לאור תהליכי מיפוי הפיתוח המקצועי נפתח השנה מספר קורסים אשר יתנו מענה לצרכים שעלו מתוך טופס המיפוי ומתוך צרכי הפיקוח, ההדרכה ויעדי המחוז.

בשנה זו כל הקורסים בני 30 שעות.

בשנת הלימודים תשע"ט, מוצע לך להשתלב בשתי מסגרות למידה:

  • מסגרת למידה באשכול הגיאוגרפי אליה את שייכת (30 שעות) - קורס חובה לכל גננת !
  • מסגרת למידה בקורס מקצועי (30 שעות) - קורס בחירה ממגוון קורסים

טרם כניסה לטופס הרישום ולרישום קל ומהיר, חשוב לקרוא את המידע אודות הקורס.

מומלץ כי במהלך הקריאה רשמי לעצמך את הקורסים אליהם תרצי להירשם.

לאחר בחינת הקורסים השונים ומועדיהם, ניתן להיכנס לקישור לטופס ההרשמה הנמצא בדף המידע של הקורס.

במהלך הרישום חשוב להקפיד על רישום נכון של כתובת המייל שלך.

 

למי שעונה על טופס הרישום דרך הנייד מומלץ לסובב אותו לרוחב.

בסיום הרישום יישלח אישור הרשמה למייל שלך.

קורס חובה

למידה שיתופית - קורס אשכול

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

 

 

למידע נוסף ורישום

קורסי בחירה

להפעיל את היצירתיות

יום רביעי

בהשתלמות נתנסה ונתרגל כלים מעולם החשיבה היצירתית. נכיר את שגרות החשיבה שעלולות לעכב אותנו בתהליכים של פתרון בעיות וניהול מרחב הגן. בנוסף, נכיר ונתרגל שיטות חשיבה שיש להן יכולת להרחיב את שדה הראייה האישי והמקצועי שלנו.

למידע נוסף ורישום

עיצוב סביבה חינוכית

ימי שני וחמישי-קורס נודד

ארגון הסביבה הפיסית והחינוכית בגן הילדים מהווה בסיס להתנהלות מיטבית עבור הילדים וצוות הגן. הסביבה היא ה"מורה השלישי" ומהווה חלק מהותי בתהליך ההוראה של הגננת בגן ובתהליך הלמידה של הילד בגיל הרך.

 

 

למידע נוסף ורישום

מנהיגות יוצרת וכישורי הנחיה-גננות מובילות

יום שני

בשנים האחרונות תהליך הפיתוח המקצועי של הגננות המובילות עסק בפיתוח מיומנויות מנהיגות והובלה של הגננות המובילות ומיצוב תפקידן ביחס לגננות האשכול והמדריכות. יסודות אלו מהווים קרקע פוריה לתהליך אשר מזמן הזדמנות לגננות המובילות לפתח חשיבה ומיומנויות יזמיות, על מנת להוביל תהליכים פדגוגים ומערכתיים בגני הילדים של העיר.

 

למידע נוסף ורישום

מוסיקה ותנועה בגן

הרישום נסגר

המפגש היומיומי עם תנועה הינו צורך טבעי והכרחי לילדים בגיל הרך. באחריותה ובידה של הגננת להוביל עשייה משמעותית בתחום הגופני ואף לעשות בו שימוש לקידום תחומי התפתחות נוספים של ילדי הגן, כמו כישורים חברתיים, מוסיקה ותנועה, הם שני תחומים המשתלבים זה בזה ויכולים לקדם את התהליך החינוכי של הילד.

למידע נוסף ורישום

מדע וטכנולוגיה בגן הילדים - הרישום נסגר

הרישום נסגר

בעידן של תמורות מהירות בהתפתחות המדע והטכנולוגיה, חשוב לשים דגש בגיל הרך על רכישת מיומנויות חקר ופיתוח שפה מדעית בתהליך הלמידה, במקביל לרכישת ידע. הקניית המיומנויות תיתן בידי הילד כלים ללמידה משמעותית של תכנים חדשים בהווה ובעתיד, והעיסוק בתחום ירחיב את המודעות שלו לתופעות מדעיות וטכנולוגיות בסביבה שלנו בהקשרים שהם משמעותיים לילד, לחברה ולתרבות שבה אנו חיים.

למידע נוסף ורישום

מדיה דיגיטלית בגן

הרישום נסגר

ההשתלמות עוסקת בהעצמת הגננת בסביבה דיגיטלית כצרכנית של כלים ומידע דיגיטלי וכיצרנית  של מידע דיגיטלי לשימוש בתהליכי הוראה ולמידה. המחשב הוא חלק ממגוון תשתיות טכנולוגיות אותם ניתן לשלב בגן. השתלמות זו עוסקת בעיקר בהטמעה של המחשב בגן, בעבודת הגננת, תוך ביסוס מיומנויות והנחות יסוד כלליות אודות שימוש בתשתיות טכנולוגיות שונות.  מטלת הסיכום תציג שימוש בסביבת המחשב לארגון, לאינטראקציה, לתיעוד, ולצרכי הערכה בגן.

למידע נוסף ורישום

יצירתיות ופדגוגיות מוטות עתיד – קורס בלמידה מרחוק א-סינכרוני (מורים וגננות) - הרישום נסגר

הרישום נסגר

בקורס זה נכיר מושגי יסוד ביצירתיות, נכיר מיתוסים שחוסמים אותנו מלקדם יצירתיות, ועקרונות שמעודדים יצירתיות – עקרונות שאם ניישם אותם התלמידים לבטח יהיו יצירתיים יותר. לבסוף נכיר פדגוגיות שמעודדות יצירתיות ופדגוגיות מוטות עתיד וניראה איך ניתן ליישם אותם בכיתה.

למידע נוסף ורישום