קורסים למורים

מורים יקרים,

לפניכם רשימת מסגרות הפיתוח המקצועי לשנת הלימודים תשע"ז

ישנן מסגרות שונות לפיתוח מקצועי.
1. מסגרות בהן ניתנת לכם האפשרות לעצב את הפיתוח המקצועי. מסגרות אלו מורכבות מקורס בסיס של 21 שעות + 9 שעות מודולה. עליכם לבחור את הקורס והמודולה לבניית מסגרת הלמידה שלכם לצבירה של 30 שעות.
2.מסגרות של 30 שעות.

טרם כניסה לטופס הרישום ולרישום קל ומהיר, חשוב לקרוא את המידע אודות הקורס.

תחום אוכלוסייה שם הקורס שעות צבירה מועד פתיחה יום בשבוע שעות למידע לתאריכים הערות לרישום

קורסי בסיס לצבירה של 21 שעות

מתמטיקה יסודי א-ב הוראת הגיאומטריה בעזרת קיפולי נייר 21 08.11.16 שלישי 16:00 19:15  attachement-icon  cal-icon
מתמטיקה יסודי ג-ו הוראת מתמטיקה בסביבה עתירת טכנולוגיה 21 15.11.16 שלישי 16:00 19:15  attachement-icon  cal-icon
שפה יסודי א-ב תפקודי לומד בכיתות א-ב בדגש שפתי 21 07.11.16 שני 16:00 19:15  attachement-icon  cal-icon
שפה ומקצועות מלל יסודי ב-ו תצלומילים- התצלום ככלי מקדם חשיבה וכישורי שפה- פיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה וקידום הכתיבה והשיח במקצועות רבי המלל באמצעות משימות מבוססות תצלומים 21 26.10.16 רביעי 16:00 19:15  attachement-icon  cal-icon
מנהל חברה ונוער יסודי+חט"ב התפיסה המערכתית לחנוך ערכי ומימוש הפוטנציאל האישי 21 13.11.16 ראשון 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon

מודולות – 9 שעות המשלימות לצבירה של 30 שעות

הוראה ולמידה יסודי+חט"ב לנהל את המוח – הכרות מדעית עם תהליכים המתרחשים במוח שלנו  9  01.02.17 רביעי 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon הקורס יונחה על ידי מומחים מחברת מתודיקה
הוראה ולמידה יסודי+חט"ב תפקודי לומד- כשתפקודי לומד פוגשים את העבודה הפדגוגית 9 08.03.17  רביעי 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon הקורס יונחה על ידי מומחים מחברת מתודיקה
הוראת השואה יסודי+חט"ב הוראת השואה -לחלץ תווי פניהם- סיפורו של היחיד בשואה  9  29.01.17 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon הקורס יונחה על ידי מומחה מיד ושם
מנהל חברה ונוער יסודי+חט"ב מתודות לניהול שיח  9  08.11.16  שלישי 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon הקורס יונחה על ידי מומחה מאגף מנהל חברה ונוער
מנהל חברה ונוער יסודי+חט"ב מתודות לגיבוש כיתה- מתודות המסייעות לגיבוש והתנהלות הכיתה.  9  13.11.16  ראשון 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon הקורס יונחה על ידי מומחה מאגף מנהל חברה ונוער
מנהל חברה ונוער יסודי+חט"ב טיפול באקטואליה-כלים להנחיית נושאים הנכנסים אל תוך הכיתה מן החוץ  9  29.11.16  שלישי  attachement-icon  cal-icon

קורסים לצבירה של 30 שעות

מנהל חברה ונוער יסודי+חט"ב המחנך כמוביל טיול חינוכי -כלים ומיומנויות לבניית הטיול הכיתתי כמכשיר חינוכי וערכי 30  06.11.16  ראשון 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon
אנגלית יסודי+חט"ב  Develop language and teaching skills by exploring meaningful learning techniques 30  02.11.16  רביעי 16:00 18:30  attachement-icon  cal-icon
 יסודי+חט"ב+חט"ע קורס ייחודי ב"תפירה אישית"- תפירת פיתוח מקצועי אישי לכל לומד/ת 30 attachement-icon
היסטוריה חמ"ד –חט"ב  וחט"ע העמקה בתוכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה חמ"ד –חט"ב  וחט"ע 30 07.12.06 רביעי 16:15 19:15 attachement-icon cal-icon  registrationIcon