קורס התפתחות רגשית וחברתית בגל הגן, תיאוריה ופיתוח דרכי התערבות לגננות שילוב

מרצה: רותי גל, יהודית לוי

קהל היעד:  גננות שילוב בח"מ, גננות משלימות בגני ח"מ, מנהלות גנים בח"מ ( מקסימום 25 משתתפים)
היקף הקורס:  [30 שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום ב 14:30
מועד פתיחה:  5/12/16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה:  תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

רציונל:
בעשור האחרון גננות השילוב מהוות גורם מייעץ, הנותנות מענה לצרכים הלימודיים אך גם לצרכים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים של ילדי השילוב. ההתייחסות אל הילד הינה רב תחומית.
הקשיים של הילד בתחום הרגשי, מונעים ממנו להביא לידי מיצוי יכולותיו הלימודיות, ופוגעים בתפקוד היומיומי בגן.
העבודה עם הילדים בגיל הרך מצריכה הכרות והבנה תיאורטית ומעשית של שלבי ההתפתחות הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים, יחד עם הבנה והכרה של קשיים בהתפתחות הרגשית. בהשתלמות זו נעמיק את הידע התיאורטי והיישומי בתחומים אלו.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • רכישת ידע תיאורטי בהתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך.
 • רכישת כלים ומיומנויות לעבודה מערכתית עם צוות הגן וההורים.
 • רכישת מיומנויות ואמצעים להעשרת התחום הרגשי והחברתי.

ראשי פרקים:

 • התפתחות רגשית וחברתית בגיל הגן תקינה ופתולוגיות-תיאוריות
 • עבודה מערכתית- בשיתוף עם צוות הגן והורים
 • וויסות רגשי
 • שליטה עצמית
 • כישורים בין אישיים

מסגרת הפיתוח המקצועי תתנהל במתכונת של סדנא הכוללת:
המשגה תיאורטית והתנסות חוויתית.
ניתוח אירועים מהשטח-ליצירת רלבנטיות וללמידת עמיתים. ניתוח האירועים בהתאם לתכנים ולעקרונות שנלמדו בסדנא.

פירוט התאריכים והמפגשים cal-icon

ביבליוגרפיה

 1. אוסטרוויל,ז. (1995) פתרונות פתוחים, טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו: הוצאת שוקן.
 2. אפטר, א. הטב, י. ויצמן, א. טיאנוש. (1997) פסיכיאטריה של הילד והמתבגר: הוצאת דיונון אוניברסיטת ת"א.
 3. ויניקוט, ד. ו. (1995) הכל מתחיל בבית. תל אביב: הוצאת דביר: תשנ"ה.
 4. טל, ק. (2002) ילדים דחויים. הד הגן, כסלו תס"ג, חוברת ב'.
 5. טל, ק. (2003) קידום כשירות חברתית: חשיבות, הערכה, התערבות. http:/www.achva.ac.il/data/kenus/29.pdf
 6. עשת, י. הורות בדרכי שלום הקניית כישורי חיים בדרכי נעם.
 7. שרון, י. זאנטקרן, ש. (2016) הפרוטוקול הגמיש, ויסות רגשי בקרב ילדים והוריהם באמצעות טיפול ממוקד משמעות בשילוב כלים אמנותיים: ניב עימוד ספרים niv-books.co.il