איך לפנות זמן לדברים החשובים – הוראה אפקטיבית- קורס מקוון

קורס מבוסס מתווה: הוראה אפקטיבית למידה והערכה המקדמת תפקודי הלומד- 3712

מטרת הקורס היא לבחון את האפקטיביות של גישות הוראה שונות, הוא בוחן אילו גישות ופרקטיקות מובילות שילוב של תלמידים בלמידה, אילו מאפשרות פיתוח אישי מואץ של תלמידים ואילו להישגים גבוהים. הקורס מתבסס על עשרות מאמרים שבוחנים את האפקטיביות של שיטות הוראה ושגרות שונות בבית הספר.

הרישום נסגר

 

קהל היעד:                   מורים בבתי ספר יסודיים  / מורים בחט"ב ותיכונים

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   ג         

מועד פתיחה:               14/1/2020     

מרצה הקורס:              ד"ר אלעד שגב

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות (נוכחות חובה בכל השיעורים הא-סינכרוניים)

 

Puzzle

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הכרות עם פרקטיקות הוראה מעולם הוראת המחוננים ומהחינוך המיוחד
 • הערות עם חשיבות יחסי הקרבה להישגים – וכלים להשגה של יחסים אלו
 • בחירת פדגוגיה מבוססת נתונים

 

 ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • איזה מידע אפשר לאסוף בקלות כדי לשפר את השיעור הבא?
 • איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים?
 • איך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו
 • מה אפשר ללמוד מחינוך מיוחד להוראה בכיתה הטרוגנית
 • מה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים להוראה בכיתה הטרוגנית
 • איך מלמדים כך שתלמידים יצליחו בבחינה?

 

רכיבים יישומים

 • התנסות בפיתוח יחסי קרבה
 • התנסות בפדגוגיות אפקטיביות
 • התנסות באיסוף נתונים לטובת הוראה

 

פירוט המפגשים

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              14/1/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 20:00-22:30
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          מפגש פתיחה סינכרוני

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              16/1/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          איזה מידע אפשר לאסוף בקלות כדי לשפר את השיעור הבא?

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              30/1/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 •  נושאים במפגש:         איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים?

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              13/2/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 •  נושאים במפגש:         איך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו יותר 1

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              27/2/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 •  נושאים במפגש:         איך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו יותר 2

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              12/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          מה אפשר ללמוד מחינוך מיוחד להוראה בכיתה הטרוגנית

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              24/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): ג  20:00-22:30
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          ליווי אישי סינכרוני

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              26/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          מה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים להוראה בכיתה הטרוגנית

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              29/3/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 •  נושאים במפגש:         איך מלמדים כך שתלמידים יצליחו בבחינה?

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              7/5/2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:00-16:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 אלעד שגב
 • נושאים במפגש:          משוב , רפלקציה, כתיבת עבודה מסכמת ותאריך אחרון להגשת עבודה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

רכיבי מטלת הערכה:

 1. מבוא: הצגה של שני אלמנטים פדגוגיים שנלמדו בקורס וניתוח התועלת והחסרונות שבהם (חצי עמוד) יש להגיש עד ל 7.5.2020 אחוז הציון: 20%
 2. יישום: יש להציג את אופן היישום של משהו שנלמד בקורס בהוראה אצלכם (עמוד אחד). יש להגיש עד ל 7.5.2020      אחוז הציון: 20%
 3. רפלקציה על הקורס (חצי עמוד כל רפלקציה), במידה והעבודה נעשית בזוגות יש להגיש בעבודה שתי רפלקציות נפרדות. יש להגיש עד ל 7.5.2020        אחוז הציון: 20%
 4. ציון: על כל מורה לכתוב את הציון שהוא חושב שמגיע לו על העבודה. יש להגיש עד ל 7.5.2020 אחוז הציון: 20%
 5. צילום מסך שמראה שביצעתם את כל השיעורים המתוקשבים (כזה שרואים בו פס ירוק על כל אחד מהשיעורים). יש להגיש עד ל 7.5.2020 אחוז הציון: 20%

 

בבילוגרפיה:

 1.  למידה ניראית למורים / ג'ון האטי
 2. הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, יורם הרפז, בהוצאת ברנקו-וויס (2001)
 3. לצאת מהקווים –סודות החשיבה היצירתית - קן רובינסון (2013)
 4. בשביל(י) ההכשרה להוראה – מבט פילוסופי על הכשרת מורים (2013)
 5. בתי ספר יצירתיים - קן רובינסון (2016)

 

 1. Visible Learning, Johan Hattie (2009)
 2. The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking, Kyung Hee Kim Volume 23, Issue 4, 2011

 

 אודות המרצה :

ד"ר אלעד שגב, מומחה לפיתוח יצירתיות ופדגוגיות מתקדמות, מנהל תוכנית מצטיינים, חוקר ומרצה למתמטיקה שימושית, ואת זמנו הפנוי מעדיף לבלות בים.