תהליכי כתיבה, ארצי מקוון 

קורס מבוסס מתווה:    3547

הרישום נסגר 

רציונל:                        

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הוראת הכתיבה

הקורס יאפשר למורים הכרות עם מודלים קוגנטיביים, לשוניים ורגשיים הקשורים להוראת הכתיבה בבית הספר הסודי

קהל היעד:    מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות. 2 מפגשים סינכרוניים ו 8 מפגשים א- סינכרוניים
מס' מפגשים:     8
יום הקורס:     יום א'
מועד פתיחה: 10/11/19
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
רכזת הקורס:    אילנית אברהם

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 

 1. העמקת הידע התאורטי והפרקטי על אודות תהליכי הכתיבה בבית הספר היסודי
 2. הכרת מודלים קוגניטיביים לשוניים רגשיים הקשורים בתהליך הכתיבה

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 • הכרות עם הגורמים המעורבים בתהליך רכישת הכתיבה
 • הכרות עם מאפייני הכותב המיומן והבלתי מיומן

 

 פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             10/11/19
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: מיהו כותב מיומן

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             24/11/19
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש:            מעבר משפת אם לשיח בכיתה

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             15/12/19
 • שעות למידה: 19:00-21:30  
 • סך שעות לצבירה: 2
 • דרכי למידה במפגש מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם  
 • נושאים במפגש: על כתיבה וכותב מיומן

  מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             05/01/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א-סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש:  זהות הכותב

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             12/1/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש:  ויסות עצמי ואסטרטגיות בתהליך הכתיבה

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:            26/1/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: מהי יצירה בשבילי?

 

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             9/2/2020
 • סך שעות לצבירה: 4
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א -סינכרוני   
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: הערכת תוצרי כתיבה

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             23/2/2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א -סינכרוני  
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: הערכת כתיבה – התנסות בכיתה

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             8/3/2020
 • סך שעות לצבירה: 4
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א -סינכרוני  
 • שם המרצה: יעל פרקש
 • נושאים במפגש: תהליכי כתיבה -הלכה למעשה

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             22/3/2020
 • שעות למידה: 19:00-21:30  
 • סך שעות לצבירה: 2
 • דרכי למידה במפגש: מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: אילנית אברהם
 • נושאים במפגש: תהליכי כתיבה – מפגש מסכם

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

בבילוגרפיה:

אדר ל', בלום- קולקה ש', ר' ניר, ר' מייזלר, ת' ווייל (1987), איתור קשיים בהבנת הנקרא, ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.

גוברין ש' (תשנ"ט), נעשה ונקרא, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, האגף לחינוך יסודי, המחלקה למיומנויות יסוד.

כהן –סייג אסתר ואולשטיין עילית (2012) צמצום פערים בקריאה- מחקר הערכה על הוראת הקריאה בכיתות ב, בתוך: השכל-שחם ע., בורשטיין, ר. אמיר,א. ואטקין,ה. מזמרת הלשון אסופת מאמרים בחינוך הלשוני. הוצאת ספר לכל, ירושלים. עמודים 147-164

ליפקה אורלי , הוראת אסטרטגיות להבנת הנקרא. הד החינוך, גיליון 2, דצמבר 2013

שני מיכל, קריטריונים להערכת שיטות קריאה ובדיקת קריאה והבנה לילדי כיתה א, פורטל מס"ע (2015)

אתר החינוך הלשוני – הרצאות מוקלטות:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Harchavot/havanathanikra.htm

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button