אקלים חינוכי מיטבי-ניתוח יישומי של התנהגות במסגרות החינוכיות

ניתוח יישומי של התנהגות העוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית, כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים (אלדר, 2002). הבנת דפוסי התנהגות והקשרם עם הסביבה ורכישת מיומנויות לניווט כיתה יסייעו לצוות החינוכי ביצירת סביבה המזמנת הצלחות, בבניית תכנית התערבות מושכלת ליחיד ולכיתה ובכך תקדם אקלים כיתתי ובית ספרי.

למידע נוסף ורישום

יצירתיות ופדגוגיות מוטות עתיד – קורס בלמידה מרחוק א-סינכרוני (מורים)

הרישום נסגר

בקורס זה נכיר מושגי יסוד ביצירתיות, נכיר מיתוסים שחוסמים אותנו מלקדם יצירתיות, ועקרונות שמעודדים יצירתיות – עקרונות שאם ניישם אותם התלמידים לבטח יהיו יצירתיים יותר. לבסוף נכיר פדגוגיות שמעודדות יצירתיות ופדגוגיות מוטות עתיד וניראה איך ניתן ליישם אותם בכיתה.

למידע נוסף ורישום

מדעים ביסודי- מגוון תהליכי חקר ופתרון בעיות בהוראת מדע וטכנולוגיה

מטרת הקורס לפתח תרבות של "קהילה מקצועית לומדת" המתמקדת בתהליכי הלמידה ובפרקטיקות ההוראה. להכיר מגוון של ניסויים ותהליכי חקר תוך הבניית המתודולוגיות של תהליכים אלה. להבנות אסטרטגיות וכלים להנחיית תהליכי למידה-הערכה במעבדה, פיתוח אוריינות מדעית ותקשוב לשם יישום מיומנויות חקר במעבדה.

למידע נוסף ורישום

קורסים בשפה

"שפה-איך מלמדים קריאה והבנת הנקרא?"

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הקריאה. הקורס יחשוף בפני המורות את כלי ההערכה המפורסמים ע"י המשרד ודרכים יעילות לשימוש בו כבסיס לתהליכי הוראה למידה. יושם דגש על מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה ההטרוגנית.

למידע נוסף ורישום

"שפה-"איך מלמדים ילדים לכתוב?"

הקורס מאפשר ביסוס ידע דיסיפלינארי בתחום הכתיבה. הקורס יחשוף בפני המורות את כלי ההערכה שיפורסמו ע"י המשרד להערכת כתיבת תלמידים וכן כלים לטיוב תהליכי הכתיבה בכיתות, תוך מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה ההטרוגנית.

למידע נוסף ורישום

קורסים במתמטיקה לעבודי הוראה בחטיבה עליונה

רצפים במתמטיקה הלכה למעשה מחט"ב לחט"ע

בשנת הלימודים תשע"ח, יצאה לדרך תכנית הרצפים של מחוז מרכז בהובלת צוות הדרכת המתמטיקה של המחוז ובשיתוף עם קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס. הפיתוח המקצועי יעסוק בזהותו התפקידית של רכז המתמטיקה כרכז רצפים, בהרחבת תפישות לגבי רצף ההוראה השש שנתי ולגבי הוראה מטפחת, בתכנית עבודה שש שנתית המשלבת אהבה למתמטיקה ובקיאות בידע המתמטי הנדרש לצד פיתוח מיומנויות אישיות שיאפיינו את הבוגר המיטבי, כפי שנגדיר אותו, וכמובן בבניית תשתית ארגונית בית ספרית לקיום מיטבי של הרצף השש שנתי.

למידע נוסף ורישום

קהילות לומדות במתמטיקה - חט"ב

קורס זה נועד לטפח קהילה מתמטית מקצועית הבוחנת את הידע והפרקטיקה , ודנה מתוך מטרה להשתפר מבחינה מקצועית על בסיס מפגשים קבועים.

למידע נוסף ורישום

קורסים במתמטיקה לעובדי הוראה ביסודי

מתמטיקה- קורס לרכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים

קורס זה נועד להעמיק את הידע של רכזי המקצוע סביב עקרונות הוראה מיטבית, לסייע לרכזי המקצוע להנחות ולהדריך את המורים בבית ספרם וללחשוף את הצוותים למגמות חדשות בחינוך מתמטי בארץ ובעולם.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתוכנית הלימודים לכיתות א'-ב'-יסודי

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות א'-ב' לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתוכנית הלימודים לכיתות ג'-ד'-יסודי

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות ג'-ד' לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום

מתמטיקה-נושאים מתוכנית הלימודים לכיתות ה'-ו'-יסודי

קורס למוריי מתמטיקה המלמדים בכיתות ה'-ו' לצורך הכרות מעמיקה ויישומית עם תוכנית הלימודים.

למידע נוסף ורישום