קורס העמקה בתוכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה חמ"ד –חט"ב וחט"ע

קהל היעד : מורי היסטוריה בחמ"ד –חט"ב וחט"ע
היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: ד' ( מפגש אחד ביום ג' )
מועד פתיחה: 7/12 יום רביעי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

רציונל:
העמקה בתוכנית הלימודים החדשה תוך שימת דגש לערכי לב לדעת

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
ההשתלמות תעסוק בחומרים מתוך תוכנית לימודים החדשה וכן בפיתוח מיומנויות למידה הנדרשות להוראת ההיסטוריה

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon

בבילוגרפיה:

  1. חורבן וגאולה- נאציזם ושואה, הוצאת הר ברכה
  2. חורבן וגאולה- תולדות ישראל, הוצאת הר ברכה