בשנת הלימודים תשע"ח יפתחו שלושה קורסים במתמטיקה לשכבות הגיל א'-ב' , ג'-ד',  ה'-ו' וזאת כדי להתאים לכל אחת מהשכבות את הצרכים הייחודיים.

המבנה של כל אחד מהקורסים:

  • מפגש פתיחה משותף במליאה לכל שלושת הקורסים (4 ש')
  • 4 מפגשים להעמקת הידע המתמטי בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים (16 ש')
  • מפגש מליאה משותף בנושא רמות חשיבה במתמטיקה (3 ש')
  • מפגש אחד של למידה עמיתים מהשטח: ביקור בבית ספר, צפייה בשיעור + שיח פדגוגי, בהלימה לעקרונות שיילמדו בקורס (3 ש')
  • מפגש סכום משותף (4 ש')

הקורסים יתנו מענה לכלל מורי המתמטיקה בשומרון, והם משותפים למרכז פסג"ה אריאל ולמרכז פסג"ה שומרון.
הקורסים יתקיימו בימי שלישי, מיקום המפגשים יקבע בהתאם למספר הנרשמים (ייתכן כי מספר מפגשים יתקיימו בשני מרכזי הפסג"ה במקביל).

השתתפות בשני קורסים במתמטיקה מקנה גמול אחד של 30 שעות בלבד.

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

רצפים במתמטיקה חט"ב חט"ע- בניית רצף הוראה במתמטיקה במעבר מחט"ב לחט"ע

הקורס ייתן מענה לאתגרים העומדים בפני המורים למתמטיקה להובלת שיפור ההישגים הלימודיים, והרחבת מעגל המצוינים ולמיצוי היכולות של כל תלמיד ותלמידה. לרישום  קהל היעד: מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה היקף הקורס: 30 שעות יום הקורס: יום ראשון מועד פתיחה: 10/12/17 בפסג"ה אריאל שעות: [...]
למידע נוסף ורישום לחץ כאן

מתמטיקה לכיתות א-ב

מעבר לטופס הערכה   קורס למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ב. במחקרים שונים המציגים את מרכיבי הידע הנדרשים ממורה למתמטיקה נמצא כי  הבסיס הראשוני הנדרש ממורה הוא  ידע  בתחום התוכן . הידע בתחום התוכן  כולל העמקה בתכנים המתמטיים שאותם המורה מלמד [...]
למידע נוסף ורישום לחץ כאן

מתמטיקה לכיתות ה- ו

מעבר לטופס הערכה   קורס למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ה-ו.  במחקרים שונים המציגים את מרכיבי הידע הנדרשים ממורה למתמטיקה נמצא כי  הבסיס הראשוני הנדרש ממורה הוא  ידע  בתחום התוכן . הידע בתחום התוכן  כולל העמקה בתכנים המתמטיים שאותם המורה מלמד [...]
למידע נוסף ורישום לחץ כאן

מתמטיקה לכיתות ג-ד

מעבר לטופס הערכה   קורס למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ג-ד. במחקרים שונים המציגים את מרכיבי הידע הנדרשים ממורה למתמטיקה נמצא כי  הבסיס הראשוני הנדרש ממורה הוא  ידע  בתחום התוכן . הידע בתחום התוכן  כולל העמקה בתכנים המתמטיים שאותם המורה מלמד [...]