגי בגיל הרך 

 

 רכיבים יישומים 

פיתוח והתנסות בארגון סביבה לימודית המקדמת מגוון התנסויות יצרנות בנייה והנדסה 

 

פירוט המפגשים

 מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:23/2/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה:  16.30- 19.00       
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש:  STEAM ודמות הבוגר בגן העתידי במאה ה 21 טכנולוגיה ותהליך התיכון 

 

מפגש שני 

 • תאריך מפגש:9/3/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון
 • זמן למידה:  16.30- 19.00       
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש:  ארגון סביבה מקדם יזמות ויצרנות 

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:06/04/21  
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני 
 • דרכי למידה במפגש: למידה אישית, למידת עמיתים 
 • זמן למידה : 16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר/דר' טלי שכטר 
 • נושאים במפגש:  תכנון תהליך של יצרנות או בנייה בגן   

 

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:20/4/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש:  הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה:  16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: דר' טלי שכטר
 • נושאים במפגש:  הנדסה ותהליך העיצוב ההנדסי – "לחשוב כמו מהנדסים"- אתגרים הנדסיים והמצאות ילדים 

 

מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:27/4/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה: 16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: דר' טלי שכטר
 • נושאים במפגש:   ארגון סביבה המקדם חשיבה הנדסית ובנייה בגן ובחצר 

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:11/5/21  
 • מסגרת ההוראה:  סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה: 16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש:  דרכי הוראה לקידום חשיבה יזמית ויצרנית 

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:25/5/21 
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה:  16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: דר' טלי שכטר  
 • נושאים במפגש:  כאן בונים בכיף- מרכז הבנייה, משחקי הרכבה 

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:1/6/21  
 • מסגרת ההוראה:  א-סינכרוני 
 • דרכי למידה במפגש: למידה אישית 
 • זמן למידה: 16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר/דר' טלי שכטר
 • נושאים במפגש:  יישום תהליך של יצרנות או בנייה בגן 

 

מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש:8/6/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה, עבודה בקבוצות, דיון 
 • זמן למידה:  16.30- 19.00    
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר
 • נושאים במפגש:  יצרנות בגילאים הצעירים- איך עושים את זה? מה בין אומנות ליצרנות תנועת המייקרס  

 

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:22/6/21  
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני  
 • דרכי למידה במפגש: למידת עמיתים 
 • זמן למידה : 16.30- 19.00      
 • סך שעות :  3 
 • שם המרצה: אילת שלוסר/דר' טלי שכטר
 • נושאים במפגש:  מפגש סיום- "תמונה שווה אלף מילים" 

 

פירוט תהליכי הערכה

תכנני ותארי תהליך של יצרנות או בנייה המתקיימת אצלך בגן, משלב היזמות ועד שלב היצרנות/ הבנייה תוך מתן ביטוי אישי לילדי הגן. 

פירוט הפעילות -חלק א': תכנון- מפגש 4 

 • פרטים שם הגננת, שם הגן, מיקום הגן, גיל הילדים
 • מבוא (4-5 שורות) הצגת הפעילות המתוכננת, מדוע בחרת להציג פעילות זו? מה מקומו של הילד? 
 • תכנון הפעילות
 • מטרות: מה רצית להשיג ?( מטרות עיקריות בלבד)
 • ארגון סביבה- כיצד ארגנת את הסביבה החינוכית כאמצעי לקידום חשיבה הנדסית טכנולוגית בגן? 
 • כתבי משוב מקדם לשתי עמיתות מהקורס 

חלק ב'יישום  מפגש 8 

 • תיאור התהליך כפי שהתבצע בסביבה החינוכית המותאמת- משלב זיהוי הצורך, דרך הגדרת הבעיה, פתרונות שעלו ועד לייצור המוצר (הוסיפי תמונות של הפעילות (עם אישור הורים) וצילום של התוצרים. חשוב להציג את ייצוגי עבודות הילדים המהווים חלק מהתהליך).  
 • אילו מיומנויות מתחומי ה- STEAM (מדעיות, טכנולוגיות, הנדסיות ומתמטיות) באו ליד ביטוי? 
 • כיצד באים לידי ביטוי מאפייני הגן העתידי במרכז שיצרת? 

הצגת הפעילות במליאה  חלק ג'- מפגש 10 

 • הכיני תמונה אחת המייצגת את הפעילות שיישמת בגן אותה תציגי במפגש הסיום 

הסקת מסקנות ורפלקציה  חלק ד' 

 • מסקנות על התהליך בגן- מה היה טוב, מה כדאי לעשות ומה כדאי לשנות / מה עבד ומה חסר 
 • משוב אישי- פרטי מהן העמדות, תובנות, מחשבות והתפיסות שגיבשת לעצמך במהלך הקורס 

 

בביבליוגרפיה

 1. לבנות ולהיבנות על פיתוח חשיבה הנדסית בגן הילדים ׀ טלי שכטר, אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 11, תשע"ח, ע"מ 8-17. 
 2. חושבים ובונים בגן פיתוח חשיבה טכנולוגית והנדסית ׀ אורנה דובדבני, רונית נחמיאסרוחמה נוי, אביבית זוהר, ריבה פרץ, עלון דע- גן 12 ,תשע"ט, עמ' 74-83 
 3. האם סביבות המעודדות התנסות בבנייה משפרות חשיבה הנדסית וויסות עצמי/? טלי שכטר, אורנית ספקטור-לוי, עלון דע-גן 13 ,תש"ף, עמ' 20-33 
 4. יצרנות בגן הילדים/ דיאנה אלדרוקי פינוס, עלון דע-גן 13 ,תש"ף, עמ' 52-61. 
 5. מדור מאמרים ומחקרים, אתר מרכז דע גן(כולל תקצירי מאמרים מתורגמים) 
 6. מדור טכנולוגיה והנדסה בחיי הגן, אתר מרכז דע גן 

 

וובילוגרפיה

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך  

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך 

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך 

 

 

אודות המרצות

אילת שלוסר, גננת בגן רקפת במודיעין ומרצה בקורסים של מרכז דע גן ובבית הספר לחינוך במכללה למינהל, במגמה לגיל הרך.

ד"ר טלי שכטרסגנית מנהלת מרכז דע- גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.   מובילת תחום פסיכופדגוגיה, מרכז פסג"ה אריאל 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Butterfly Button