העמקה ואינטגרציה בפסיכותרפיה: מיקוד בהמשגות של ביון

התנועה לאינטגרציה של הפסיכותרפיה נמצאת בתנופה מתמשכת על רקע הידע הקליני המחקרי המצטבר, המצביע על כך שאין הבדל מכריע בין הגישות הטיפוליות השונות, וכי מטופלים שונים זקוקים לתמהיל התערבויות שונה בתוך כל פגישה ובשלבים שונים של הטיפול.

 

למידע נוסף ורישום

אקלים חינוכי מיטבי-ניתוח יישומי של התנהגות במסגרות החינוכיות

ניתוח יישומי של התנהגות העוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית, כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים (אלדר, 2002). הבנת דפוסי התנהגות והקשרם עם הסביבה ורכישת מיומנויות לניווט כיתה יסייעו לצוות החינוכי ביצירת סביבה המזמנת הצלחות, בבניית תכנית התערבות מושכלת ליחיד ולכיתה ובכך תקדם אקלים כיתתי ובית ספרי.

למידע נוסף ורישום

פיתוח חשיבה מקצועית בריפוי בעיסוק בתפקודים ניהוליים של ילדים ומתבגרים

ילדים עם ליקויים נוירו התפתחותיים (ADHD, LD, DCD) מגלים קשיים תפקודיים בכל תחומי העיסוק (תפקודי יום יום, למידה, משחק, פנאי והשתתפות חברתית). קשיים אלה מעכבים את היכולת שלהם לבצע פעולות ולהשתתף באופן יעיל בחיי היום יום. כיום ידוע כי אחד המנגנונים  הבסיסים המעכב את התפקוד היום יומי הם תפקודים הניהוליים.

למידע נוסף ורישום

קהילת מורים לומדת למורים בתחילת דרכם

בקורס זה יושם דגש על המשך רצף הלמידה בקרב המורה המתחיל. רצף הלמידה בתחומי התמקצעות המורה המתחיל, תסייע לו לפתח משמעותית את יכולותיו החינוכיות וההוראתיות בשדה החינוך וההוראה.

למידע נוסף ורישום

חדר מורים מתיאי

בקורס זו המורה המומחה, יכיר כלים ללמידה אפקטיבית תוך כדי התבססות על דוגמאות אותנטיות ככל שניתן: ניתוח שיעורים מצולמים, תצפיות הדדיות של מורים, התבוננות וניתוח של עבודות ותוצרי תלמיד. ביסוס השיח סביב עדויות כגון אלה יאפשר התייחסות עניינית ושיח קונקרטי על מעשה ההוראה ויאפשר למורה את הרחבת הפרקטיקות בהוראה.

למידע נוסף ורישום

טרקלין גננות מתיאי

קורס המקדם קהילת ידע ופעולה של הגננות ליצירת סביבות למידה המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות ומקדמות אקלים מיטבי תוך שילוב המשחק כדרך הוראה מרכזית בגיל הרך.

למידע נוסף ורישום