גננות יקרות,

חלק זה מכיל פרסום אודות הקורסים המוצעים לשנת הלימודים תשע"ח. כל גננת צריכה להשתלם בקורס אשכול ועוד קורס אחד או שניים המוצעים במרכז הפסג"ה.

שימו לב, חלק מהקורסים המוצעים מאפשרים צבירה של 30 שעות וחלק לצבירה של 21 שעות.
לקורסים המאפשרים צבירת 21 שעות יש להוסיף מודולה של 9 שעות להשלמה ל 30 שעות.

בתהליך הרישום יש להקפיד על רישום מדוייק של כתובת המייל שלכם על מנת לקבל אישור על רישום. יש להביא אישור זה למפגש הראשון של הקורס
(מודפס או בטלפון).

צוות הפסג"ה מאחל שנת לימודים מוצלחת ומהנה.