קורס מקצועות הבריאות, מתיאוריה למעשה בעבודה עם תלמידי ASD

שם המרצה: לאה פילבר

היקף הקורס: [30 שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים
יום הקורס: ימי ג
מועד פתיחה: 1/11/16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
תהליכי ההערכה יכללו :
1. הגשת עבודה כתובה, המתארת שימוש בידע התיאורטי החדש שנלמד לשם בנית תוכנית התערבות באחד מתחומי הדעת העיקרים בקורס.
2. הצגת ההתערבות בפני המליאה- בסיום הקורס
בשנים האחרונות מספר הילדים במערכות החינוך שלנו/ המאובחנים כנמצאים על הספקטרום האוטיסטי הולך ועולה בהתמדה. חלקם עובר, לאחר תהליך בירור מעמיק ויסודי- למסגרות מיוחדות המתאימות להם וליכולותיהם. לצד זאת- חלק ניכר מהם ממשיך ללמוד במסגרות החינוך הפורמליות בשילוב יחידני.
אנו רואים בכל ילד וילדה עולם שלם ומלא, ועל כן- שואפים לתת מענה נרחב, מותאם ומקצועי ככל האפשר. אנו שואפים לתת את המענים במסגרות החינוך שלנו.
כתוצאה מכך- ניכר כי כל אחד מעובדי החינוך בתחומו נפגש עם ילדים אלה ונדרש לתת להם מענה חינוכי, חברתי ואקדמי מותאם. עם זאת- לחלקם הגדול אין את הכלים והידע לעשות כן.
לצורך זה- אנו מקיימות השתלמות שתתמקד בהבנה מעמיקה של ההפרעה האוטיסטית, הסימפטומים המרכזיים ודרכי התערבות מקובלות, בדגש על מעורבות התלמידים מבחינה חברתית, במסגרת הרגילה. השתלמות זו תרחיב את ההבנה לגבי התפתחות כישורים חברתיים אצל ילדים על הרצף, הבנת הקשיים שלהם בויסות החושי, והבנית תהליך הסינגור העצמי כחלק בלתי נפרד מהטיפול.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: (באופן כללי במה תעסוק ומה היא רוצה להשיג)

מטרות ההשתלמות:
1. הרחבה והעמקה של הידע אודות האוטיזם, האטיולגיה והסימפטומים המרכזים.
2. הכרות עם המאפיינים העיקרים של האוטיזם.
3. דרכי התערבות הן ברמה קבוצתית והן ברמה פרטנית.
4. הובלת תהליך ההתערבות – החינוכי והטיפולי של התלמיד בביה"ס.

ראשי פרקים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

1. אוטיזם- הגדרה, תחלואה, אטיולוגיה ופרוגנוזה.
2. החוויה האוטיסטית.
3. התפתחות החשיבה החברתית וכישורים חברתיים
4. ארגז כלים לפיתוח מיומנויות חברתיות
5. וויסות חושי והטיפול החושי במסגרת החינוך
6. מאפיינים שפתיים
7. סנגור עצמי