היכן ניתן לראות את הקורסים לשנת הלימודים תשפ"ג?

הקורסים לשנת הלימודים תשפ"ג ייתפרסמו לאחר החגים. 
חיזרו לבקר לקראת מועד זה.
כדאי לדעת, בשנת הלימודים תשפ"ג נקרא קורסי פיתוח מקצועי ייקראו "פתרונות למידה"

The Butterfly Button